Zakończyła się przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Data: 22 Września 2020
Zakończyła się przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Dobiegła końca realizacja projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II”, w wyniku której przebudowana została ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza.

Celem projektu była poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełk, a tym samym zwiększenie liczby mieszkańców, którzy zrezygnują z poruszania się samochodem po mieście i gminie Ełk na rzecz transportu publicznego, rowerowego czy pieszego.

Inwestycja polegała na przebudowie linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 na długości 1 145 mb oraz dodatkowo odcinka 90 mb jezdni będącej trasą innej linii autobusowej na ul. Zamkowej co daje łącznie 1 235 mb. Przebudowane zostało skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ulicami zamkową i Armii Krajowej jest to teraz czterowlotowe skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną.

Zakres prac obejmował również budowę nowego oświetlenia ulicznego zintegrowanego z miejskim systemem sterowania i monitoringu oświetlenia, zmodernizowano sygnalizację świetlną, zamontowano dodatkowe barierki na pasie dzielącym jezdnie, wybudowano nową ścieżkę rowerową z masy bitumicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej.

W ramach prac przebudowane zostały zjazdy, miejsca parkingowe oraz dwie istniejące zatoki autobusowe (wraz z ich przesunięciem i wymianą wiat). Pojawiła się również nowa zatoka przystankowa na przeciwko kościoła NSJ na ul. Armii Krajowej, a także wykonano aktywne przejście dla pieszych w okolicy budynku Wojska Polskiego 68. Przy przebudowie ulicy wykonane były również prace ziemne m.in. budowa kanalizacji deszczowej, budowa odcinka sieci gazowej, wykonanie monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną. W okresie realizacji projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku sp. z o.o. przebudowało sieć wodno-kanalizacyjną.

 

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 10 474 820,00 zł

Wysokość dofinansowania: 4 559 616,71 zł w tym:

- współfinansowanie z UE: 4 016 822,94 zł

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 542 793,77 zł

Wkład własny miasta wyniósł 5 915 203,29 zł