Wyniki ankiety internetowej dot. nowej ściezki rozwoju Ełku

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 19 Września 2020
Wyniki ankiety internetowej dot. nowej ściezki rozwoju Ełku

W okresie 4-22 czerwca 2020 r. przeprowadzona została ankieta internetowa dot. nowej ścieżki rozwoju Ełku, przygotowywanej w ramach uczestnictwa miasta Ełk w Programie Rozwój Lokalny. Uczestnicy ankiety poddali ocenie propozycje celów rozwoju i kierunków działań oraz przedstawili swoje pomysły na rozwój miasta. Wypełniono 297 ankiet.
 
Dziękujemy za udział w ankiecie i zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.