Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej.

Autor: Patrycja Łapińska | Data: 23 Września 2020
Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Ełku i gminy wiejskiej Ełk (czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku) do wypełnienia ankiety internetowej.


Link do ankiety:
https://eu-consult.info.pl/2/index.php/369963?lang=pl

Dzięki ankiecie będą mieli Państwo aktywny udział w tworzeniu strategii rozwoju i tym samym wpływ na przyszłość i rozwój miasta Ełku i gminy wiejskiej Ełk. Wypełnienie ankiety zajmie tylko 5 minut a jej wyniki pozwolą poznać Państwa oczekiwania, potrzeby i problemy.

Na Państwa opinie czekamy do 20 marca 2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ankiety: Patrycja Łapińska, tel. 87 732 61 84, mail: p.lapinska@um.elk.pl

Ankieta służy przygotowaniu diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku wraz z aktualizacją analizy SWOT na potrzeby aktualizacji „Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025” - dokumentu strategicznego dla MOF Ełk, w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk. Strategia obejmuje swym zakresem komponent Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.