Aktualności

Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 12 Czerwca 2017
Konferencja "Współczesne uwarunkowania rewitalizacji"
Współczesne uwarunkowania rewitalizacji – to temat konferencji, która odbyła się w czwartek 8 czerwca w Miejscu Kreatywnej Aktywności Eranova w Olsztynie. Jej głównym celem było przedstawienie beneficjentom i potencjalnym odbiorcom środków unijnych aktualnego podejścia do rewitalizacji oraz dyskusja na ten temat. W Regionalnym Programie Operacyjnym samorząd województwa na ten cel zarezerwował blisko 65 mln euro.

Działania Gminy Miasta Ełk w zakresie rewitalizacji stały się jednym z poruszanych tematów konferencji jako dobry przykład wdrażania sprawdzonych rozwiązań na poziomie przestrzennym, środowiskowym i społecznym.

Dotychczas rewitalizacja rozumiana była jako renowacja lub remont budynków bądź odnowienie parków, skwerów lub placów – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin, który otworzył konferencję. – Obecnie jednak ma ona szersze znaczenie – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.Tym samym rewitalizacja ma przyczynić się do zmiany jakości życia mieszkańców w wymiarze społecznym i gospodarczym.

Konferencja umożliwiła poszerzenie wiedzy i wymianę informacji na temat aktualnych wymogów w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych. Swoje prezentacje przedstawili naukowcy, eksperci, znawcy i praktycy w dziedzinie rewitalizacji. Spotkanie było moderowane przez prof. dr hab. Aleksandrę Nowakowską z Uniwersytetu Łódzkiego, która współpracuje z Miastem Łódź przy projekcie pilotażowym, którego celem jest przywrócenie głównych funkcji miasta. Swoją wiedzą podczas spotkania podzielił się również Andrzej Brzozowy - ekspert z ramienia Ministerstwa Rozwoju, który jest współautorem Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Po części teoretycznej rozpoczął się panel dyskusyjny pn. "Rewitalizacja w perspektywie budżetowej UE 2014-2020 jako kompleksowy proces przemian obszarów zdegradowanych", do którego została zaproszona Renata Samełko - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta w Ełku.

Podczas panelu dyskusyjnego Renata Samełko zaprezentowała proces opracowywania Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 przez pracowników Urzędu Miasta w Ełku, ze szczególnym uwzględnieniem delimitacji obszarów zdegradowanych i diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w Mieście Ełku. Podczas dyskusji uczestnicy konferencji poruszyli temat konsultacji społecznych i sprawdzonych mechanizmów włączających mieszkańców w przygotowanie Programu Rewitalizacji Ełku. Podczas panelu zostały zaprezentowane konsultacje społeczne organizowane w ramach projektu "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację".

Bogate doświadczenie Miasta Ełku w dziedzinie rewitalizacji, począwszy od 2004 r., kiedy to został opracowany pierwszy program rewitalizacji do dnia dzisiejszego, kiedy to Miasto realizuje projekt modelowy spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony panelistów i uczestników konferencji.