Ogłoszenia

Autor: M.N.
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z Polityką

       Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST).

4.    Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek kulturalnych: Szkoła Artystyczna i ECK.

5.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady

        Miasta Ełku.

6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

7.    Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku