Autor: Magdalena Klimowicz | Data: 18 Września 2020
Budowa drugiej części ulicy Kolonia

Miasto Ełk podpisało umowę na budowę ulicy Kolonia o długości 1,39 km w ramach projektu „Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk”.

 

Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej w latach 2016-2017. Zrealizowany odcinek obejmował pierwszą część ulicy Kolonia (od centrum miasta w stronę dróg krajowych 16 i 65), natomiast projektowany odcinek rozpoczyna się od węzła na drodze krajowej nr 16 i 65 i biegnie do granic administracyjnych Miasta Ełk.

 

Zakres przewidzianych prac to m.in. budowa nawierzchni jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienie, budowa oświetlenia ulicznego.

 

Okres realizacji: III kwartał 2020 - IV kwartał 2021.

 

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 4 579 047,86 zł

Dofinansowanie na realizację projektu to 3 892 190,68 zł z czego 3 434 285,89 zł to środki pochodzące z UE, natomiast 457 904,79 zł to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Wkład własny miasta Ełku wynosi 686 857,18 zł