Ponad 2,3 mln zł dla Ełku na przebudowę dawnej hali bokserskiej

Data: 18 Września 2020
Ponad 2,3 mln zł dla Ełku na przebudowę dawnej hali bokserskiej

Miasto Ełk pozyskało ponad 2,3 mln zł dofinansowania z RPO na przebudowę  i renowację zabytkowej hali sportowej przy ul. Armii Krajowej. Dawna siedziba sekcji bokserskiej otrzyma nową funkcję i stanie się miejscem spotkań mieszkańców. W budynku zagospodarowana zostanie m.in. sala główna ze sceną, pokoje biurowe oraz antresola. Na zewnątrz pojawi się nowa elewacja, pokrycie dachowe i stolarka okienna oraz drzwiowa. Termin realizacji lipiec 2020 – listopad 2021.

Projekt „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych” obejmuje m.in. renowację hali, nadanie nowych funkcji: społecznej, edukacyjnej oraz kulturalnej dla potrzeb mieszkańców miasta Ełku czy powstanie sali głównej wraz ze sceną.

Zakres prace obejmuje też:
 • powstanie pokoi biurowych, sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych, indywidualnej konstrukcji nośnej, która stanowić będzie antresolę wraz z pomieszczeniem dodatkowym dostępnym od strony sali głównej poprzez nowoprojektowane schody,
 • wykonanie podpiwniczenia sceny,
 • wykonanie nowego wejścia od strony południowej z obniżonym poziomem posadzki, umożliwiającym komunikację między podpiwniczeniem, salą wystawienniczą a sceną,
 • renowację elewacji poprzez zastosowanie okładzin elewacyjnych na współczesnych murach oraz czyszczenie i odrestaurowanie istniejących murów mających charakter zabytkowy,
 • wymianę poszycia dachowego budynku, 
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku,
 • powstanie klombu i zasadzenie klonu czerwonego przed budynkiem,
 • ustawienie ławeczek do siedzenia (4 szt.) przed budynkiem,
 • usunięcie kostki brukowej okalającej budynek i zamianę jej na kostkę granitową z osadzonym w chodniku oświetleniem eksponującym elewację.
Nie przewiduje się rozbudowy sali.

Całkowita wartość projektu: 2 764 214,87 zł.
Wartość dofinansowania: 2 349 582,64 zł (85 % kosztów kwalifikowanych), w tym:
 • ze środków UE: 2 114 624,38 zł
 • z budżetu Państwa 234 958,26. zł.
Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.