Zakończenie projektu „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku”

Data: 20 Września 2020
Zakończenie projektu „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku”

zd

Dobiegła końca realizacja projektu, dzięki któremu sieć szerokopasmowa w Ełku ma jeszcze większy zasięg. W Ełku wybudowano w sumie 21 PIAP’ów, a ponad 2715 mieszkańców Ełku uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu.
W ramach projektu wykonano również: 6,5 km sieci Internetu szerokopasmowego, 2 km sieci LAN w urzędach i jednostkach publicznych oraz 16 węzłów sieci szkieletowej. Dodatkowo przeprowadzono modernizację centrum zarządzania siecią.

Oprócz dużej liczby podłączeń do szerokopasmowego Internetu, zarówno osób fizycznych jak również instytucji publicznych oraz szkół, projekt przyniósł wiele rozwiązań w dostępie do Internetu. Usprawniona została praca administracji publicznej, wprowadzono udogodnienia w dostępie do usług informatycznych mieszkańcom i turystom.

Projekt „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w remach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Całkowita wartość projektu: 3 431 695,74 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 884 635,42 zł

Wkład własny Miasta Ełku: 547 060,32 zł

loga_RPO