Konsultujemy nową ścieżkę rozwoju Ełku

Data: 20 Września 2020
Konsultujemy nową ścieżkę rozwoju Ełku

Dzisiaj, 16 czerwca br. w Centrum Edukacji Ekologicznej odbyło się spotkanie konsultacyjne organizowane przez Urząd Miasta Ełku, podczas którego przedstawiono i przedyskutowano możliwe kierunki rozwoju Ełku, wstępnie wypracowane przez Zespół Miejski ds. rozwoju lokalnego.

Od stycznia tego roku przeprowadzono szereg  badań i analiz w obszarze edukacji, przedsiębiorczości, rozwoju społeczno – gospodarczego, określono potencjały Ełku.

W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Ełku i jego zastępcy, Radni Miasta Ełku, Wójt Gminy Ełk i przedstawiciele gminy, przedstawiciele Wód Polskich, Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Ełk, organizacji pozarządowych, członkowie Zespołu Miejskiego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego miasta Ełku, naczelnicy i pracownicy Urzędu Miasta Ełku,  eksperci Związku Miast Polskich i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych i spółek.

Spotkanie w formie warsztatów miało na celu przedyskutowanie i skonsultowanie nowej ścieżki i kierunków rozwoju. Zaangażowanie mieszkańców, władz samorządowych, przedstawicieli jednostek, instytucji, organizacji pozarządowych jest bardzo ważne, ponieważ pozwoli mądrze i skutecznie zaplanować, jak powinno wyglądać nasze miasto i w jaki sposób można zrealizować tę wizję.

Podczas spotkania skupiono się na kluczowych proponowanych wyzwaniach Miasta Ełku:

1.       Budowa nowoczesnej, ekologicznej gospodarki odpornej na kryzysy i zagrożenia (Budowanie i wykorzystanie własnych potencjałów);

2.       Zrównoważone korzystanie, ochrona i odnowa środowiska naturalnego (W harmonii z naturą);

3.       Utrzymanie optymalnej/stabilnej sytuacji demograficznej (Ełk atrakcyjnym miastem do życia);

4.       Zrównoważony  zewnętrzny i wewnętrzny system komunikacyjny i transportowy Miasta (Miasto zintegrowane (integralne)).

Zebrani uczestnicy pracowali w pięciu grupach, w których wypracowywano propozycje działań  i konkretnych przedsięwzięć (w różnych obszarach interwencji).