Kolejny etap zmian w transporcie publicznym w Ełku

Data: 23 Września 2020
Kolejny etap zmian w transporcie publicznym w Ełku

Rozpoczęła się realizacja projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku – III etap” współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców miasta, a tym samym zwiększenie liczby mieszkańców, którzy zrezygnują z poruszania się samochodem na rzecz transportu publicznego.

Zakres projektu obejmuje:

- zakup 2 autobusów hybrydowych,

- wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej na czterech skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną (ul. Mickiewicza z ul. Dąbrowskiego, ul. Kilińskiego z ul. E. Plater, ul. Kilińskiego z ul. Koszykową, ul. Kajki z ul. Tuwima),

- wykonanie systemu informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym: zakup i montaż tablic wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej (6 tablic zamontowanych na 6 przystankach autobusowych), wykonanie systemu zarządzania ruchem który nada priorytet dla komunikacji miejskiej na 4 ww. skrzyżowaniach,

- wykonanie systemu zwiększającego bezpieczeństwo na przystankach: system złożony z kamery wizyjnej (6 szt.) oraz przycisku SOS (6 szt.)zamontowany na kolejnych 6 przystankach autobusowych.

Realizacja projektu wpłynie na:

- poprawę  stanu technicznego taboru, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery,

- uatrakcyjnienie korzystania z transportu publicznego (wymiana 2 wyeksploatowanych autobusów na 2 nowoczesne autobusy hybrydowe) a także poprawę funkcjonalności tego systemu (uprzywilejowanie transportu publicznego, upłynnienie ruchu przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pojazdów i pieszych na skrzyżowaniach).

 

Całkowita wartość projektu: 5 194 334,28 zł

Dofinansowanie z UE: 3 551 929,10 zł

Wkład własny Miasta: 1 642 405,18 zł