Wydarzenia

Od 18 Listopada 2018 | Godzina: 07:00 Do 18 Listopada 2018 | Godzina: 16:00 | Miejsce: Biebrzański Park Narodowy
Jesień na Bagnach Biebrzańskich
Data: 18-11-2018 - 18-11-2018 | Godzina: 07:00
Miejsce: Biebrzański Park Narodowy
Organizator: Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
Bilety: 15 zł
plakat.jpg

Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne serdecznie zapraszają na cykl wędrówek po bezdrożach…
„4 Pory roku na Bagnach”

Biebrzański Park Narodowy został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 roku jako 18-ty z kolei polski park narodowy. Obecnie, spośród 23 polskich parków narodowych BbPN jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Celem Parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich o łącznej powierzchni 59.223 ha
 Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk.
Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Jako niezwykle cenny obszar wodno-błotny Biebrzański Park Narodowy w roku 1995 został wpisany na listę Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.

 „Jesień na Bagnach Biebrzańskich”
18 listopada 2018r. (niedziela)
godz. 7:00 - wyjazd spod CEE w Ełku prywatnymi autami
godz. 8:30 - dojazd do miejscowości Grzędy (ok. 45 km)
godz. 9:00 - 15:00 - wędrówka po bezdrożach.. Biebrzańskich Bagien ok. 12 km 
Trasa w trakcie wędrówki może nieco ulec zmianie w zależności od możliwości kondycyjnych uczestników. 
ok. godz. 16:00 - przyjazd do Ełku 

Pamiętajcie:
Należy dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy zabrać ze sobą coś do picia, prowiant na trasę.
Obuwie - teren różnorodny, a więc mogą być zarówno kalosze, jak i buty trekkingowe. 
Osoby dysponujące prywatnymi autami: prosimy o zgłoszenie podczas zapisów informacji o ilości miejsc wolnych, w celu zabrania nie zmotoryzowanych osób.

Udział w wędrówce jest płatny: 
6 zł za osobę - wstęp na teren BbPN
ok. 15 zł za osobę - opłata za paliwo

Każdy uczestnik wędrówki ma obowiązek zapoznać się z REGULAMINEM. 

Zapisy:
biuro@cee.elk.pl
87/610 16 24
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
ul. Parkowa 12
19-300 Ełk 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie