Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwana fraza: stypendia
Wyników: 105
Stypendia za wyniki w nauce przyznane (16.04.2020) Najlepsi uczniowie miejskich szkół otrzymali od Prezydenta Ełku stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną. Stypendia przyznane są na okres stypen...
Ełccy sportowcy i trenerzy docenieni (24.02.2020) ...do 30 grudnia 2019 roku łącznie wpłynęło 29 wniosków na nagrody, wyróżnienia i stypendia sportowe. Po zapoznaniu się z rekomendacją zespołu ds. stypendiów i n...
Stypendia dla utalentowanych artystów (13.02.2020) ... tkaninie artystycznej, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych  w Łodzi. Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Ełku przyznawane są od 2013 roku. W cią...
Nabór wniosków na stypendia sportowe (27.12.2019) ...może otrzymać również trener za zaangażowanie lub za wysokie wyniki zawodników. Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Pre...
Ostatni dzwonek na złożenie wniosku w naborze na stypendia artystyczne w roku 2020 (26.11.2019) ...izacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej, cechuje się nienaganną postawą. Pod uwagę brany jest dorobek t...
Projekt budżetu na rok 2020 (20.11.2019) ...budynków i lokali, w ramach ochrony środowiska na terenie miasta Ełku. System stypendialny W ramach posiadanych i pozyskanych środków samorząd miasta wspiera...
Ruszył nabór wniosków na stypendia artystyczne w roku 2020 (06.11.2019) ...izacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej, cechuje się nienaganną postawą. Pod uwagę brany jest dorobek t...
Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia za wyniki w nauce (29.10.2019) ...czystość wręczenia stypendiów najlepszym uczniom miejskich szkół podstawowych. Stypendia wręczał prezydent Tomasz Andrukiewicz w obecności swojego zastępcy Art...
Wizyta studyjna w Birmingham (02.10.2019) ...Miasto Birmingham utworzyło Building Birmingham Scholarship . Jest to program stypendialny dla osób chcących pracować w budownictwie. Utworzony został ze wzgl...
Nagrody sportowe dla najlepszych ełckich sportowców (30.09.2019) ...e. Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok, natomiast na stypendia sportowe w dwóch terminach do 30 czerwca i do 30 grudnia....
Trwa nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce (04.09.2019) Stypendia mogą otrzymać uczniowie wszystkich ełckich szkół podstawowych (od kl. V) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy sp...
Złóż wniosek na stypendium szkolne (04.09.2019) Stypendia szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Ełku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na...
Stypendia dla najlepszych ełckich sportowców (13.08.2019) ...arodowej. Do 30 czerwca br. łącznie wpłynęło 30 wniosków na nagrody i stypendia sportowe. Po zapoznaniu się z rekomendacją zespołu ds. stypendiów i na...
Stypendia szkolne trafiły do uczniów (10.07.2019) W roku szkolnym 2018/2019 za okres styczeń–czerwiec 2019 r. stypendia szkolne (socjalne) zostały przyznane ponad 500 uczniom. Kwota stypendium (jednora...
Przypomnienie - trwa nabór wniosków na stypendia sportowe (25.06.2019) ...wego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub w terminie wsk...
Kolejne nagrody dla wyróżniających się ełckich sportowców (18.06.2019) ... Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok, natomiast na stypendia sportowe w dwóch terminach do 30 czerwca i do 30 grudnia....
Złóż wniosek na stypendium sportowe (12.06.2019) ...siągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub w terminie ws...
Stypendia z dotacji na rozwój sportu wręczone (21.05.2019) ...ów sportowych zawodniczkom UMKS Mikro Ełk odbyło się 21 maja w ełckim ratuszu. Stypendia zostały przyznane przez zarząd UMKS Mikro Ełk - dzięki środkom finans...
Ełccy sportowcy nagrodzeni (08.04.2019) Złożone wnioski na stypendia, nagrody i wyróżnienia rozpatrzyła specjalna powołana komisja. Po zapoznaniu się z rekomendacją komisji prezydent Ełku Tomasz And...
Kolejni artyści odebrali stypendia (01.04.2019) Stypendia otrzymują osoby reprezentujące wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także jako wsparcie dalszego rozwoju artystycznego. W ...