Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Korzystaj z fontanny zgodnie z jej przeznaczeniem
Fontanna to element ozdobny architektury. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku przypomina, że korzystanie z fontann niezgodnie z ich przeznaczeniem może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie.

Fontanny przeznaczone są do celów dekoracyjnych. Woda w nich nie służy do kąpieli, ani do picia z uwagi na brak właściwego uzdatniania oraz kontroli zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Woda w zbiornikach fontann głównie krąży w obiegu zamkniętym i często nie jest uzdatniana oraz dezynfekowana. Źródłem zanieczyszczeń są mikroorganizmy, pochodzące od korzystających z nich zwierząt tj. ptaki czy psy.