Miasto Ełk w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant do 100 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów

Data: 22 Września 2020
Miasto Ełk w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant do 100 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii spowodowanym zakażeniami koronawirusem, umożliwia sfinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego. Zakupione laptopy pomogą dzieciom kontynuować realizację podstawy programowej w warunkach domowych.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projektu grantowego pn  „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Miasto Ełk zakupiło 30 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania. Trafiły one do 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

W kwietniu ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła“. Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można otrzymać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Gmina Miasto Ełk pozyskała na ten cel ok. 100 tys. zł, zakupiła za to 30 laptopów z systemem operacyjnym oraz programami do nauki zdalnej.  Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom i nauczycielom nauczanie na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt.