Miasto pracuje nad nową ścieżką rozwoju

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 22 Września 2020
Miasto pracuje nad nową ścieżką rozwoju

Miasto Ełk, w ramach uczestnictwa Programie „Rozwój lokalny” finansowanym z tzw. funduszy norweskich, opracowuje plany rozwoju lokalnego na najbliższe lata.


Szczegółowe plany i działania wypracowywane są przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich. W ramach diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Ełku zostały przeprowadzone liczne badania i analizy, m.in. badania ankietowe przedsiębiorców i młodzieży, z wynikami których można zapoznać się w BIP Urzędu Miasta Ełku (Strategie, raporty, opracowania – Rozwój lokalny).

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10234/Rozwoj_lokalny/

Wykorzystywane są również narzędzia analityczne Związku Miasta Polskich zawierające m.in. unikatowe dane demograficzne czy też podatkowe.

https://monitor.miasta.pl/

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego

 

W czasach pandemii koronawirusa utrudnione jest organizowanie spotkań, warsztatów, debat itp. metod angażowania mieszkańców i innych interesariuszy, jednakże w najbliższym czasie planowane są konsultacje społeczne z wykorzystaniem interaktywnych form. Obecnie Zespół Miejski pracuje poprzez wideokonferencje nad nową ścieżką rozwoju Miasta. Pracujemy nad potencjałami miasta, analizą SWOT, a także kluczowymi wyzwaniami. W ostatnim czasie odbyły się spotkania w wymiarze środowiska, zostały omówione problemy oraz potrzeby w tym obszarze, przy udziale ekspertów z uczelni wyższych oraz Związku Miast Polskich. W tym tygodniu planowana jest wideokonferencja podczas której omówimy wyniki badań z młodzieżą, zastanowimy się nad problemami, dalszymi działaniami które należałoby podjąć.

Wszystkie te działania będą też wymagały zmian instytucjonalnych nad którymi też pracujemy przy opracowywaniu Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Miasto planuje również  zaangażowanie partnerów, z którymi będzie chciało nawiązać współpracę w celu przygotowania i realizacji projektu.

Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie i włączenia się w proces planowania rozwoju naszego miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań, skorzystania z narzędzi analizy danych i podzielenia się własnymi wnioskami/uwagami/pomysłami, które pomogą zaplanować ścieżkę rozwoju Ełku na najbliższe lata (strategia@um.elk.pl, tel. 87 73 26 132).