Ogłoszenia

W 2021 roku nie będą pobierane opłaty targowe

Na podstawie art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2255) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie będą pobierane opłaty targowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 poz. 1170 z późn. zm.). Poniżej ogłoszenie Prezydenta Miasta Ełku.