Spotkanie zespołu projektowego w Ełku

Data: 19 Września 2020
Spotkanie zespołu projektowego w Ełku28 stycznia 2020 r. odbyło się trzecie spotkanie zespołów roboczych z Ełku i Kowna w ramach wspólnie realizowanego projektu „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno”.  W spotkaniu wzięły udział zespoły robocze z Urzędu Miasta Ełku (2 osoby) oraz z Urzędu Miasta i Instytucji Turystyczno – Promocyjnej z Kowna (2 osoby). Celem spotkania było omówienie wspólnych strategii i terminów realizacji działań promocyjnych obu miast wynikających z realizacji projektu pn. „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno”.

W ramach podejmowanych działań opracowany zostanie m.in.  wspólny Szlak dziedzictwa (w ramach którego powstają mapy, nagrania audio oraz aplikacja mobilna). Odbędą się również dwa szkolenia dla przewodników turystycznych w Ełku i Kowna zaplanowane na kwiecień i wrzesień br.. W prasie o zasięgu ogólnokrajowym w Ełku i Kownie ukażą się artykuły promocyjne na temat atrakcji turystycznych, kulturalnych i historycznych w obu miastach. W ramach projektu planowany jest również wspólny udział mieszkańców Ełku i Kowna w festiwalach: „Tęcza” oraz „Hansa”. Podczas festiwalu "Tęcza" odbędzie się oficjalne otwarcie inwestycji budowy wieży widokowej. W tych dniach będziemy gościć 50 osobową grupę z Kowna w ramach wspólnego projektu. Z kolei z działań inwestycyjnych w Ełku - budowa wieży widokowej rozpoczęła się w październiku 2019 r.. Prace nad budową obiektu zakończyć się mają nie później, niż 30 czerwca br. Natomiast w Kownie zostanie zmodernizowany amfiteatr.


Wartość działań realizowanych w mieście Ełku to kwota ponad 1,7 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi ponad 1,4 mln zł.

Ogólna wartość projektu dla miast Ełk i Kowno to kwota ponad 2,9 mln zł.

Projekt „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno” dofinansowany jest z programu Interreg VA Litwa – Polska.