Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Pułaskiego w Ełku

Autor: Patrycja Łapińska | Data: 20 Września 2020
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Pułaskiego w Ełku

Prezydent Miasta Ełku ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Pułaskiego w Ełku.

Celem konsultacji społecznych jest zbadanie opinii społecznej na temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Pułaskiego w Ełku na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Zamkowej. Konsultacje społeczne są elementem polityki parkingowej miasta Ełku. Konsultacje społeczne dotyczą Miasta Ełku i mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu Miasta.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie 14 lipca – 31 lipca 2020 r.

Formy i zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych:

a.      Forma pośrednia:

  •  przekazanie opinii pocztą tradycyjną lub osobiście za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą RODO w czasie trwania konsultacji, na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
  •  przekazanie opinii przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania konsultacji poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą RODO na adres e-mail p.lapinska@um.elk.pl.

b.      Forma bezpośrednia:

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Patrycja Łapińska, Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 184, e-mail: p.lapinska@um.elk.pl. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób, organizacji i podmiotów w nich uczestniczących. Z konsultacji społecznych sporządzony zostanie raport. Dokument zostanie przekazany do Rady Miasta Ełku, upubliczniony w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.

Projekt „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Zarządzenie Prezydenta Miasta:

http://www.elk.pl/files/multimedia/files/39c74ff9c80fd7e3fdc70a34208496c8.pdf


Formularz konsultacji:

Projekt: