Spotkanie Zespołu Miejskiego z ekspertami Związku Miast Polskich

Data: 20 Września 2020
Spotkanie Zespołu Miejskiego z ekspertami Związku Miast Polskich

W dniu 20 lutego 2020 r. w ECRS Stajnia odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta Ełku z ekspertami Związku Miast Polskich. Spotkanie było elementem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Miasto Ełk jest w gronie 54 miast ubiegających się o środki z tzw. funduszy norweskich. W II etapie naboru (obecnie trwającym) należy przygotować i złożyć kompletną propozycję projektu, która powinna zawierać takie załączniki jak:

- Plan Rozwoju Lokalnego - wielosektorowy, strategiczny program rozwoju społeczno-gospodarczego miasta

- Plan rozwoju instytucjonalnego - zakładający podniesienie poziomu kompetencji i oferowanych usług przez samorządy, ale także zwiększenie otwartości, przejrzystości i transparentności urzędów.

 

Przed spotkaniem Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz odbył z ekspertami ZMP spacer po Ełku, aby przybliżyć im charakter miasta. Podczas spotkania eksperci ZMP przedstawili narzędzia służące pogłębionej diagnozie stanu rozwoju Ełku oraz konkurencyjności miasta – Monitor Rozwoju Lokalnego, Monitor Miast. Ponadto odbył się warsztat służący identyfikacji (mapowaniu) interesariuszy, którzy będą zaproszeni do kolejnych etapów prac nad nową ścieżką rozwoju Ełku. Kolejne spotkanie z ekspertami ZMP zaplanowane jest na marzec.