Ogłoszenia

Autor: M.N.
Zielona Ławeczka – edycja 2021
Ruszyła VII edycja projektu grantowego Zielona Ławeczka. Celem projektu jest pomoc mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek, w miejsca odpoczynku, spotkań i budowania relacji sąsiedzkich. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Konkurs grantowy skierowany jest do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy) z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki oraz stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

Wystarczy zebrać co najmniej pięcioosobowy zespół sąsiedzki oraz wspólnie zaplanować miniogród, aby cieszyć się nową przestrzenią wokół swego miejsca zamieszkania.

Maksymalna wartość grantu pieniężno-rzeczowego to 1950 zł, w którego skład wchodzi dofinansowanie na zakup roślin, elementów aranżacji i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Bank Ochrony Środowiska.

Więcej informacji na: www.zielonalaweczka.pl