Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 03 Czerwca 2020

Ełcka Kolej Wąskotorowa wznawia kursowanie

03 Czerwca 2020, Autor: Paweł Butwiłowski

Muzeum Historyczne w Ełku od 6 czerwca planuje wznowienie przejazdów Ełcką Koleją Wąskotorową. Przejazdy odbywać się będą na określonych zasadach. Sprzedaż biletów prowadzona będzie przez internet oraz w formie płatności bezgotówkowych w kasie Muzeum.

W sobotę 6 czerwca sezon rozpocznie Ełcka Kolej Wąskotorowa. Podczas jednego przejazdu MHE planuje przewozić maksymalnie 75 osób z zachowaniem reguły połowy miejsc siedzących. Miejsca do siedzenia zostaną oznaczone specjalnymi naklejkami. Postój pociągu w miejscowości Sypitki zostanie ograniczony do 45 minut, bez możliwości organizowania ogniska.

Sprzedaż biletów prowadzona będzie głównie przez Internet oraz w kasie Muzeum, w formie płatności bezgotówkowych.

Wprowadzone również zostaną zasady przestrzegania higieny:
  • przy wejściach do wagonów zostaną umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym,
  • powierzchnie ogólnodostępne w wagonach będą codziennie dezynfekowane,
  • załoga pociągu zostanie wyposażona w niezbędne środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekujące, rękawice),
  • pasażerowie będą informowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej.

Dodatkowych informacji udziela MHE, tel. 87 732 0283