Nabór przedsięwzięć do Planu Rozwoju Lokalnego

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 22 Września 2020
Nabór przedsięwzięć do Planu Rozwoju Lokalnego

Miasto Ełk przygotowuje Plan Rozwoju Lokalnego - dokument wyznaczający nową ścieżkę rozwoju do 2030 r. Wyznaczone zostały już cele strategiczne i kierunki działań. Kolejnym etapem jest zebranie konkretnych przedsięwzięć, które przyczynią się do realizacji przyjętej wizji rozwoju Ełku. Część z przedsięwzięć, które ostatecznie znajdą się w Planie Rozwoju Lokalnego, zostanie zgłoszona do dofinansowania z tzw. funduszy norweskich, natomiast dla pozostałych również będą poszukiwane źródła finansowania.

Zapraszamy do zaprezentowania swoich pomysłów poprzez wypełnienie formularza online. Zostaną one poddane ocenie pod względem zgodności z przyjętymi celami rozwoju miasta oraz kryteriami naboru i wyboru projektów w Programie Rozwój Lokalny (fundusze norweskie). Pozytywna ocena pozwoli na podjęcie dalszych kroków służących dopracowaniu pomysłów.

Termin zgłaszania propozycji przedsięwzięć - do 19 lipca 2020 r.

Link do formularza: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__jDUkZZURU83T1pNRTFGN1NHV0RSVlBUTEVKTEpOVi4u

W przypadku pytań należy kontaktować się z Wydziałem Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 132 (lub 115), strategia@um.elk.pl.