Zakończenie projektu „Teraz czas na zmiany”

Autor: Emilia Pachucka | Data: 25 Września 2022
Zakończenie projektu „Teraz czas na zmiany”

14 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Teraz czas na zmiany”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ełku oraz Alytusa. Celem konferencji było zaprezentowanie efektów projektu w obu miastach.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja 4 miniprojektów zrealizowanych przez streetworkerów oraz dzieci i młodzież w ramach projektu.

Miniprojekty były przygotowywane przez uczestników projektu przez kilka miesięcy w ramach działań prowadzonych przez streetworkerów na 4 ełckich podwórkach: przy ul. Gizewiusza 4 - 8 w Ełku, przy ul. Gdańskiej 30-38  oraz  ul.  Gizewiusza  1 w Ełku, przy ul. Wojska Polskiego 14,16,18 w Ełku, przy ul. Wojska Polskiego 7 i 9 w Ełku.

Każda z grup powstałych w ramach projektu „Teraz czas na zmiany" miała za zadanie zrealizować przy wsparciu streetworkerów jeden miniprojekt o dowolnej tematyce. Tematy zostały wybrane pod kątem możliwości i zainteresowań podopiecznych. Znalazły się wśród nich m.in.:

- Miniprojekt „Skocz (na) Pomoc”.

- Miniprojekt „Moc Dobrych Słów”.

https://www.youtube.com/watch?v=tnLqg5LR6Bk

- Miniprojekt „Z tańcem przez życie”.


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_LfJkTcZVTI%26feature%3Dyoutu.be&h=ATNsosBwidskVNBmFLrXVc08JXvf4hmaP5LhuJ1F8PUNQ1YyrzbqfugSOoprMuSD_-7aNkieZLPv0LzDQyru1eY0088C0d3KNDsfC285wkiE5LiNxFeJVuOuDjzymZD2fpuqE7RWbIK1MX-_Ww

- Miniprojekt „Widzę, Rozumiem, Tworzę".

https://www.youtube.com/watch?v=jNeWFAMwKMM&feature=share

Tematy zostały wybrane pod kątem możliwości i zainteresowań podopiecznych. Do realizacji miniprojektów zostały zakupione niezbędne materiały, sprzęty i usługi, które pozwoliły na realizację ww. tematów.

W ramach projektu zostały zagospodarowane 4 ełckie podwórka w centrum miasta. Zakres inwestycyjny obejmował:

- wykonanie dojazdów i miejsc postojowych,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci),

- odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej,

- wykonanie oświetlenia terenu rewitalizowanych podwórek.

Film:

 https://www.youtube.com/watch?v=HIse6Cn62ZU

 

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 2 205 317, 98 zł

  • Kwota dofinasowania: 1 874 520, 27 zł
  • Wkład własny: 330 797, 71 zł

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami).

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.