Techno-Park laureatem konkursu 'Grunt na medal' 2008

Data: 18 Czerwca 2019
Techno-Park laureatem konkursu 'Grunt na medal' 2008

Teren inwestycyjny Techno-Parku przy ul. Przemysłowej i ul. Podmiejskiej w Ełku otrzymał tytuł Laureata III edycji ogólnopolskiego konkursu 'Grunt na medal' 2008.

Zakończona została III edycja ogólnopolskiego konkursu ‘Grunt na medal’ 2008, przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Marszałkami Województw.

Do konkursu przystąpiło 220 gmin z całej Polski, które nadesłały 332 oferty. Najwięcej ofert nadeszło z województw: wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 91 terenów (w tym ełcki Techno-Park) , spośród których wyłonionych zostało 16 finalistów. W województwie warmińsko-mazurskim zwyciężył teren o powierzchni 11 ha w Barczewie.

Dla finalistów konkursu zwycięstwo oznacza promocję terenu i większą szansę na przyciągniecie inwestycji zagranicznych do gminy. Dla pozostałych uczestników udział w konkursie oznacza, że ich oferta może zainteresować potencjalnego inwestora odwiedzającego PAIiIZ lub jego regionalnych partnerów.

Dzięki konkursowi oferta terenów pod przyszłe inwestycje została wzbogacona o kolejne, dobrze przygotowane lokalizacje.

Miejska Strefa Rozwoju Techno - Park w Ełku

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Projekt jest podzielony na dwa etapy i otrzymał dofinansowanie z dwóch programów operacyjnych: PO Rozwój Polski Wschodniej i RPO Warmia i Mazury 2007-2013 .

Etap I polega na kompleksowym przygotowaniu terenów pod inwestycje wraz z budową dróg wewnętrznych i połączeniem ich z istniejącym układem komunikacyjnym oraz doprowadzeniem mediów. I etap tworzenia Techno-Park finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej z Europejskiego. Koszt inwestycji, która zakłada pełne uzbrojenie terenu w sieci: wodociągową, ściekową, deszczową, elektryczną wraz z oświetleniem, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz chodnikami - wszystkich sieci i dróg 1,7 km - wynosi 11,9 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł, a z własnego budżetu wyłoży 6,1 mln zł. Ta część inwestycji zakończy się do grudnia 2009 r.

Etap II polega na budowie kompleksu budynków z funkcjami do obsługi użytkowników Techno - Parku. Budynki będą realizowały następujące funkcje:
Centrum Logistyczno - Usługowe
Inkubator Technologii
Inkubator Przedsiębiorczości
Centrum Badawczo-Rozwojowo-Edukacyjne z Laboratorium

II etap rozbudowy Techno-Park finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Koszt tej inwestycji to 9,7 mln zł, z czego wkład własny z budżetu miasta wyniesie: 1,5 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8,2 mln zł. Inwestycja zostanie oddana do końca 2010 r.
Realizację projektów rozpoczęto w styczniu 2008 r., a przewidywane zakończenie zaplanowano na grudzień 2010 roku. 

Miejska Strefa Rozwoju “Techo-Park” (MSR T-P) jest zlokalizowana w granicach administracyjnych Gminy Miasta Ełku, Teren położony jest we wschodniej części miasta, przy ul. Podmiejskiej, gdzie od zachodu przebiega droga krajowa nr 65 (ul. Przemysłowa, która jest obwodnicą miasta Ełk), od północy zlokalizowane są obiekty wraz infrastrukturą istniejącej strefy przemysłowej. Tereny przeznaczone pod inwestycję obejmują obszar około 29 ha. 

Celem Miejskiej Strefy Rozwoju Techno - Park jest pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez skoncentrowanie wszelkich działań dla aktywizacji rozwoju gospodarczego regionu ełckiego oraz stymulowanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Funkcjonowanie Techno - Parku przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw stosujących nowoczesne technologie.

Zadaniem MSR T-P jest stworzenie i zapewnienie dogodnych warunków dla firm do realizacji przedsięwzięć opartych na nowoczesnych technologiach. Tworzenie nowych miejsc pracy. Pobudzenie regionalnej gospodarki.

Techno - Park w Ełku zapewni inwestorom doskonałe warunki do poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych, rozwoju firm innowacyjnych i realizacji pomysłów opartych na nowoczesnych technologiach.