Termomodernizacja budynków publicznych

Data: 20 Września 2020
Termomodernizacja budynków publicznych

W ramach projektu „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” podpisano kolejne umowy z wykonawcami.

Rozpoczęły się prace w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 9 oraz Przedszkolu „Niezapominajka”.  

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

  • wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych,
  • ocieplenie budynku,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami,
  • remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, remont kominów,
  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji odgromowej,
  • wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej,
  • wymiana balustrad,
  • odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub zdewastowanych ścian, sufitów, podłóg, nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych po prowadzonych pracach.


Prace są wykonywane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ten obejmuje łącznie termomodernizację 4 ełckich przedszkoli oraz 2 szkół miejskich:
1. Przedszkole „Słoneczna Ósemka” przy ul. Dobrzańskiego 3 w Ełku
2. Przedszkole „Niezapominajka” przy ul. Słowackiego 18 w Ełku
3. Przedszkole „Światełko” przy ul. Toruńskiej 8a w Ełku
4. Przedszkole „Mali Odkrywcy” przy ul. Kajki 8a w Ełku
5. Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Ełku
6. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Grodzieńskiej 1 w Ełku

Termomodernizacja budynku zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i co za tym idzie obniża koszty jego ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego. Może być ona kompleksowa lub skupiać się na aspekcie, który w największym stopniu wpływa na parametry cieplne budynku. Ponadto termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz i wody użytkowej.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec roku 2020.

Miasto Ełk pozyskało dofinansowanie w wysokości 8 067 278,84 zł z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość inwestycji to 12 934 031,94 zł.

Wkład własny Miasta Ełku wynosi 4 866 753,10 zł