Spotkanie zespołu roboczego w sprawie przedstawienia kluczowych wyzwań projektu Rozwój Lokalny

Data: 20 Września 2020
Spotkanie zespołu roboczego w sprawie przedstawienia kluczowych wyzwań projektu Rozwój Lokalny

2 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zespołu Miejskiego z ekspertem Związku Miast Polskich  w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu udział wzięli: Prezydenci Ełku, Naczelnik i pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Kierownik oraz pracownicy Biura Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta Ełku, a także Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, ekspert Związku Miast Polski.

Celem spotkania było podsumowanie zebranych wyników badań oraz przeprowadzonych analiz. Przedstawiono wypracowane kluczowe wyzwania:

-        Budowa nowoczesnej, „zielonej” / ekologicznej gospodarki odpornej na kryzysy i  zagrożenia

-        Zrównoważona eksploatacja (korzystanie), ochrona i rekultywacja (odnowa) środowiska naturalnego

-        Utrzymanie optymalnej / stabilnej sytuacji demograficznej

-        Zrównoważony zewnętrzny i wewnętrzny system komunikacyjny i transportowy miasta;

Konieczne jest skonsultowanie ścieżki rozwoju z przedstawicielami zainteresowanych grup społecznych i mieszkańcami Ełku. Zostały ustalone pierwsze spotkania konsultacyjne.

Podczas spotkania zespołu roboczego została również przedstawiona ankieta, która będzie skierowana do mieszkańców miasta, która będzie udostępniona na stronie www.elk.pl do wypełnienia on-line. Ankieta zawiera pytania o opinię nt. zaproponowanych kierunków działań.