Podpisanie umowy na realizację projektu „Ełckie przedszkolaki na plus”

Autor: Emilia Pachucka | Data: 29 Listopada 2022
Podpisanie umowy na realizację projektu „Ełckie przedszkolaki na plus”

26 marca została podpisana umowa dla projektu pn. „Ełckie Przedszkolaki na plus” w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 293 dzieci uczęszczających do 6 ełckich przedszkoli: MP Perełka, MP Niezapominajka, MP Światełko, MP Bajka, MP Mali Odkrywcy, MPiŻ Ekoludki.

 

W ramach realizacji projektu doposażone zostaną sale przedszkolne w niezbędny sprzęt oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne (np. komputery, tablety, roboty do nauki programowania , tablica interaktywna, mini wieża, książki, gry i in.). Ten sprzęt ułatwi prowadzenie zajęć, uatrakcyjni miejsce przebywania maluchów i będzie sprzyjał realizacji podstawy programowej.

 

Dla dzieci objętych projektem zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz społeczne w zakresie porozumiewania się w językach obcych, nauki kodowania, zajęcia artystyczne, muzyczne, komputerowe, wykorzystujące nowoczesne technologie IT.

 

Wartość projektu: 504 632,44 zł

Wartość dofinansowania: 428 935,44 zł

Wkład własny: 75 697,00 zł

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 r. – 31.08.2020 r.