Rozmowy z partnerami nt. Jeziora Ełckiego

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 18 Września 2020
Rozmowy z partnerami nt. Jeziora Ełckiego

W spotkaniu zorganizowanym w Centrum Edukacji Ekologicznej wzięli udział przedstawiciele miasta Ełku, Uniwersytetu Gdańskiego, Związku Miast Polskich, Wód Polskich, Powiatu Ełckiego, Gminy Ełk i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Głównym celem spotkania było ustalenie podziału zadań dot. przygotowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu poprawy jakości wód powierzchniowych Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk, planowanych do ujęcia w Planie Rozwoju Lokalnego Ełku do roku 2030 oraz projekcie do Programu Rozwój Lokalny (fundusze norweskie).

Profesor Julita Dunalska, która od wielu lat prowadzi badania Jeziora Ełckiego, przestawiła propozycje różnorodnych działań służących rekultywacji i ochronie wód jeziora – badawczych, infrastrukturalnych, społecznych. Będą one podlegały dalszym ustaleniom pomiędzy podmiotami deklarującymi chęć współpracy. Uczestnicy spotkania szczególnie podkreślali kluczowe znaczenie edukacji ekologicznej, która powinna być podstawą wszelkich działań na rzecz poprawy jakości wód w Jeziorze Ełckim i rzece Ełk.