Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 20

Data: 22 Września 2020
Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 20

Miasto Ełk podpisało umowę na termomodernizację kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20. W ramach inwestycji zostanie m.in. wyremontowane pokrycie dachowe, wymieniona stolarka okienna, wykonana instalacja ciepłej wody użytkowej i wody zimnej we wszystkich mieszkaniach. Prace zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Ełku” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

 • Wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych,
 • Ocieplenie budynku,
 • Renowacja elewacji zewnętrznych wraz hydrofobizacją ścian,
 • Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich,
 • Remont kominów wraz z oczyszczeniem przewodów,
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami,
 • Wymiana instalacji odgromowej
 • Wymiana oświetlenia na klatce schodowej,
 • Modernizacja i wykonanie instalacji elektrycznych w budynku,
 • Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i wody zimnej we wszystkich mieszkaniach,
 • Wykonanie węzła cieplnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania,
 • Wykonanie przyłącza do sieci miejskiej na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z automatyką,

Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie, a planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2020 r. Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków miasta Ełku.

Całkowita wartość projektu wynosi 560 071,67 zł
Dofinansowanie na realizację projektu to 450 201,09 zł z czego 405 180,98 zł to środki pochodzące z UE, natomiast 45 020,11 zł to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
Wkład własny miasta Ełku wynosi 109 870,58 zł