Prezydent Miasta Ełku zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących polityki parkingowej miasta Ełku, które zostaną zorganizowane 19 i 20 lutego br.

Autor: Patrycja Łapińska | Data: 21 Września 2020
Prezydent Miasta Ełku zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących polityki parkingowej miasta Ełku, które zostaną zorganizowane 19 i 20 lutego br.

Szanowni Mieszkańcy Ełku,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących polityki parkingowej miasta Ełku, które zostaną zorganizowane 19 i 20 lutego br.

Konsultacje społeczne są elementem prac nad opracowaniem kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku. Celem spotkania konsultacyjnego z Państwem jest zapoznanie się z przygotowanym dokumentem, propozycjami narzędzi polityki parkingowej, zasięgnięcie opinii ekspertów, zgłoszenie uwag i propozycji zmian.

Podczas udziału w konsultacjach będą Państwo mogli podzielić się z nami opinią na temat potrzebnych zmian i przekazać komentarz dotyczący dotychczasowych działań mających na celu poprawę komunikacji w naszym mieście.

Państwa głos to realny wpływ na kształtowanie przestrzeni naszego miasta, dlatego zachęcam do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.

Spotkanie 19 lutego odbędzie się od godz. 16:30 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Grodzieńskiej 1.

Spotkanie 20 lutego odbędzie się od godz. 16:00 w sali konferencyjnej nr 36 w Kamienicy Pozarządowej przy ul. Małeckich 3.

 

                                                                                                           Tomasz Andrukiewicz

                                                                                                          Prezydent Miasta Ełku


* Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do dnia 17 lutego do godz. 15:30 pod numerem telefonu 87 732 61 84 lub mailowo na adres p.lapinska@um.elk.pl.

* Na miejscu zostanie udostępniony bufet kawowy oraz materiały informacyjne.

Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w spotkaniu zapraszamy do przekazywania swoich opinii na wypełnionym i podpisanym formularzu konsultacyjnym wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania na stronie http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10228/Polityka_Parkingowa_miasta_Elku/, do dnia 10 kwietnia 2020 r., osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Patrycja Łapińska, tel. 87 73 26 184, e-mail: p.lapinska@um.elk 

http://www.elk.pl/files/multimedia/files/47bf40739e90d5b51f54d2ceeffb4778.pdf


Spotkania informacyjno-konsultacyjne to kolejny etap konsultacji społecznych w ramach projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.