Aktualności

Autor: admin | Data wpisu: 07 Czerwca 2019
Konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Wyszyńskiego” .
W dniach 3-24 czerwca przeprowadzone będą konsultacje społeczne, w sprawie  nowych miejsc parkingowych w miejscu boisk przy ul. Wyszyńskiego oraz lokalizacji niepublicznej szkoły podstawowej w obrębie posesji kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego, termin konsultacji  3-24 czerwca.

Prezydent Miasta Ełku zaprasza na konsultacje społeczne, których celem jest określenie, czy  mieszkańcom osiedla Jeziorna potrzebne są nowe miejsca parkingowe w miejscu boisk przy ul. Wyszyńskiego. Chcemy także poznać opinię mieszkańców w sprawie lokalizacji niepublicznej szkoły podstawowej w obrębie posesji kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Konsultacje związane są z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Wyszyńskiego”, do którego Rada Miasta Ełku przystąpiła uchwałą nr IV.35.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 3-24 czerwca br. Swoją opinię będzie można przekazać podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. w godzinach 14.00 – 18.00 na skwerze księdza Foksa przy ul. Jana Pawła II.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub papierowej:

- na stronie https://forms.gle/yYQ8vRg9aENShSWv6

-  pobrać ze strony miasta Ełku:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/161/Inne_opracowania_planistyczne_i_programy/

- odebrać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ełku w pokojach 232 lub 233 (I piętro).

Wypełnioną ankietę można wysłać na adres e-mail um@um.elk.pl lub złożyć osobiście w pokojach 232 lub 233.