Spotkanie on-line ws. wymiaru edukacyjnego projektu do Programu Rozwój Lokalny

Data: 18 Września 2020
Spotkanie on-line ws. wymiaru edukacyjnego projektu do Programu Rozwój Lokalny

20 maja 2020 r. odbyło się spotkanie on-line dotyczące wymiaru edukacyjnego projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu udział wzięli: Prezydenci Ełku, członkowie Zespołu Miejskiego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego miasta Ełku oraz Starosta Ełcki wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego i Dyrektorem Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Ełku.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane i przeanalizowane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród ostatniego rocznika uczniów ełckich szkół średnich (licea, technika i szkoły branżowe). Rozmawiano o problemach i oczekiwaniach młodzieży. Omówiono także wstępnie nową ścieżkę rozwoju Ełku – wizji, kluczowych kierunków rozwoju i obszarów interwencji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru edukacyjnego.

W efekcie prezentacji i dyskusji zarysował się obraz edukacji, w której jest niskie zainteresowanie kierunkami zawodowymi na poziomie szkoły średniej. Ważna jest współpraca na rzecz stworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla młodzieży. Możliwości uruchomienia kierunków kształcenia związanych z możliwą do realizacji specjalizacją Ełku w zakresie gospodarowania wodami oraz ochrony i rekultywacji wód. Niezbędne jest także przeprowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej (w tym edukacji ekologicznej), informacyjnej i promocyjnej, w którą będą zaangażowani mieszkańcy Ełku. Współpraca z lokalnymi firmami i instytucjami prowadzącymi działalność w obszarze ochrony środowiska. Zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w promowanie kształcenia zawodowego/technicznego, przedsiębiorczości, innowacyjności, a także stworzenie kompleksowego programu rozwoju przedsiębiorczości, stworzenie takich warunków pracy/płacy i prowadzenia własnej firmy aby osoby po studiach chciały wrócić do Ełku.