Aktualności

Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 26 Października 2017
"Zgoda międzypokoleniowa" - Miniprojekt w podwórku przy ul. Moniuszki 17
Podwórko zlokalizowane przy ul. Moniuszki 17 przeszło rewitalizację zarówno dzięki funduszom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, jak również dzięki kilkutygodniowej pracy streetworkera w ramach projektu "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację".

Pan Mariusz Loba - streetworker odpowiedzialny za Miniprojekt w podwórku przy ul. Moniuszki 17 współpracował z mieszkańcami od sierpnia br. Podczas jego pierwszej wizyty w podwórku było one poddawane całkowitej modernizacji, dzięki funduszom pochodzącym z projektu pn. "Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum", współfinansowanego ze środków RPO WiM 2014-2020. Mieszkańcy na początku nieufnie podeszli do pomysłu współpracy w ramach Miniprojektu, jednak dzięki częstym spotkaniom zarówno z panem Mariuszem, jak również pracownikami Urzędu Miasta w Ełku podjęto decyzję aby odnowione podwórko zostało wyposażone w przyjazną strefę do spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Pierwszą potrzebą jaką zasygnalizowali mieszkańcy kamienicy przy ul. Moniuszki 17 był brak infrastruktury dla dzieci. Rodzice i dziadkowie zwracali uwagę na to, że dzieci często biegają na plac zabaw przy ul. Świackiego "Sępa" 1, przez co nie mogą mieć nad nimi należytej pieczy.

Warto podkreślić, że tuż obok, tj. na podwórku przy ul. Świackiego "Sępa" 1 i ul. Gdańskiej 7 realizowany  był Miniprojekt pn. "Sąsiedzki dialog", w ramach którego dokonano nowych nasadzeń, zakupiono stoliki i ławeczki oraz posadowiono murowanego grilla. Mieszkańcy dwóch sąsiadujących podwórek dzięki realizacji Miniprojektów jeszcze bardziej się zintegrowali. Seniorzy, dorośli, dzieci i młodzież - każdy zyskał nowy kawałek przestrzeni, w którym w sposób bezpieczny i przyjazny można spędzać wolny czas.

Całkowita wartość Miniprojektu "Zgoda międzypokoleniowa" to 5 000 zł.Działanie pn. Miniprojekty zostało zrealizowane w ramach zadania "Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych", którego organizatorem jest konsorcjum organizacji pozarządowych: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa, Fundacja HUMAN LEX INSTYTUT oraz Forum Animatorów Społecznych.

Działania realizowane w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację", współfinansowanego ze środków unijnych.