Aktualności

Autor: P. B. | Data publikacji: 03 Marca 2021

Planowanie przestrzenne

03 Marca 2021, Autor: P. B.

Planowanie przestrzenne to działania, których celem jest wykorzystanie przestrzeni (terenów) w mieście tak, żeby dobrze się żyło jej mieszkańcom. Dowiedz się więcej o poszczególnych dokumentach planistycznych w naszym mieście.

Zasady rozwoju przestrzennego opisano w dokumentach planistycznych. Takie dokumenty sporządza się dla każdej gminy w Polsce. W ramach planowania przestrzennego, Prezydent Miasta Ełku zobowiązany jest do opracowania dwóch dokumentów, które będą określały, w jaki sposób miejscowość będzie się rozwijała. Te dokumenty to: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (potocznie zwane studium) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie mpzp, plan miejscowy). Każdy z nich składa się z części graficznej, czyli mapy oraz części tekstowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych dokumentach planistycznych w naszym mieście, wybierz poniższe tematy:

Więcej o planowaniu przestrzennym...


Kategorie aktualnośći: