Aktualności - Wydarzenia

Symbolicznie zgaś światło i włącz się do akcji "Godzina dla Ziemi"
Autor: P. B. | Data wpisu: 26 Marca 2021
Akcja społeczna Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (World Wide Fund for Nature) „Godzina dla Ziemi” co roku jednoczy miliony ludzi w ponad 170 krajach. Jest to światowa akcja, która odbywa się w każdą ostatnią sobotę marca. Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi odbędzie się pod hasłem #GodzinaDlaBałtyku. Miasto Ełk włącza się do akcji, dlatego 27 marca w godz. 20:30 – 21:30 zostanie...
Więcej
Kalendarz wydarzeń 2021 - plany vs. pandemia
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 24 Marca 2021
Znany jest już wstępny kalendarz wydarzeń przygotowany na ten rok przez miejskie jednostki. W tegorocznej ofercie wydarzeń znalazły się m.in. dobrze znane Mazurskie Zawody Balonowe, Festiwal Sztuk Pirotechnicznych „Ełk, Ogień i Woda”, Mazurskie Lato Kabaretowe „MULATKA”, terenowy bieg z przeszkodami RUNMAGEDDON, czy Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”. Planowane są także Mistrzostwa...
Więcej
Pamiętamy o „Żołnierzach Wyklętych”
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 01 Marca 2021
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest 1 marca. Uchwalony został 3 lutego 2011 roku, aby upamiętnić bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy po zakończeniu wojny z bronią w ręku, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu walcząc o wolną i demokratyczną Polskę. Z tej okazji prezydent Tomasz...
Więcej
Najlepsi ełccy sportowcy nagrodzeni
Autor: P. B. | Data wpisu: 16 Lutego 2021
Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników oraz trenerów, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników i trenerów poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej.  Nagroda jest wyrazem uznania dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,...
Więcej
Podpisane umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Autor: P. B. | Data wpisu: 11 Lutego 2021
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały kolejne trzy organizacje:  Mazurskie Towarzystwo Naukowe Zadanie: Opracowanie i wydanie w 2021 roku "Rocznika Ełckiego 2020 t. XVII" Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe...
Więcej
Poznaj „Skarb z ulicy Głównej”
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 01 Lutego 2021
Wystawa „Skarb z ulicy Głównej” powstała przy współpracy Muzeum Historycznego w Ełku, Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego „Jaćwież” oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Ełku. Monety są przygotowywane od czerwca. Sukcesywnie rozpoznawane są też ich wartości. Przed rokiem w lutym otrzymałem informacje, że w Ełku odkryty został skarb. Znalazcami byli...
Więcej
Dyskusja publiczna nad wyłożonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Centrum”
Autor: M.N/J.W | Data wpisu: 19 Stycznia 2021
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem...
Więcej
Dyskusja nad projektem planu „Ełk – Wyszyńskiego”
Autor: P. B. | Data wpisu: 18 Stycznia 2021
Dyskusja nad projektem planu zostanie przeprowadzona z zachowaniem środków ostrożności, zgodnych z przepisami odrębnymi, dotyczącymi panującego obecnie stanu epidemii wirusa COVID-19. Można również wnieść na piśmie uwagi do projektu planu – należy złożyć je do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której...
Więcej
Laureaci najlepszych prac o Ełku nagrodzeni - edycja 2020
Autor: P. B. | Data wpisu: 21 Grudnia 2020
Konkurs za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk organizowany był już po raz trzynasty. Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo – badawczych poświęconych naszemu miastu. W 2020 roku na konkurs wpłynęło 18 prac: 8 prac...
Więcej
Dyskusja o książce „Ełk. Herby i przywileje”
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 15 Grudnia 2020
Książka „Ełk. Herby i przywileje” to pierwsza publikacja z nowej serii „Bibliotheca Lyccensis”. Spotkanie online m.in. z autorami książki odbędzie się w najbliższy piątek (18 grudnia) o godz. 18.00 na platformie ZOOM (możliwość aktywnego wzięcia udziału w dyskusji). Jednocześnie spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook Muzeum Historycznego w Ełku. W spotkaniu wezmą udział:...
Więcej