Termomodernizacja kamienicy przy ul. Gdańskiej 20

Data: 19 Września 2020
Termomodernizacja kamienicy przy ul. Gdańskiej 20

Wkrótce rozpocznie się remont budynku komunalnego przy ulicy Gdańskiej 20. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Ełku” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac obejmuje m.in.:
 • wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych,
 • ocieplenie budynku,
 • renowacja elewacji zewnętrznych,
 • remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich,
 • remont kominów wraz z oczyszczeniem przewodów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami,
 • wymiana instalacji odgromowej
 • wymiana oświetlenia na klatce schodowej,
 • modernizacja i wykonanie instalacji elektrycznych w budynku,
 • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i wody zimnej we wszystkich mieszkaniach,
 • wykonanie węzła cieplnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania,
 • wykonanie przyłącza do sieci miejskiej na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z automatyką,
Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie, a planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2020 r. Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Wykonawcą jest firma TAMA Farby-Lakiery z Pisza

Całkowita wartość projektu: 421 022,04 zł
Koszty kwalifikowalne: 417 178,28 zł
Dofinansowanie 80,90 % kosztów kwalifikowalnych: 337 497,23 zł w tym:
 • współfinansowanie z UE: 303 747,51 zł
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 33 749,72 zł