Projekty unijne

Ponad 3,3 mln zł z UE na żłobek
Miasto pozyskało ponad 3,3 mln zł dofinansowania z UE na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Szkole Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna, a tym samym zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci. Ponad 3,3 mln zł dofinansowania Miasto Ełk pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utworzenie nowych miejsc...
Więcej
Prawie 4 mln złotych na wsparcie aktywności zawodowej ełczan oraz dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.
W 2021 r. dostępna będzie ostatnia już w tej perspektywie unijnej pula środków dla Ełku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinansowanie można będzie pozyskać na działania o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym i zdrowotnym służącym do aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Ełk. Wsparcie unijne może być skierowane do osób lub rodzin z terenu Miasta...
Więcej
Ponad 1,6 mln zł dofinansowania na budowę w Ełku parku montessoriańskiego i wyposażenie ECRS
Montessoriański Ogród Sensoryczny będzie usytuowany przy Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka na os. Konieczki. Park podzielony zostanie na 9  stref stymulujących zmysły i rozwijających różnorodne umiejętności dzieci. Wyposażone zostaną również pomieszczenia w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mln zł. W ramach projektu zaplanowano...
Więcej
Aplikacja "Turystyczny Ełk - Kowno"
W ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa 2014-2020 powstała aplikacja mobilna promująca obiekty turystyczne miast Ełku i Kowna. Aplikacja jest dostępna do pobrania ze strony Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vobacom.elk_kowno&hl=pl&gl=US Dzięki aplikacji...
Więcej
W jakim kierunku powinno rozwijać się Miasto Ełk i otaczająca je Gmina Ełk przez kolejne 10 lat? - Ankieta on-line
W grudniu 2020 r. Miasto Ełk i Gmina Ełk, tworzące razem Miejski Obszar Funkcjonalny Ełku (MOF Ełk), przystąpiły do aktualizacji wspólnej strategii rozwoju. Dokument ten określa najważniejsze cele i działania obydwu samorządów na przyszłe lata. Na podstawie przeprowadzonych analiz i spotkań powstała propozycja wizji rozwoju, którą prezentujemy w formie ankiety on-line. Prosimy o...
Więcej
Rozpoczęła się realizacja projektu „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki”.
Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców miasta Ełk, a tym samym zwiększenie liczby mieszkańców, którzy zrezygnują z poruszania się samochodem na rzecz transportu publicznego oraz rowerowego. W postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku, Sp. z o.o. Realizacja projektu przewidziana jest od stycznia...
Więcej
Projekt "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022"
Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 przez Gminę Miasto Ełk reprezentującą Związek ZIT MOF Ełk oraz wsparcie wdrażania instrumentu ZIT"(bis) Ełku poprzez: • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;...
Więcej
Wieża widokowa w Ełku
Prawie 19 metrowa wieża widokowa na osiedlu Bogdanowicza przy ul. Pięknej w Ełku powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE. Z wieży rozciąga się widok na Jezioro Ełckie. Na realizację projektu miasto pozyskało ponad 1,4 mln zł dofinansowania. Wieża widokowa o wysokości prawie 19 metrów ma konstrukcję stalową z ozdobnymi łukami z drewna. Posiada trzy platformy widokowe...
Więcej
Miasto Ełk i Gmina Ełk aktualizują wspólną strategię rozwoju
W grudniu tego roku Rada Miasta Ełku oraz Rada Gminy Ełk podjęły uchwały o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025. Przepisy prawne pozwalają na to, aby sąsiadujące ze sobą i powiązane funkcjonalnie gminy mogły przygotować wspólną strategię rozwoju. Miasto Ełk i Gmina Ełk w 2014 r. zawarły porozumienie ws. realizacji z funduszy...
Więcej
Dobiegła końca termomodernizacja kamienicy na ul. Gdańskiej 20
Zakończyła się termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 20, w ramach której m.in. budynek został ocieplony, dokonano renowacji elewacji zewnętrznej, wymieniono okna i drzwi oraz wykonano przyłącze do sieci miejskiej c.o. i ciepłej wody użytkowej. Koszt inwestycji to kwota ponad 400 tys. zł. Zamówienie obejmowało m.in. ocieplenie budynku oraz...
Więcej
Zakończona termomodernizacja Przedszkola „Światełko”
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Termomodernizacja...
Więcej
Zakończenie prac termomodernizacyjnych w przedszkolu „Niezapominajka”
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło i niższe koszty ogrzewania to efekt przeprowadzonej...
Więcej
Ełckie Forum Transportu Publicznego
Nowe  trendy  i  idea  Smart  City  były  głównymi  tematami Ełckiego Forum Transportu Publicznego, które odbyło się 3 grudnia b.r. online. Przedstawione zostały m.in. założenia nowej polityki parkingowej miasta oraz projektu „Smart Parking”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele wspólnot, samorządów,  instytucji ...
Więcej
Termomodernizacja przedszkola „Mali odkrywcy” zakończona
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Termomodernizacja budynku zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i co za tym idzie obniża koszty jego ogrzewania przy...
Więcej
Ełckie Forum Transportu Publicznego
Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta Ełku, pana Tomasza Andrukiewicza, przesyłam zaproszenie do uczestnictwa w Ełckim Forum Transportu Publicznego online dnia 3 grudnia br. w godzinach 10:00 – 14:00. Celem Ełckiego Forum Transportu Publicznego – jak mądrze parkować – jest zorganizowanie wydarzenia online dla wspólnot, samorządów, instytucji transportowych,...
Więcej
Kiss&Ride – czyli jak odwieźć i bezpiecznie wysadzić dziecko przy szkole
W ramach nowej polityki parkingowej Miasta Ełku proponowane są różnorodne rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo pieszych oraz poprawią funkcjonowanie systemów parkingowych. Jednym z nich jest Kiss&Ride, o którym chcemy z Wami porozmawiać. Zapraszamy więc na konsultacyjne spotkania fokusowe, które odbędą się online przy użyciu platformy Google Meet. Podczas spotkania będzie...
Więcej
Miasto złożyło wniosek o wsparcie rozwojowe z funduszy norweskich
Miasto Ełk znalazło się w gronie 54 miast, które brały udział w finałowym etapie Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. W wyniku kilkumiesięcznych prac złożony został wniosek na sfinansowanie działań o łącznej wartości niemal 42 mln zł. Celem Programu...
Więcej
Przebudowa zabytkowej sali sportowej w Ełku
Wkrótce ruszą prace związane z przebudową zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku. Dawna siedziba sekcji bokserskiej otrzyma nową funkcję i stanie się miejscem spotkań mieszkańców. Zakończenie prac zaplanowano w październiku 2021 r. Podpisano już umowę z wykonawcą przebudowy zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku....
Więcej
Rozbudowa ulicy Kolonia w Ełku
Miasto Ełk podpisało umowę z wykonawcą na dalszą budowę ulicy Kolonia. Prace prowadzone będą na odcinku o długości 1,39 km od węzła przy drodze krajowej nr 16/65 do granic Miasta. W ramach projektu „Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk” zostanie przebudowany odcinek ulicy Kolonia o długości 1,39 km. Jest to kontynuacja inwestycji...
Więcej
Plan Rozwoju lokalnego - konsultacje działań
Prace związane z opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Ełku do 2030 r. weszły w etap przygotowywania konkretnych działań, służących realizacji wizji i celów rozwoju Ełku.: EŁK - miasto opierające swoje funkcjonowanie na harmonii z naturą, mądrze korzystające z jej zasobów i własnych potencjałów dla wysokiej jakość życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego. Cele strategiczne:...
Więcej
Spotkanie dot. ochrony Jeziora Ełckiego
7 sierpnia 2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbyło się spotkanie dotyczące ochrony Jeziora Ełckiego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z zakresem działań możliwych do zrealizowania w ramach projektu opracowywanego do ww. programu finansowanego ze środków norweskich. W spotkaniu uczestniczyła dr hab. inż....
Więcej
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Ełku
Miasto Ełk pozyskało ponad 2 mln zł dofinansowania na rozbudowę ścieżki rowerowej, modernizację oświetlenia ulicznego oraz przebudowę infrastruktury przystankowej na os. Jeziorna oraz ul. Baranki. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. warmińsko – mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – na...
Więcej
Termomodernizacja kamienicy przy ul. Gdańskiej 20
Wkrótce rozpocznie się remont budynku komunalnego przy ulicy Gdańskiej 20. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Ełku” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres prac obejmuje...
Więcej
Ponad 6,7 mln zł na lokalne działania integracyjne – projekt ZIT Ełk
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. TYP 1 projektu :...
Więcej
Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020
Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 przez Gminę Miasto Ełk reprezentującą Związek ZIT MOF Ełk oraz wsparcie wdrażania instrumentu ZIT"(bis) Ełku poprzez: • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM...
Więcej
Rozmowy z partnerami nt. Jeziora Ełckiego
W spotkaniu zorganizowanym w Centrum Edukacji Ekologicznej wzięli udział przedstawiciele miasta Ełku, Uniwersytetu Gdańskiego, Związku Miast Polskich, Wód Polskich, Powiatu Ełckiego, Gminy Ełk i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Głównym celem spotkania było ustalenie podziału zadań dot. przygotowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu poprawy jakości wód powierzchniowych Jeziora...
Więcej
Projekt Programu Interreg V-A Litwa-Polska w finale konkursu RegioStars 2020!
Projekt LT-PL-1R-015 „Teraz czas na zmiany” zrealizowany przy wsparciu Programu Interreg V-A Litwa-Polska został zakwalifikowany do finału dorocznego konkursu RegioStars organizowanego przez Komisją Europejską, którego celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką i jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego. Komisja Europejska ogłosiła...
Więcej
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Pułaskiego w Ełku
Prezydent Miasta Ełku ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Pułaskiego w Ełku. Celem konsultacji społecznych jest zbadanie opinii społecznej na temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Pułaskiego w Ełku na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Zamkowej. Konsultacje społeczne są elementem polityki parkingowej miasta Ełku....
Więcej
Nabór przedsięwzięć do Planu Rozwoju Lokalnego
Miasto Ełk przygotowuje Plan Rozwoju Lokalnego - dokument wyznaczający nową ścieżkę rozwoju do 2030 r. Wyznaczone zostały już cele strategiczne i kierunki działań. Kolejnym etapem jest zebranie konkretnych przedsięwzięć, które przyczynią się do realizacji przyjętej wizji rozwoju Ełku . Część z przedsięwzięć, które ostatecznie znajdą się w Planie Rozwoju Lokalnego, zostanie zgłoszona do...
Więcej
Seminarium "Woda - zasób życia czy zagrożenie"
Związek Miast Polskich zaprasza na kolejną odsłonę  Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty  dla miast. Tematem przewodnim będzie LOKALNA GOSPODARKA WODNA. Przyjrzymy się meteorologicznym i hydrologicznym skutkom urbanizacji, porozmawiamy o tym, jak wspierać racjonalną gospodarkę wodną w mieście oraz ochraniać zasoby poprzez ograniczanie zanieczyszczeń i...
Więcej
Budowa drugiej części ulicy Kolonia
Miasto Ełk podpisało umowę na budowę ulicy Kolonia o długości 1,39 km w ramach projektu „Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk”.   Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej w latach 2016-2017. Zrealizowany odcinek obejmował pierwszą część ulicy Kolonia (od centrum miasta w stronę dróg krajowych 16 i 65), natomiast...
Więcej
Wyniki ankiety internetowej dot. nowej ściezki rozwoju Ełku
W okresie 4-22 czerwca 2020 r. przeprowadzona została ankieta internetowa dot. nowej ścieżki rozwoju Ełku, przygotowywanej w ramach uczestnictwa miasta Ełk w Programie Rozwój Lokalny. Uczestnicy ankiety poddali ocenie propozycje celów rozwoju i kierunków działań oraz przedstawili swoje pomysły na rozwój miasta. Wypełniono 297 ankiet.   Dziękujemy za udział w ankiecie i...
Więcej
Konsultujemy nową ścieżkę rozwoju Ełku
Dzisiaj, 16 czerwca br. w Centrum Edukacji Ekologicznej odbyło się spotkanie konsultacyjne organizowane przez Urząd Miasta Ełku, podczas którego przedstawiono i przedyskutowano możliwe kierunki rozwoju Ełku, wstępnie wypracowane przez Zespół Miejski ds. rozwoju lokalnego. Od stycznia tego roku przeprowadzono szereg  badań i analiz w obszarze edukacji, przedsiębiorczości,...
Więcej
Miasto Ełk w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant do 100 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii spowodowanym zakażeniami koronawirusem, umożliwia sfinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego. Zakupione laptopy pomogą dzieciom kontynuować realizację podstawy programowej w warunkach domowych. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr...
Więcej
Ankieta internetowa dotycząca kierunków rozwoju Ełku
Miasto Ełk pracuje nad nową ścieżką rozwoju na kolejne lata. Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w ten proces m.in. poprzez wypełnienie ankiety on-line. Miasto Ełk przygotowuje plan rozwoju na najbliższe lata. Zespół Miejski, powołany przez Prezydenta Miasta Ełku, przygotował przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich propozycje celów i kierunków działań, które mogłyby przyczynić...
Więcej
Spotkanie zespołu roboczego w sprawie przedstawienia kluczowych wyzwań projektu Rozwój Lokalny
2 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zespołu Miejskiego z ekspertem Związku Miast Polskich  w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu udział wzięli: Prezydenci Ełku, Naczelnik i pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Kierownik oraz pracownicy Biura Kontroli, Audytu i Jakości...
Więcej
Termomodernizacja budynków publicznych
W ramach projektu „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” podpisano kolejne umowy z wykonawcami. Rozpoczęły się prace w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 9 oraz Przedszkolu „Niezapominajka”.   Zakres zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i...
Więcej
Spotkanie on-line ws. wymiaru edukacyjnego projektu do Programu Rozwój Lokalny
20 maja 2020 r. odbyło się spotkanie on-line dotyczące wymiaru edukacyjnego projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu udział wzięli: Prezydenci Ełku, członkowie Zespołu Miejskiego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego miasta Ełku oraz Starosta Ełcki wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego i Dyrektorem Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Ełku. W trakcie...
Więcej
Spotkanie w obszarze środowiska Zespołu Miejskiego z ekspertami dotyczące rozwoju lokalnego
12 maja 2020 r. odbyło się spotkanie on-line dotyczące wymiaru środowiskowego projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Ełku, członkowie Zespołu Miejskiego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego miasta Ełku oraz eksperci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Związku Miast Polskich. W trakcie trwającej 3 godz. wideokonferencji ekspert...
Więcej
Miasto pracuje nad nową ścieżką rozwoju
Miasto Ełk, w ramach uczestnictwa Programie „Rozwój lokalny” finansowanym z tzw. funduszy norweskich, opracowuje plany rozwoju lokalnego na najbliższe lata. Szczegółowe plany i działania wypracowywane są przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich. W ramach diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Ełku zostały przeprowadzone liczne badania i analizy, m.in. badania ankietowe...
Więcej
Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 20
Miasto Ełk podpisało umowę na termomodernizację kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20. W ramach inwestycji zostanie m.in. wyremontowane pokrycie dachowe, wymieniona stolarka okienna, wykonana instalacja ciepłej wody użytkowej i wody zimnej we wszystkich mieszkaniach. Prace zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Ełku” z...
Więcej
Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie tworzonej polityki parkingowej miasta Ełku
W dniach 19 i 20 lutego br. odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Ełku. Spotkania te były elementem prac nad opracowaniem kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku. Ich celem było zapoznanie się z przygotowywanym dokumentem, propozycjami narzędzi polityki parkingowej, zasięgnięcie opinii ekspertów, zgłoszenie uwag i propozycji zmian. Spotkanie 19...
Więcej
Trwa termomodernizacja budynków publicznych
W ramach projektu „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” podpisano kolejne umowy z wykonawcami. Trwają już prace w przedszkolu „Mali Odkrywcy”. Niebawem rozpoczną się również w przedszkolu „Słoneczna ósemka” i przedszkolu „Światełko”. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych, ocieplenie budynku,...
Więcej
Spotkanie Zespołu Miejskiego z ekspertami Związku Miast Polskich
W dniu 20 lutego 2020 r. w ECRS Stajnia odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta Ełku z ekspertami Związku Miast Polskich. Spotkanie było elementem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Miasto Ełk jest w...
Więcej
Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Ełku i gminy wiejskiej Ełk (czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku) do wypełnienia ankiety internetowej. Link do ankiety: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/369963?lang=pl Dzięki ankiecie będą mieli Państwo aktywny udział w tworzeniu strategii rozwoju i tym samym wpływ na przyszłość i rozwój miasta Ełku i gminy wiejskiej...
Więcej
Ponad 2,3 mln zł dla Ełku na przebudowę dawnej hali bokserskiej
Miasto Ełk pozyskało ponad 2,3 mln zł dofinansowania z RPO na przebudowę  i renowację zabytkowej hali sportowej przy ul. Armii Krajowej. Dawna siedziba sekcji bokserskiej otrzyma nową funkcję i stanie się miejscem spotkań mieszkańców. W budynku zagospodarowana zostanie m.in. sala główna ze sceną, pokoje biurowe oraz antresola. Na zewnątrz pojawi się nowa elewacja, pokrycie...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących polityki parkingowej miasta Ełku, które zostaną zorganizowane 19 i 20 lutego br.
Szanowni Mieszkańcy Ełku, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących polityki parkingowej miasta Ełku, które zostaną zorganizowane 19 i 20 lutego br. Konsultacje społeczne są elementem prac nad opracowaniem kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku. Celem spotkania konsultacyjnego z Państwem jest zapoznanie się z...
Więcej
Spotkanie zespołu projektowego w Ełku
28 stycznia 2020 r. odbyło się trzecie spotkanie zespołów roboczych z Ełku i Kowna w ramach wspólnie realizowanego projektu „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno”.  W spotkaniu wzięły udział zespoły robocze z Urzędu Miasta Ełku (2 osoby) oraz z Urzędu Miasta i Instytucji Turystyczno – Promocyjnej z Kowna (2 osoby). Celem spotkania było omówienie wspólnych...
Więcej
Kolejny etap zmian w transporcie publicznym w Ełku
Rozpoczęła się realizacja projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku – III etap” współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców miasta, a tym samym...
Więcej
Zakończyła się przebudowa ulicy Wojska Polskiego
Dobiegła końca realizacja projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II”, w wyniku której przebudowana została ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza. Celem projektu była poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełk, a tym samym zwiększenie...
Więcej
Raport z konsultacji społecznych dotyczących przygotowania polityki parkingowej miasta Ełku Etap I
W okresie od 21 października do 31 grudnia 2019 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące przygotowania polityki parkingowej miasta Ełku w ramach projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN...
Więcej
Miasto Ełk w II etapie konkursu dotacji „Rozwój lokalny”
Projekt pn. „Zrównoważony rozwój Ełku - środowisko, gospodarka, mieszkańcy” został zakwalifikowany do kolejnego etapu Programu „Rozwój lokalny”. Wstępna koncepcja zakłada rozwój Ełku w oparciu o tzw. zieloną gospodarkę. W konkursie zgłoszonych było 212 miast, a wsparcie finansowe otrzyma jedynie około 15 z nich. Miasto Ełk zostało zakwalifikowane do II etapu  Programu...
Więcej
Koniec prac na liniach komunikacji miejskiej nr 3 i 5
Zakończyła się realizacja projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.   Celem projektu była poprawa...
Więcej
Spotkanie Open Space w Ełku
W zeszły wtorek, 3 grudnia, odbyło się spotkanie konsultacyjne Open Space z mieszkańcami Ełku w ramach procesu opracowywania polityki parkingowej Ełku. To kolejny etap konsultacji społecznych w ramach projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach...
Więcej
Konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentu „Polityka Parkingowa miasta Ełku”
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących polityki parkingowej miasta Ełku, które zostaną zorganizowane 3 grudnia (wtorek) o godzinie 17:30 w sali konferencyjnej Restauracji Stara Piekarnia przy ul. Magazynowej 6 w Ełku. Celem spotkania konsultacyjnego z Państwem jest zebranie uwag...
Więcej
Spotkanie grupy ds. Polityki Parkingowej z wykonawcami prac nad dokumentem „Polityka Parkingowa miasta Ełku”
W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem „Polityka Parkingowa miasta Ełku ” 23 października br. odbyło się trzecie spotkanie Grupy ds. Polityki Parkingowej pracującej w ramach projektu „Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych wydziałów Urzędu Miasta Ełku, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji i...
Więcej
Podpisanie umowy na budowę wieży widokowej
31 października została podpisana umowa z wykonawcą na budowę wieży widokowej przy ul. Pięknej na osiedlu Bogdanowicza. Wykonawcą inwestycji jest PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „ADAK” MAGDA SOKOŁOWSKA WOSZCZELE. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno" z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska. Projektowana wieża jest...
Więcej
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentu „Polityka Parkingowa miasta Ełku”
Spacery mają na celu bezpośrednie spotkanie się z mieszkańcami ełckich osiedli i poznanie ich problemów z miejscami parkingowymi oraz wspólną rozmowę na temat potencjalnych rozwiązań dla danego obszaru.   TERMINY I GODZINY SPACERÓW BADAWCZYCH W LISTOPADZIE 2019 R. 5.11 (wtorek) 14:00 – Śródmieście Początek spaceru / punkt zbiórki uczestników – parking...
Więcej
Zostały zakończone obliczenia śladu wodnego miasta Ełku
Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN. Została zakończona analiza śladu wodnego dla pięciu polskich miast, tj.: Cieszyna, Ełku,...
Więcej
Spotkanie robocze w Kownie
23 października odbyło się spotkanie zespołów roboczych z Ełku i Kowna w ramach wspólnie realizowanego projektu „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno”. W spotkaniu wzięły udział zespoły robocze z Urzędu Miasta Ełku (2 osoby) oraz z Urzędu Miasta i Instytucji Turystyczno – Promocyjnej z Kowna (3 osoby). Celem spotkania było omówienie wspólnych strategii i...
Więcej
Wizyta studyjna dotycząca smart city
Sześcioosobowa delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta Ełku uczestniczyła w wizycie studyjnej w Stoke on Trent w Anglii. Wizyta została zorganizowana przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. wraz z Fundacją British Council w związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto Ełk dofinansowanie UE na realizację projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”....
Więcej
Konsultacje dotyczące przygotowanie kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku ogłasza konsultacje dotyczące przygotowania kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku. Celem konsultacji społecznych jest zidentyfikowanie miejsc na terenie miasta Ełku, w których występują problemy z parkowaniem, poznanie potrzeb i pomysłów mieszkańców miasta na usprawnienie parkowania w danym miejscu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych....
Więcej
Dalsze prace w ramach projektu "„Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I Etap"
Ruszyły prace związane z przebudową istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5 w Ełku. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada 2019 r. Zamówieniem objęto 30 wiat przystankowych, w tym 25 szt. wiat 4-przęsłowych, 2 szt. wiat 3-przęsłowych, 2 szt. wiat 7-przęsłowych i 1 wiata 6-przęsłowa, w tym 14 wiat...
Więcej
Prawie 4,8 mln zł dofinansowania na budowę I etapu małej obwodnicy Ełku
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki spotkał się dziś w Urzędzie Miasta Ełku z prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem. Podczas wizyty podpisana została umowa na dofinansowanie projektu i budowy ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki. Inwestycja, na którą Ełk pozyskał prawie 4,8 mln zł, będzie stanowiła I etap budowy drogi średnicowej....
Więcej
Wizyta studyjna w Birmingham
Przedstawiciel Urzędu Miasta Ełku uczestniczył w wizycie studyjnej w mieście Birmingham (Wielka Brytania), która odbyła się w dniach 24-28 września 2019 r. w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim” realizowanego przez Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W czasie wizyty studyjnej odbyły się liczne spotkania z radnymi, przedstawicielami...
Więcej
Kolejne środki na rozwój transportu publicznego w mieście
W ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – III etap” miasto Ełk pozyskało środki finansowe na zmniejszenie CO2 w atmosferze poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych. Wartość dofinansowania to  3 551 929,10 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...
Więcej
Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.
23 lipca br. w Ełku odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu miast Ełku, Alytusa i Łoździeje. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast. Omówiony został zakres projektu, który zostanie złożony w czwartym naborze Programu Interreg V-A Litwa – Polska w ramach Priorytetu 3 – Promowanie włączenia społecznego. W ramach pierwszego naboru wniosków miasto...
Więcej
Kolejne spotkanie grupy ds. polityki parkingowej
3 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie Grupy ds. Polityki Parkingowej Miasta Ełku pracującej w ramach projektu „Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych  w Ełku”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. Urzędu Miasta Ełku, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji i organizacji społecznych. Celem spotkania była dyskusja nad kształtem przyszłego dokumentu,...
Więcej
Fam Trips w Ełku
W dniach 11-13 lipca w Ełku gościły dwie bloggerki z Litwy, które przyjechały w ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Bloggerki Lijana i Indrė  uczestniczyły w widokowym tour po Ełku. Odwiedziły m.in. Muzeum Historyczne wraz z Ełcką Koleją...
Więcej
Miasto Ełk realizuje projekt „Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne”
Miasto Ełk pozyskało środki z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014–2020 na wyposażenie 5 ełckich szkół  miejskich: 1.     Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1; 2.     Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera, ul. Profesora Władysława Szafera 2;...
Więcej
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Wojska Polskiego
W ramach realizacji projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II” przebudowana zostanie ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza.  Zakres prac obejmuje: - przebudowę skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Armii Krajowej (po realizacji będzie to czterowlotowe skrzyżowanie...
Więcej
Ełk w programie pilotażowym PARP
Projekt pn. „Profesjonalizacja obsługi inwestorów w Mieście Ełk” został zakwalifikowany do pilotażu „gov_LAB” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość wsparcia szkoleniowego i doradczego, z którego skorzysta miasto Ełk wynosi ponad 288 tys. zł. W naborze konkursowym dotyczącym współpracy w ramach krajowego systemu innowacji ogłoszonym przez PARP...
Więcej
Park Odkrywców Kolei
Na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej funkcjonuje Park Odkrywców Kolei. Miejsce łączy w sobie nowoczesne podejście do zabawy i rekreacji z historią kolei i miasta. W parku zamontowane są urządzenia, dzięki którym w prosty sposób można pokazać zasady fizyki wykorzystywane w pracy kolei wąskotorowej. Są m.in.: tłok pneumatyczny, huśtawka przegubowa, górka rozrządu. Na terenie parku...
Więcej
Festyn w Parku Kopernika
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ełku 8 czerwca 2019 r. na festyn, który odbędzie się w Parku Kopernika.   Podczas Festynu streetworkerzy, animatorzy oraz młodzi liderzy poprowadzą gry i zabawy oraz animacje dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Dla najmłodszych zorganizowany zostanie kącik zabaw z dmuchańcem i trampoliną. Festyn odbędzie się w ramach projektu...
Więcej
Majówka Międzypokoleniowa – otwarcie ECRS „STAJNIA”
30 maja br. przy zmodernizowanym budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej odbył się piknik integracyjny w ramach  Ełckich Dni Rodziny oraz  Europejskiego Tygodnia  Zrównoważonego Rozwoju (ESDW).   Miasto Ełk przystąpiło do inicjatywy - Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)  w celu zwiększenie widoczności działań, projektów i...
Więcej
Konferencja podsumowująca projekt
Zakończyła się realizacja projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020   15 maja 2019 r. w Kownie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu partnerskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele beneficjentów...
Więcej
8 mln zł na termomodernizację ełckich szkół i przedszkoli
Miasto Ełk pozyskało środki z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014–2020 na termomodernizację 4 ełckich przedszkoli oraz 2 szkół  miejskich. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” przy ul. Dobrzańskiego 3 w Ełku Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” przy ul. Słowackiego 18 w Ełku Miejskie Przedszkole...
Więcej
Spotkanie zespołów roboczych z Ełku i Kowna
 28 marca 2019 r. w Ełku odbyło się spotkanie zespołów roboczych z Ełku i Kowna w ramach wspólnie realizowanego projektu „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno”. W spotkaniu wzięły udział zespoły robocze z Urzędu Miasta Ełku (4 osoby) oraz z Urzędu Miasta i Instytucji Turystyczno – Promocyjnej z Kowna(3 osoby). Celem spotkania było omówienie wspólnych...
Więcej
Rozpoczęcie realizacji projektu Smart Parking
1 kwietnia w ramach I Krajowego Forum Miejskiego w Krakowie, zostało zainaugurowane przedsięwzięcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Human Samrt Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Z ministerialnego wsparcia skorzysta Ełk planując i testując rozwiązania służące zwiększeniu dostępności miejsc parkingowych na terenie miasta. Krajowe Forum...
Więcej
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno
Rozpoczęła się realizacja projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. W ramach projektu w Ełku zagospodarowany zostanie skwer przy ul. Pięknej na osiedlu Bogdanowicza - powstanie tam wieża widokowa z trzema tarasami widokowymi. Górny zagospodarowany będzie na wysokości 15...
Więcej
Zakończenie realizacji projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.
Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku było wyposażenie dwóch pracowni językowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku im. Danuty Siedzikówny "Inki". Uczestnicy w trakcie realizacji projektu nabyli nowe umiejętności i kompetencje poprzez naukę języka angielskiego, rękodzieła, udział w szkoleniach oraz wizytach studyjnych. 30 uczniów i 3 nauczycieli uczestniczyło w...
Więcej
Zakończenie wspólnego projektu miast Ełku i Alytus
21 lutego w Alytusie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska. Partnerzy podsumowując projekt jednogłośnie stwierdzili, iż założone w projekcie cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przedstawiciele z Polski i Litwy spotkali się aby...
Więcej
Ełk zaprezentował się na targach regionów i produktów turystycznych w Poznaniu.
W trakcie tegorocznych targów na stoisku naszego miasta można było zobaczyć m.in. filmy, spoty, zdjęcia, a także skosztować produktów regionalnych. Targi odbywały się w dniach 1-3 lutego 2019 r.   Wśród wystawców było m.in. Miasto Ełk wraz z partnerskim miastem Alytus, w ramach realizowanego projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe...
Więcej
Ełk na targach turystycznych w Wilnie
Miasto Ełk wzięło udział na międzynarodowych targach turystycznych w Wilnie „Adventur 2019”, które odbyły się w dniach 25-27 stycznia 2019 r. w wileńskim centrum wystawienniczym „Litexpo”. Motywem przewodnim ełckiego stoiska była turystyka miejska, wypoczynkowa oraz regionalna kuchnia. W wileńskim centrum wystawienniczym „Litexpo” 25-27 stycznia odbyły...
Więcej
Kolejne e-usługi w ełckim ratuszu
Prezydent Miasta Ełku 27 grudnia 2018 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozwój wybranych e-usług świadczonych przez Urząd Miasta Ełku. Projekt realizowany będzie od 28 lutego 2019 r. do 30 września 2020 r. W ramach umowy wdrożonych zostanie 16 nowych e-usług, a także zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz nastąpi modernizacja wybranych systemów...
Więcej
Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk w 2019 r.
Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Zwi ązku ZIT MOF E łk w 2019 r. ” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 przez Gmin ę Miasto E łk reprezentuj ąc ą Zwi ązek ZIT MOF E łk oraz wsparcie wdra żania instrumentu ZIT"(bis) E łku.   W ramach projektu przewiduje się: • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów...
Więcej
Film promujący obiekty dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Ełku i Alytusa
Głównym celem projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska, jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Ełku i Alytusa, których historia i kultura są tak bogate, że mogą być prezentowane mieszkańcom, a także turystom odwiedzającym oba miasta. W ramach projektu Centrum...
Więcej
Kolejna inwestycja z programu Interreg Lietuva - Polska.
Miasto pozyskało ponad 1,4 mln zł dofinansowania na dalsze zagospodarowanie parku przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza. Powstanie tam m.in. wieża widokowa z górnym tarasem na wysokości 15 metrów. Projekt "Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno" realizowany będzie w latach 2019 - 2020 we współpracy z miastem Kowno na Litwie. W ramach...
Więcej
Kolejne spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.
Dnia 20 listopada 2018 r. w Alytusie odbyło się spotkanie zespołu realizującego projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.  Szczegółowo omówiono udział przedstawicieli miasta Ełku i Alytusa w międzynarodowych targach turystycznych w Wilnie (24-27.01.2019 r., ADVENTUR 2019 r.) oraz w...
Więcej
Dzieci z zaprzyjaźnionego Alytusa zagościły w ełckich domach.
W dniach 25-26 października 2018 r. odbyła się wizyta studyjna w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku polskich i litewskich dzieci (15-cioro dzieci, 2 nauczycieli z Ełku, 15-cioro dzieci, 2 nauczycieli z Alytusa) w ramach projektu  "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.   15 uczniów z Litwy przebywało u rodzin uczniów...
Więcej
Nowoczesne pracownie językowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku
Wramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku iAlytusa” 2 października została podpisana umowa na dostawęsprzętu do dwóch pracowni językowych w SP 2. Sale wyposażonezostaną m.in. w telewizory, słuchawki z mikrofonem i notebooki.Wartość umowy to prawie 30 tys. zł. Nowoczesnepracownie językowe mają zapewnić nauczycielom odpowiednie warunkido pracy z...
Więcej
Nowe ścieżki rowerowe nad rzeką Ełk
Zakończyłasię kolejna miejska inwestycja turystyczno-rekreacyjna, w ramach projektu„Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącąw Ełku”. Powstały m.in. bezpieczny most, ścieżki rowerowe, zagospodarowaniezieleni. Pozyskaneśrodki z Unii Europejskiej to ponad 4,4 mln zł....
Więcej
Ełk - Kowno
W ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” powstały materiały promujące ofertę turystyczną obu miast
Więcej
Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”
Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku było zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego i utworzenie nowej plaży miejskiej na tzw. „cyplu” na osiedlu Jeziorna, natomiast po stronie Kowna budowa amfiteatru. Był to pierwszy etap realizacji inwestycji w Ełku, dofinansowany ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Zakres robót obejmował...
Więcej
Ełcka Kolej Wąskotorowa przeżywa drugą młodość
Zakończył się I etap rewitalizacji i zagospodarowania terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej. W ramach projektu renowacji został poddany zabytkowy budynek stacyjny, w którym swoją siedzibę znajdzie Muzeum Historyczne w Ełku. Obiekty będące w złym stanie technicznym zostały usunięte a tereny zielone znajdujące się wokół zabytkowego budynku stacji zostały zagospodarowane. Wykonano również nowe...
Więcej
Kolejne unijne środki trafią do Ełku.
  W styczniu 2019 r. ruszy realizacja projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – II etap”. Na ten cel samorząd pozyskał 9,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zakres działań obejmuje m.in.: budowę kładki rowerowej o długości 224 m, z ainstalowanie sygnalizacji wzbudzanej oraz montaż na przystankach...
Więcej
Festiwal „Letnie Transgraniczne Anioły”
W dniu 5 września w Alytusie odbył się festiwal „Letnie Transgraniczne Anioły” podczas którego uczestnicy projektu z Ełku i Alytusa zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, wzięli udział w rozgrywkach sportowych, uczestniczyli  w warsztatach z ceramiki oraz wspólnie wykonali „anioły” - symbol przyjaźni, nadziei i symbol ciepła. Od 1 marca br. miasto Ełk i miasto Alytus...
Więcej
Trzecie spotkanie zespołu projektowego
Dnia 30 sierpnia w Alytusie odbyło się 3 spotkanie przedstawicieli Ełku i Alytusa realizujących projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.  Podczas spotkania omówiono podjęte działania zrealizowane od 1 kwietnia 2018 r oraz przedstawiono plan przyszłych zadań, które mają zostać...
Więcej
Wizyta studyjna dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku w Alytusie
W dniach 30-31 sierpnia br. z wizytą studyjną w Alytusie przebywała grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku w ramach projektu  "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.   Uczestnicy wizyty mieli możliwość własnoręcznie wykonać gipsowe anioły w pracowni ceramicznej wyposażonej w ramach projektu, nawiązać relacje z...
Więcej
Spotkanie zespołu projektowego
Spotkanie zespołu projektowego Dnia 30 sierpnia w Alytusie odbyło się 3 spotkanie przedstawicieli Ełku i Alytusa realizujących projekt "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.   Podczas spotkania omówiono działania zrealizowane od 1 marca 2018 r oraz przedstawiono plan przyszłych zadań, które mają zostać zorganizowane w...
Więcej
Rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Ełckie przedszkolaki na plus”
Od 1 sierpnia 2018 r. Gmina Miasto Ełk realizuje projekt pn. „Ełckie Przedszkolaki na plus” w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 293 dzieci...
Więcej
Trwa przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 – I etap
Projekt „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 4.4.3. Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis. Zostały zawarte umowy z wykonawcami...
Więcej
Powstaną nowe ścieżki rowerowe nad Jeziorem Ełckim
Miasto Ełk pozyskało ponad 900 tyś. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej" Inwestycja jest elementem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez jezioro...
Więcej
Rozpoczyna się realizacja trzech projektów edukacyjnych z EFS.
31 lipca zostały podpisane umowy na realizację trzech projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: 2.2.1...
Więcej
Rozpocznie się przebudowa ul. Wojska Polskiego
Miasto pozyskało dofinansowanie na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza – łącznie ponad 1,2 km. Przebudowa kolejnego odcinka ulicy Wojska Polskiego będzie najważniejszą inwestycją drogową Ełku w 2019 roku. W ramach inwestycji kształt zmieni obecne skrzyżowanie z ul. Zamkową i Armii Krajowej, które aktualnie ze względu na...
Więcej
„Zielona Szkoła” dobiegła końca - Było wesoło, radośnie i bez ocen
Dobiegł końca obóz zorganizowany w dniach 1-5 lipca 2018 r. w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” dofinansowanego  z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Był to 5-dniowy program „Zielonej Szkoły”, w ramach którego obok rekreacji dzieci miały czas na edukację. Zajęcia prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku , doświadczeni w pracy z...
Więcej
Spotkanie w sprawie przygotowania i realizacji projektu
5 czerwca br. w Alytusie odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Celem wizyty było lepsze poznanie partnerów, dokładne omówienie działań projektowych, prezentacja zadań, opracowanie szczegółów oraz zasad współpracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof ....
Więcej
Wspólne szkolenie nauczycieli oraz pracowników socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku
W dniach 23-24 maja br. odbyło się szkolenie dla nauczycieli oraz pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w ramach projektu  "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.   Pierwszego dnia odbyło się oficjalne powitanie litewskich gości, zwiedzanie szkoły, warsztaty  w grupach oraz wykład na temat...
Więcej
Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
22 maja w Oziersku odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu kolejnych wspólnych projektów miast Ełku i Ozierska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele obu miast. Omówiony został zakres projektu, który zostanie złożony w I naborze wniosków w programie Polska-Rosja 2014-2020, który potrwa do 16 lipca br. Uczestnicy spotkania omawiali możliwości współpracy Ełku i...
Więcej
Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.
19 maja br. w Kownie odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu kolejnego wspólnego projektu miast Ełku i Kowna. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele obu miast. Omówiony został zakres projektu, który zostanie złożony w trzecim naborze Programu Interreg V-A Litwa – Polska w ramach Priorytetu 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego...
Więcej
Konkurs kulinarny na nowej plaży
W dniu 20 czerwca b.r. (środa) odbędzie się otwarcie nowej plaży miejskiej na os. Jeziorna, która jest realizowana w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Otwarcie plaży połączone będzie z festiwalem kultur miast Ełku i Kowna. Tego dnia na...
Więcej
Festiwal kultur w Kownie z udziałem miasta Ełk
W dniach 18-20 maja podczas Dni Hanzeatyckich w Kownie odbyła się prezentacja turystyczno – kulturalna Ełku   Każdego roku w drugiej połowie maja w Kownie odbywają się Dni Hanzeatyckie, które są dużym świętem Kowna i jednym z największych tego typu wydarzeń na Litwie. Na program święta składają się wydarzenia kulturalne, targi rzemiosł tradycyjnych, prezentacje miast oraz...
Więcej
Kolejne spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.
17 maja br. w Ełku odbyło się drugie spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Doskonalenia Zawodowego w Alytus oraz jednostek działających w obszarze pomocy społecznej z Alytusa, a także przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Strategii i...
Więcej
Trwa modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 27A na potrzeby działalności ECRS
Dzięki pozyskanemu przez Miasto Ełk dofinansowaniu unijnemu pokoszarowy budynek przy ul. Kościuszki 27A stanie się Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej. Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej" realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 - "Obszary wymagające rewitalizacji", Działania 8.3 -...
Więcej
Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu
27 kwietnia br. w Alytusie odbyło się pierwsze spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek działających w obszarze pomocy społecznej z Alytusa oraz przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Strategii i Rozwoju w Ełku. W trakcie spotkania...
Więcej
Rozpoczęcie projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”
Głównym założeniem projektu jest wspólna kampania promocyjna Miasta Ełku i Miasta Alytus. Liderem projektu jest Centrum Informacji Turystycznej w Alytusie, natomiast partnerem jest Miasto Ełk. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy (od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) W ramach projektu przewidziano następujące działania: - udział przedstawicieli...
Więcej
Podpisanie umowy na realizację projektu „Ełckie przedszkolaki na plus”
26 marca została podpisana umowa dla projektu pn. „Ełckie Przedszkolaki na plus” w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.   Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 293 dzieci uczęszczających do 6...
Więcej
II etap zagospodarowania brzegu jeziora na cyplu na osiedlu Jeziorna
Miasto Ełk rozstrzygnęło przetarg na zagospodarowanie terenu cypla na osiedlu Jeziorna w Ełku – budowa Plaży Miejskiej – II  etap i podpisana została umowa z wykonawcą. Łączny koszt zaplanowanej inwestycji to ponad 4,9  mln zł. Zakres robót obejmuje m.in.: ·       budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego...
Więcej
II etap przebudowy Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na prace budowlane na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Inwestycja będzie polegała na m.in. utworzeniu Parku Odkrywców Kolei. Miejsca, które stanie się sercem aktywizacji społecznej i edukacyjnej mieszkańców miasta oraz nową atrakcją turystyczną. Na terenie parku zostaną zainstalowane urządzenia, które pozwolą w...
Więcej
Ruszają prace przy nowych ścieżkach rowerowych
Prezydent Miasta podpisał już umowy z wykonawcą na prace w ramach projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. Wartość całej inwestycji to prawie 8 mln zł. Projekt składa się z trzech inwestycji: 1)   Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w obrębie plaży miejskiej przy ul. Parkowej. W tym miejscu...
Więcej
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „OTWARTE OKNO NA ŚWIAT DLA DZIECI Z EŁKU I ALYTUSA”
1 marca br. rozpoczęła się realizacja projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” Liderem projektu jest Miasto Ełk natomiast partnerem jest Centrum Usług Socjalnych w Alytusie. Całkowita wartość projektu to 208 055,61 zł. Uczestnicy grupy docelowej projektu będą nabywać umiejętności poprzez naukę języka angielskiego, rękodzieła, udział w szkoleniach,...
Więcej
Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk w 2018 r.
Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Zwi ązku ZIT MOF E łk w 2018 r. ” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 przez Gmin ę Miasto E łk reprezentuj ąc ą Zwi ązek ZIT MOF E łk oraz wsparcie wdra żania instrumentu ZIT"(bis) E łku.   W ramach projektu przewiduje się: ·        ...
Więcej
Zakończenie projektu „Teraz czas na zmiany”
14 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Teraz czas na zmiany”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ełku oraz Alytusa. Celem konferencji było zaprezentowanie efektów projektu w obu miastach. Podczas konferencji odbyła się prezentacja 4 miniprojektów zrealizowanych przez streetworkerów oraz dzieci i młodzież w ramach projektu. Miniprojekty były...
Więcej
2 mln pozyskanych środków na rozwój e-usług w Urzędzie Miasta Ełku
Miasto Ełk pozyskało 2 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”. Projekt będzie wdrażany od stycznia do grudnia 2018 r. Samorząd Ełku stawia na nowe technologie i systematyczny rozwój e-usług dla mieszkańców. W związku z tym w 2018 r....
Więcej
Miasto pozyskało środki na rozwój transportu miejskiego
\Wkrótce na terenie miasta będzie realizowany projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk”, w ramach którego miasto pozyskało ponad 12,8 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.  Zakres działań obejmuje m.in.:...
Więcej
Wspólne projekty Ełku i Alytusa
Kolejne międzynarodowe projekty Miasta Ełku pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do dofinansowania, w ramach programu INTERREG Litwa – Polska. Zadania obejmują m.in. wyposażenie dwóch pracowni języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku, szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych z miast partnerskich, wizyty studyjne, a także wspólna kampania promocyjna Ełku i Alytusa....
Więcej
Bardzo ciekawy mural powstaje przy ul. Wojska-Polskiego 7-9 (od strony jeziora) w ramach projektu „Teraz czas na zmiany”.
11-12 listopada podopieczni streetworkerów mogli spróbować swoich sił w tworzeniu artystycznego muralu przy ulicy Wojska-Polskiego 7-9, w ramach projektu "Teraz czas na zmiany" współfinansowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Autorem muralu jest ełcki artysta Piotr “Puzon” Topczyłko ( http://puzonart.com.pl/mural/ ). Pierwszym impulsem, który spowodował, że przyszedł...
Więcej
Delegacja przedstawicieli Okręgu Ozierskiego w Ełku
19 października Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przywitał liczną delegację z Okręgu Ozierskiego, w następującym składzie: Pani Natalja Makreckaja - Starosta Okręgu Ozierskiego, Pan Pavel Elizarov - Specjalista ds. współpracy międzynarodowej, Pani Larisa Beliaewa - Zastępca Ministra Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego, Pan Michail Korabliow - Dyrektor Szpitala w Oziersku, Pan...
Więcej
Dzieci z podwórka przy ul. Gdańskiej 30-38 i Gizewiusza 1 pracują nad miniprojektem „Moc dobrych słów”.
Miniprojekt jest kampanią społeczną o tytule „Moc dobrych słów”. W ramach pracy streetworkerów Moniki Wojsław i Anny Dębek powstaje Mini - projekt, który ma celu wspieranie pozytywnych relacji międzyludzkich. Uczestnicy projektu organizują eventy i sondy dotyczące dobrych słów, których używają mieszkańcy Ełku. Propagowane są dobre komunikaty o zabarwieniu gotowości do pomocy i udzielenia...
Więcej
Miasto Ełk pozyskało środki UE na nowe oddziały przedszkolne w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka”.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o przyznaniu unijnego dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Ełk poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9”.   Celem głównym...
Więcej
Kolejne projekty z dofinansowaniem w ramach ZIT bis Ełk
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzje o przyznaniu unijnego dofinansowania dla 3 projektów, które będą realizowane na terenie Ełku. Wsparcie otrzymają Stowarzyszenie Adelfi, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Powiat Ełcki.   Dwa projekty są inwestycjami rewitalizacyjnymi, dofinansowanymi z Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego...
Więcej
Rajd rowerowy po okolicach Kowna
W dniach 19-21 września odbył się rajd rowerowy po okolicach Kowna, realizowany w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, który współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 W styczniu tego roku rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego miast Ełku i...
Więcej
Pakiet dla średnich miast – spotkanie samorządowców z Warmii i Mazur
W spotkaniu w kętrzyńskim ratuszu uczestniczyli przedstawiciele miast z województwa warmińsko-mazurskiego, do których skierowane jest rządowe wsparcie w ramach „Pakietu dla średnich miast”. Samorządowcy podpisali pisma do Ministra Rozwoju i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z propozycjami modyfikacji pakietu.   Pakiet jest propozycją wsparcia skierowaną do 255...
Więcej
Zakończył się obóz przetrwania! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia
Dobiegł końca siedmiodniowy obóz przetrwania zorganizowany w dniach 7-13 września 2017 r. w okolicach Ełku ramach projektu transgranicznego "Teraz czas na zmiany" współfinansowany z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Pod opieką organizatorów i streetworkerów młodzież z Polski i Litwy aktywnie uczestniczyła w obozie survivalowym. Organizatorzy obozu przygotowali liczne zadania i...
Więcej
Czwarte spotkanie zespołu projektowego
Dnia 8 września 2017 r. odbyło się czwarte spotkanie przedstawicieli Ełku i Alytusa realizujących projekt „Teraz czas na zmiany”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska. Podczas spotkania omówiono działania zrealizowane od 1 stycznia 2017 r oraz przedstawiono plan przyszłych zadań, które mają zostać zorganizowane w ramach projektu. Projekt dofinansowany jest...
Więcej
Streetworkerzy i młodzi podejmują wspólne inicjatywy
Od czerwca br. 8 streetworkerów rozpoczęło pracę w środowisku otwartym, na czterech ełckich podwórkach, ukierunkowaną na reintegrację społeczną i zagospodarowanie czasu wolnego młodych ełczan głównie z ulic przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, Gdańskiej 30-38 i ul. Gizewiusza 1, Gizewiusza 4-8 oraz przy ul. Wojska Polskiego 7-9.   W pierwszej fazie zadaniem zespołu...
Więcej
Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2016-2017
Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Zwi ązku ZIT MOF E łk na lata 2016-2017 ” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 przez Gmin ę Miasto E łk reprezentuj ąc ą Zwi ązek ZIT MOF E łk oraz wsparcie wdra żania instrumentu ZIT"(bis).   W ramach projektu przewiduje się: ·        ...
Więcej
Uczestnicy spływu pokonali trasę z Polski na Litwę.
W dniach 10-19 sierpnia br. odbył się spływ kajakowy dla uczestników projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska. Podczas dziesięciodniowego wydarzenia uczestnicy aktywnie spędzali czas – poza spływem kajakowym z Ełku do Alytusa, na wszystkich czekały dodatkowe atrakcje, m.in. pobyt w Parku Linowym „TARZANIA”, gry i...
Więcej
Modernizacja infrastruktury transportu miejskiego
W ramach inwestycji, wspartej kwotą 7,9 mln z instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przebudowane zostaną linie nr 3 i 5 komunikacji miejskiej.   Projekt obejmuje swym zakresem 3 przedsięwzięcia: 1. Budowa ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do skrzyżowania z ul. Kolonia...
Więcej
II etap nowej plaży miejskiej ze wsparciem unijnym
Projekt będzie uzupełnieniem inwestycji dot. zagospodarowania cypla nad Jeziorem Ełckim na Osiedlu Jeziorna na potrzeby plaży miejskiej. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uzyskano na ten cel 3,3 mln zł. Przedmiotem projektu pn. „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Ełku – etap...
Więcej
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Dzięki pozyskanemu  przez miasto dofinansowaniu realizowane będą kolejne inwestycje. W ramach jednej z nich przebudowane zostaną ścieżki rowerowe przy plaży, rzece oraz okolicy Placu Jana Pawła II,  a także odcinek ścieżki przy ul. Parkowej (V etap Kopernika) oraz łącznik rowerowy na kładce nad rzeką Ełk. Łączna wartość inwestycji to kwota 7,1 mln zł. Projekt pn. „Rozbudowa...
Więcej
Spotkanie robocze przedstawicieli miast z województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie Pakietu dla miast średnich
W dniu 28 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta Ełku odbyło się spotkanie robocze poświęcone propozycjom Ministerstwa Rozwoju w zakresie wsparcia miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które zostały uwzględnione w dokumencie pn. "Pakiet dla średnich miast" . W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących miast: -Kętrzyn, - Szczytno, - Giżycko, - Olecko, - Działdowo, -...
Więcej
SPŁYW KAJAKOWY W RAMACH PROJEKTU „TERAZ CZAS NA ZMIANY”
                    W dniach 10-19 sierpnia br. odbędzie się spływ kajakowy dla uczestników projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska. 24 lipca został wyłoniony Wykonawca - Stowarzyszenie Przystań - Szeligi - Buczki na...
Więcej
Wspólne szkolenie pracowników socjalnych w Ełku
W dniach 19-20 lipca odbyło się już drugie wspólne szkolenie pracowników socjalnych z Ełku oraz litewskich miast Alytus i Varena.   Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowanego w ramach Program Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020 przez miasta partnerskie Ełk oraz Alytus i Varena. Oprócz wspólnych...
Więcej
Streetworkerzy pracują na ełckich podwórkach aktywizując młodzież i dzieci
W ramach projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ośmiu streetworkerów pracuje na 4 ełckich podwórkach, organizując dzieciom i młodzieży z tych obszarów czas wolny, zachęcając młodzież do aktywności i rozwijania swych pasji. Zadaniem ełckich streetworkerów jest organizowanie zajęć dla dzieci na podwórkach przy ul....
Więcej
Uczestnicy projektu „Teraz czas na zmiany” wspólnie zorganizowali festyn integracyjny w ramach “Transgranicznej Szkoły Streetworkingu”.
W ostatni weekend, 14-16  lipca, w Alytusie odbyły się kolejne warsztaty w ramach “Transgranicznej Szkoły Streetworkingu” w ramach projektu “Teraz czas na zmiany”. Założeniem projektu jest przeszczepienie ełckich doświadczeń w pracy metodą streetworkingu na grunt litewskiego miasta. Tym razem Streetworkerzy z Ełku podzielili się swoim doświadczeniem z Partnerami z Litwy,...
Więcej
Wizyty studyjne pracowników socjalnych na Litwie
Pracownicy socjalni z Ełku wzięli udział w wizycie studyjnej w litewskim mieście Alytus.   W dniach 29-30 czerwca w Alytus odbyła się wizyta studyjna pracowników socjalnych z Ełku oraz litewskich miast Alytus i Varena, które wspólnie realizują projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska...
Więcej
Miasto Ełk pozyskało 3,4 mln zł na odnowę terenów nad rzeką Ełk
Samorząd ełcki pozyskał 3,4 mln zł na rewitalizację kolejnych terenów w przestrzeni miejskiej. Prezydent Ełku 27 czerwca 2017 r. w Olsztynie podpisał stosowną umowę na dofinansowanie projektu. Odnowione zostaną tereny nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego. W czwartek (27 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się spotkanie, podczas którego...
Więcej
3,4 mln zł dofinansowania na „Park Odkrywców Kolei”
Miasto Ełk pozyskało 3,4 mln zł na budowę „Parku Odkrywców Kolei" na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Prezydent Miasta Ełku 27 czerwca 2017 r. w Olsztynie podpisał stosowną umowę na dofinansowanie projektu. Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jest to kolejny projekt, którego celem jest...
Więcej
Rajd rowerowy
W dniach 21-23 maja odbył się rajd rowerowy po okolicach Ełku, realizowany w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, który współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 W styczniu tego roku rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego miast Ełku i Kowna,...
Więcej
Rozpoczęcie prac na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I” rozstrzygnięto postępowanie przetargowe  i podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.   Wykonawcą jest Łukasz Staniszewski przedsiębiorca działający pod firmą PHU MASTER w Ełku. Koszt zadania to 3 101 110,96 zł...
Więcej
Podpisano pierwsze umowy z wykonawcami na rewitalizację ełckich podwórek
Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenu przy ul. Świackiego Sępa 1 i ul Moniuszki 17,19 oraz terenu przy ul. Orzeszkowej 15,17,19,21. Wykonawcą obu części zadania  będzie DROGBUD Ełk Chocian Kucewicz Sp.J. Koszt całości zadania to 914 972,88 zł brutto. Teren przy ul Świackiego Sępa 1 i ul. Moniuszki 17,19 (pow. ok. 5011 m2): - budowa...
Więcej
„Festiwal Dużych Rodzin”
11 czerwca 2017 r. (niedziela) w godz. 13:00-18:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej odbył się „Festiwal Dużych Rodzin”. Festiwal organizowany był w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowanego w ramach programu współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020, w partnerstwie z litewskimi miastami Alytus oraz  Verena. W wydarzeniu...
Więcej
Spotkanie parterów projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”
Dnia 11 czerwca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Ełku, Alytus i Varena, miast realizujących projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020. Podczas spotkania omówiono realizację zadań w ramach projektu. Przedstawiono plan wspólnej wizyty studyjnej pracowników socjalnych, która...
Więcej
OBÓZ PRZETRWANIA ZAKOŃCZONY
Dobiegł końca siedmiodniowy obóz przetrwania zorganizowany w dniach 12-18 czerwca 2017 r. na Litwie w ramach projektu transgranicznego "Teraz czas na zmiany" współfinansowany z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Pod opieką organizatorów i streetworkerów młodzież z Polski i Litwy aktywnie uczestniczyła w obozie survivalowym. Organizatorzy obozu przygotowali liczne zadania i...
Więcej
Drugie spotkanie zespołu projektowego
11 czerwca br. w Ełku odbyło się drugie spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji wspólnego projektu transgranicznego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska „Teraz czas na zmiany” W spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację dwóch projektów „Teraz czas na zmiany” oraz „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”. Podczas spotkania ustalono daty...
Więcej
Wkrótce rusza modernizacja czterech ełckich podwórek
W poniedziałek 29 maja została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie 4 ełckich podwórek. W ramach  projektu „Teraz czas na zmiany” zostaną zagospodarowane ełckie podwórka w centrum miasta: - teren przy ul. Gizewiusza 4 - 8 w Ełku, - teren przy ul. Gdańskiej 30-38  oraz  ul.  Gizewiusza  1 w Ełku, -...
Więcej
Uczestnicy projektu „Teraz czas na zmiany” włączyli się do akcji pomocy 12-letniemu Brajanowi
W ostatni weekend 19-21.05.2017 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach “Transgranicznej Szkoły Streetworkingu” w ramach projektu “Teraz czas na zmiany”. Założeniem projektu jest przeszczepienie ełckich doświadczeń w pracy metodą streetworkingu na grunt litewskiego miasta. Tym razem grupa 20-stu (przyszłych) streetworkerów, 10 osób z Ełku i 10 z partnerskiego miasta Alytus...
Więcej
Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu
W dniu 18 maja 2017 r. w Alytusie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami z Alytusa poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z programu Interreg VA Litwa-Polska. Projekt „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” zostanie złożony w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez...
Więcej
Kandydaci na streetworkerów odbyli trening interpersonalny
W dniach 23-27 kwietnia 2017 r. odbył się trening interpersonalny zorganizowany dla kandydatów na Streetworkerów w ramach projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Uczestniczyło w nim 20 osób z Polski i Litwy.   Trening interpersonalny to specyficzne narzędzie psychologiczne,...
Więcej
Pierwsze spotkanie parterów projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”
Dnia 12 kwietnia w Alytus na Litwie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”   W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ełku, Alytus i Varena, miast realizujących projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020. Podczas spotkania...
Więcej
Wspólne szkolenie pracowników socjalnych
Pracownicy socjalni z Ełku wymienili się doświadczeniami ze swojej pracy z pracownikami socjalnymi z Alytus i Varena.   W dniach 12-13 kwietnia 2017 r. w Alytus odbyło się pierwsze szkolenie pracowników socjalnych w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020.   Szkolenie...
Więcej
Spotkanie zespołu projektowego w partnerskim mieście Alytus
12 kwietnia br. w Centrum Usług Społecznych Alytus odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji wspólnego projektu transgranicznego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację projektu „Teraz czas na zmiany”. Na spotkaniu omówiono zrealizowane od 1 stycznia 2017 r. działania zaplanowane do realizacji...
Więcej
Odlotowa Polska Wschodnia
PROJEKT NR: POPW.01.04.04-00-024/11 NAZWA PROJEKTU: „ODLOTOWA POLSKA WSCHODNIA” Termin realizacji: 01.08.2012 r. – 30.11.2014 r. Całkowita wartość projektu: 1 663 195,96 PLN Wartość dofinansowania: 1 491 314,13 PLN Wartość wkładu własnego partnerów projektu: 171 881,83 PLN Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna...
Więcej
Projekt Akcelerator e-Rozwoju JST
Miasto Ełk przystąpiło do realizacji projektu „ Akcelerator e-Rozwoju JST ” . Projekt Akcelerator e-Rozwoju JST o numerze: POWR.02.18.00-00-0070/16 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej...
Więcej
Rekrutacja kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach projektu „Teraz czas na zmiany".
Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach realizowanego projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów zostanie zrekrutowanych 10 osób, które wezmą udział: 1) w 5 dniowym treningu interpersonalnym; 2) w 6 sesjach treningowych...
Więcej
3,9 mln zł na rewitalizację 11 podwórek w centrum Ełku
Miasto Ełk pozyskało kolejne środki unijne na rewitalizację przestrzeni miejskiej. Będzie to 3,9 mln zł na realizację projektu „Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”. Projekt zakłada modernizację 11 podwórek m.in. przy ul. Świackiego Sępa, Moniuszki, Orzeszkowej, Mickiewicza, Wojska Polskiego i Chopina. Pierwsze prace...
Więcej
4,4 mln zł dofinansowania na utworzenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej
Miasto Ełk pozyskało kolejne środki unijne na inwestycje. Ponad 4,4 mln zł dofinansowania zostanie przeznaczone na rewitalizację pokoszarowego obiektu przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku, na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.   Dzięki dofinansowaniu Miasto zrealizuje roboty budowlane polegające na odnowie budynku będącego w złym stanie...
Więcej
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna
Rozpoczęła się realizacja projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020   Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego (na cyplu os. Jeziorna) pod plażę miejską,...
Więcej
Rozpoczęcie projektu „Teraz czas na zmiany”
Rozpoczęła się realizacja projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Lider projektu: Miejski Ośrodek Społeczny w Alytusie Partner: Miasto Ełk Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie...
Więcej
„Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”
Miasto Ełk przystąpiło do realizacji projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., w partnerstwie z litewskimi miastami Alytus, który jest  Liderem projektu oraz  Verena. Głównymi celami projektu jest wdrożenie...
Więcej
4,4 mln zł na rewitalizację Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Miasto Ełk pozyskało 4,4 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.
Więcej
Miasto pozyskało środki na stworzenie czterech ogólnodostępnych terenów zieleni na ełckich osiedlach
Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 2 364 911,63 zł. Celem projektu jest m.in. zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk. Cztery parki mają...
Więcej
Rewitalizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Miasto Ełk pozyskało 4,4 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku. W ramach projektu zostaną wykonane prace polegające na...
Więcej
„Miasta, w których warto żyć…”, ełckie i francuskie doświadczenia rewitalizacyjne
Debata rewitalizacyjna „Miasta, w których warto żyć…” odbyła się 3 października 2016 r. w Ełckim Centrum Kultury. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów oraz organizacji społecznych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Saint-Brieuc z Departamentu Côtes d’Armor z Francji. 3 października w Ełckim Centrum Kultury odbyła się debata rewitalizacyjna „Miasta, w...
Więcej
Przebudowa ulicy Suwalskiej i ulicy Kolonia
Projekt „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” realizowany był w latach 2016-2017 w ramach Osi Priorytetowej 7 - "Infrastruktura transportowa", Działania 7.2 - "Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych", Poddziałania 7.2.3 - "Infrastruktura drogowa...
Więcej
Rozpoczęcie projektu "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację"
1 lipca Miasto Ełk oficjalnie rozpoczęło realizację projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Umowa o dofinansowanie, podpisana 22 lipca przez Ministerstwo Rozwoju i Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza przypieczętowała start pilotażowego projektu rewitalizacyjnego. Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w wysokości 803 160 zł w konkursie...
Więcej
Ogłoszenia naboru wniosków o wydanie oświadczenia Gminy Miasta Ełk o zgodności projektu z Programem Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023
Gmina Miasto Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie oświadczenia o zgodności projektu zamierzającego ubiegać się o dofinansowanie z Osi Priorytetowej 8. Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nr konkursu - RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16) z Programem Rewitalizacji Ełku...
Więcej
Spotkanie inforamcyjne dotyczące funduszy unijnych
Urząd Marszałkowski w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne z kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przygotowania dokumentacji w naborach ogłaszanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spotkania odbędą się w Ełku 22 czerwca 2016 r. w godz. 9.00-12.00 oraz 12.15-15.15 w Parku Naukowo-Technologicznym,...
Więcej
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Ełku
XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 odbędzie się w Ełku 22 czerwca 2016 r. 22 czerwca 2016 r. w Ełku odbędzie się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Komitet Monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością wydatkowania...
Więcej
Wizyta delegacji z Kowna - spotkanie robocze w sprawie wsólnego projektu turystycznego
W dniu 17 maja 2016 r. w Ełku odbyło się pierwsze spotkanie robocze z przedstawicielami z Kowna poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z programu Interreg VA Litwa-Polska 2014-2020. Wizyta miała na celu omówienie szczegółów projektu partnerskiego polegającego na rozwoju turystyki w obu miastach – Ełku i Kownie, z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i...
Więcej
Spotkanie robocze w sprawie projektów społecznych
11 maja br. w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się drugie spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnych projektów transgranicznych: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” oraz „Teraz czas na zmiany” do Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek działających w obszarze pomocy społecznej z Alytusa, a także...
Więcej
Wizyta gości z Alytusa i Kowna rozmowy o wspólnym projekcie
W dniu 9 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta w Ełku odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 pt. Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Ełkiem, Alytusem i Kownem. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Alytus, Centrum Informacji Turystyczne w...
Więcej
Ełckie dni otwarte funduszy europejskich 12-15 maja 2016 r
Ełk po raz kolejny przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich zaplanowanej w terminie 12-15 maja 2016 r., koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Miasto Ełk wraz z jednostkami miejskimi zorganizuje na terenie zmodernizowanych obiektów dzięki pozyskanym środkom unijnym szereg wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych. W dniach 12-15 maja odbędą się...
Więcej
Nabór wniosków o dofinansowanie na usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem - projekt ZIT Ełk
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk. Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (t.j. gmina wiejska Ełk...
Więcej
Spotkanie robocze w partnerskim mieście Alytus
12 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Alytus odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnych projektów transgranicznych z Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Alytus oraz przedstawiciele jednostek działających w obszarze pomocy społecznej, a także przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału...
Więcej
Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach poddziałania 4.3.2 efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych. Dofinansowanie można otrzymać na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych...
Więcej
Nowe śródmieście Miasta Ełk wzór na rewitalizację
Gmina Miasto Ełk otrzyma 803 160,00 zł na pilotażowy projekt związany z rewitalizacją zabytkowego Śródmieścia, aktywizację jego mieszkańców i opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania budynków pod cele społeczno-kulturalne. 21 marca br. Ministerstwo Rozwoju opublikowało listę rankingową 20 miast, które zakwalifikowały się do dofinansowania w konkursie „Modelowa Rewitalizacja...
Więcej
100 tyś. zł na ochronę zabytków
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. To szansa na zdobycie pieniędzy np. na zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich niezbędnych do remontu zabytku. Uprawnieni do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru oraz...
Więcej
Miasto Ełk pozyskało dofinansowanie na przebudowę ulicy Piłsudskiego.
Projekt: „ Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Wartość inwestycji to 1 770 090,51 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 1 311 444,00 zł. Wkład własny miasta Ełku wynosi 458 646,51 zł.   Projekt polega na poprawie funkcjonalności ruchu kołowego,...
Więcej
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.
Komisja Europejska w dniu 15 grudnia przyjęła Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Budżet Programu wynosi 62 mln euro,  z czego 52,7 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obszar kwalifikowany obejmuje litewskie obwody olicki, kowieński, mariampolski, tauroski i wileński (z wyłączeniem miasta Wilna) oraz...
Więcej
Delegacja w partnerskim mieście Alytus
10 grudnia delegacja z Ełku odwiedziła litewskie miasto Alytus. Wizyta została poświęcona rozmowom na temat realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych i sportowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Wizyta odbyła się na zaproszenie i dzięki gościnności władz miasta Alytus. Uczestniczyli w niej przedstawiciele miejskiego samorządu: Zastępca Prezydenta Ełku Artur...
Więcej
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 rok
Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury ( http://rpo.warmia.mazury.pl/ ) zamieszczony został harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rok 2016. Harmonogram do pobrania znajduje się pod niżej podanym linkiem:...
Więcej
Miasto Ełk partnerem stowarzyszonym w projekcie NSB CoRe
Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ( http://www.ewt.warmia.mazury.pl/region-morza-baltyckiego ), który obradował 18-19 listopada w szwedzkim Malmö, zatwierdził do dofinansowania projekty złożone w pierwszym naborze wniosków.  Wśród nich znalazł się projekt pt. Morze Północne - Bałtyk Łącznik Regionów (North Sea...
Więcej
Zakończenie projektu „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku”
Dobiegła końca realizacja projektu, dzięki któremu sieć szerokopasmowa w Ełku ma jeszcze większy zasięg. W Ełku wybudowano w sumie 21 PIAP’ów, a ponad 2715 mieszkańców Ełku uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu. W ramach projektu wykonano również: 6,5 km sieci Internetu szerokopasmowego, 2 km sieci LAN w urzędach i jednostkach publicznych oraz 16 węzłów sieci...
Więcej
Targi promujące realizowane projekty transgraniczne
Promocja Ełku podczas targów i konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w ramach projektu „ Blaski i cienie współpracy. Praktyka samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej na szczeblu lokalnym ”. 7 października w Elblągu odbyły się targi promocyjne i konferencja w ramach projektu pn. „ Blaski i cienie współpracy. Praktyka...
Więcej
Pre-konsultacje Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2025
Zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2025, opracowanym przez Urząd Miasta Ełku. Każdy mieszkaniec Ełku może zgłosić swoje uwagi do 9 października w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Pre-konsultacje służą zebraniu uwag i opinii od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów przed przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej...
Więcej
Godziny Otwarcia Biura Wspierania Przedsiębiorczości
Biuro Wspierania Przedsiębiorczości w Ełku zlokalizowane przy ul. Małeckich 3 lok. 12 czynne jest w godzinach: wtorek      13:30 – 15:30 czwartek   9:00 – 11:00 piątek       11:00 – 13:00 Zadaniem Biura Wspierania Przedsiębiorczości jest: 1) wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców Ełku, 2) prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju społecznego,...
Więcej
Ełk z szansą na dotację w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”
Projekt rewitalizacji śródmieścia Ełku znalazł się wśród 57 przedsięwzięć zakwalifikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do II etapu konkursu dot. przygotowania programów i modelowych działań w zakresie rewitalizacji. Wstępnie projekt dot. rewitalizacji śródmieścia Ełku zakłada rozwój działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) jako głównej instytucji...
Więcej
Zakończenie projektu „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”
Dobiegła końca realizacja projektu, dzięki któremu sieć szerokopasmowa w Ełku ma coraz większy zasięg. Ponad 7500 mieszkańców Ełku uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu, a ponad 4400 osób będzie korzystać z uruchomionych PIAPów. W ramach projektu wykonano: 20 km sieci LAN w urzędach i jednostkach publicznych, 1 km sieci Internetu szerokopasmowego, 16 PIAPów na terenie...
Więcej
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Znamy już pierwszy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rok 2015. Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (rpo.warmia.mazury.pl) zamieszczony został harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego...
Więcej
Zaproszenie przedstawicieli biznesu do udziału w pracach Komitetu Sterującego ZIT
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Związek ZIT MOF Ełk), w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, zaprasza przedstawicieli firm oraz instytucji otoczenia biznesu z terenu obu gmin do zgłaszania kandydatur na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego ZIT. W skład Komitetu wejdą 3 przedstawiciele Miasta Ełk, 2...
Więcej
Zakończenie projektu: „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy"
Dobiegła końca realizacja projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy". Najważniejsze produkty projektu to budowa parków linowych w Ełku i Oziersku, utworzenie Międzynarodowego Programu Rozwoju Turystyki Aktywnej oraz zintegrowanego systemu informacji turystycznej w postaci strony internetowej, a także zorganizowanie 10 wymian dzieci i młodzieży pomiędzy...
Więcej
Konferencja "Obszar funkcjonalny - partnerstwo i współpraca samorządów dla lepszego świadczenia usług publicznych i rozwoju gospodarczego"
Wszystkie osoby zainteresowane kwestią rozwoju lokalnego i związaną z nim współpracą samorządów zapraszamy na konferencję Obszar funkcjonalny - partnerstwo i współpraca samorządów dla lepszego świadczenia usług publicznych i rozwoju gospodarczego. Konferencja podsumuje realizację partnerskiego projektu Miasta Ełk, Gmin: Ełk,...
Więcej
Ełcki parki linowy zostanie otwarty już 18 marca
Od 18 marca 2015 r. będzie można korzystać z atrakcji parku linowego w Ełku. Jest to jeden z najciekawszych parków linowych w regionie. Obiekt usytuowany został przy samym brzegu jeziora i składa się z 3 tras o łącznej długości 366 metrów. Park powstał w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy" współfinansowanego ze środków...
Więcej
Nowa pespektywa finansowa 2014-2020 dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy z województwa warmińsko – mazurskiego w nowej perspektywie unijnej będą mogli liczyć ponownie na duże wsparcie. Wysoko punktowane będą projekty innowacyjne, opierające się o wdrożenie nowoczesnych, a nawet pilotażowych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie położony na projekty wykorzystujące wyniki prac badawczo – rozwojowych, współpracę przedsiębiorstw z instytucjami...
Więcej
Ełk miastem przyjaznym atmosferze!
19 stycznia w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się konferencja przedstawiająca prace nad aktualizacją dokumentu „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SEAP)". Od 2010 roku Ełk jest członkiem tzw. Porozumienia Burmistrzów, firmowanego przez Komisję Europejską. Jest to zrzeszenie gmin, które chcą realizować cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie...
Więcej
Zakończenie projektu: Biuro Wspierania Przedsiębiorczości
Dobiegła końca realizacja projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” realizowanego przez Miasto Ełk w partnerstwie z Miastem Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Celem wspólnego polsko-rosyjskiego przedsięwzięcia było wspieranie rozwoju...
Więcej
Zakończenie projektu: „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie“
Dobiegła końca realizacja projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Wydarzeniem podsumowującym projekt było zorganizowanie 17 grudnia 2014 r. w Ełku konferencji, podczas której zaprezentowano rezultaty osiągnięte w wyniku...
Więcej
Zakończenie projektu "Jaśniejsze sąsiedztwo"
12 grudnia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo". W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ełku oraz Alytusa. Celem konferencji było zaprezentowanie efektów projektu w obu miastach. Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Alytus. Jego celem było wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego...
Więcej
Podsumowanie projektu "Jaśniejsze sąsiedztwo
W dniu 12 grudnia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z energią wykorzystywaną na co dzień w gospodarstwach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo" realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska. Wszystkich mieszkańców...
Więcej
Podsumowanie projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie”
Konferencja podsumowująca projekt „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie" odbędzie się w środę 17 grudnia 2014 r. o godzinie 10:30 w Hotelu Rydzewskim w Ełku. Zadaniem konferencji będzie zaprezentowanie i podsumowanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu, wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej...
Więcej
Jaśniej na ełckich ulicach
Zakończyła się modernizacja oświetlenia ulicznego w Ełku przeprowadzona w ramach projektu "Jaśniejsze sąsiedztwo". Naszym partnerem w realizacji inwestycji było litewskie miasto Alytus. Unowocześnienie i przebudowa oświetlenia ulicznego w Ełku polegała na wymianie 669 starych energochłonnych opraw rtęciowych o mocy źródeł światła 125W i 250W na energooszczędne oprawy sodowe o mocy 50W,...
Więcej
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym
Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO 2 w budynkach użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym”, w ramach projektu „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”. Dokumentację przygotowują dwie...
Więcej
Raport z konsultacji społecznych „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”
W dniach 26 września - 30 października 2014 r. przeprowadzone zostały na terenie Ełku konsultacje społeczne „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”. Konsultacje prowadzono w sposób pośredni – poprzez formularz konsultacyjny i bezpośredni – poprzez spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 22 października o godzinie 13:00, w Sali...
Więcej
Raport z konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko
Na terenie Ełku konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025" prowadzone były od 3 do 23 października 2014 r. Konsultacje prowadzono w sposób pośredni – poprzez formularz konsultacyjny i bezpośredni – poprzez spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 16 października o...
Więcej
Dobiegła końca realizacja projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście”
Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt obejmował rewitalizację i zagospodarowanie 2 ha zdegradowanych terenów położonych w pobliżu Jeziora Ełckiego u ujścia rzeki Ełk. Nadane im zostały nowe funkcje. Wybudowano edukacyjny...
Więcej
Koniec inwestycji w ZSS w Ełku
Zakończyła się inwestycja przy Zespole Szkół Samorządowych w Ełku - budowa budynku gospodarczego. Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Zasadniczym działaniem w projekcie było docieplenie budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz Szkoły...
Więcej
Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko
GMINA MIASTO EŁK , spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu "Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego"
26 września rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”. Prezydent Miasta Ełku zaprasza przedstawicieli samorządu, ełckich instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów oraz wszystkich mieszkańców Ełku zainteresowanych wspieraniem rozwoju...
Więcej
Trwa wymiana okien przy SP nr 9 i Gim nr 3
W połowie września 2014 r. rozpoczęto wymianę 230 okien na energooszczędne w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Gimnazjum Nr 3 w Ełku. Inwestycja to efekt projektu „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Dodatkowe prace związane z...
Więcej
Szkolenia z zakresu oszczędzania energii
W dniach 26 i 27 sierpnia 2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku przy ul. Parkowej 12 odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek samorządowych Gminy Miasta Ełk w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sprawie wytycznych i zasad opracowywania przetargów z uwzględnieniem kryterium efektywności energetycznej. Szkolenie było przeprowadzone...
Więcej
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Rozpoczęła się modernizacja oraz wymiana opraw ulicznych i źródeł światła na terenie Ełku w ramach projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo" (Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013). Projekt realizowany jest przez Miasto Ełk w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa), w okresie do 31.12.2014. Celem projektu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez...
Więcej
Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego
Projekt „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”, realizowany wspólnie przez Miasto Ełk, Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Powiat Ełcki, powoli wkracza w swoją fazę końcową. Kończy się proces opracowywania kolejnych dwóch dokumentów: „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Zintegrowanej...
Więcej
Druga wymiana dobiegła końca.
W dniach od 15 - 17 lipca 2014 roku Urząd Miasta Ełku gościł grupę młodzieży z Ozierska, która aktywnie spędziła czas w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 – 2013. Dzięki uprzejmości Muzeum Historycznego w...
Więcej
Quiz
W czerwcu w Alytusie odbył się konkurs wiedzy na temat oszczędzania energii. Konkurs odbył się w ramach projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo", który realizowany jest przez miasta Ełk oraz Alytus. Głównym działaniem w projekcie jest modernizacja oraz wymiana opraw ulicznych i źródeł światła na terenie obu miast. W konkursie udział wzięła młodzież szkolna z Ełku i Alytusa. Tematem przewodnim...
Więcej
Szkolenie transgraniczne dla przedsiębiorców
Drugie szkolenie transgraniczne w ramach polsko-rosyjskiego projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” odbyło się w Ełku, w dniach 24-25 czerwca 2014 r. Jego tematem były innowacje w zarządzaniu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwem. Na szkoleniu spotkali się przedsiębiorcy z Ełku i Ozierska (Obwód Kaliningradzki), łącznie 33 osoby reprezentujące firmy produkcyjne,...
Więcej
Budynek gospodarczo - garażowy przy ZSS
Trwa realizacja projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych". Zasadniczym działaniem w projekcie było wykonane już docieplenie budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz Szkoły Podstawowej w Alytusie. Projekt miał zakończyć się 31.03.2014 r., jednak dzięki zgodzie Wspólnego Komitetu Sterującego i Monitorującego Programu Litwa – Polska na wykorzystanie...
Więcej
Młodzież z zaprzyjażnionego Ozierska odwiedziła Ełk
W dniach od 16 do 18 czerwca 2014 roku Urząd Miasta Ełku gościł grupę młodzieży z Ozierska (Obwód Kaliningradzki) w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 – 2013. Pierwszego dnia zorganizowano dla młodzieży rosyjskiej oraz...
Więcej
Nowe przedsiębiorstwa w Ełku
Szesnaście osób rozpocznie w Ełku działalność gospodarczą dzięki wsparciu z projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”. Biuro zaoferowało kompleksowe wsparcie doradcze osobom ubiegającym się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Mój cel – przedsiębiorczość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt...
Więcej
Uczniowie Gimnazjum nr 4 wzięli udział w polsko-rosyjskiej wymianie.
W dniach 28 – 30 maja br. Urząd Miasta Ełku zorganizował uczniom Gimnazjum nr 4 w Ełku 3 dniowy wyjazd do Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim. To kolejna wymiana realizowana w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa - Polska – Rosja 2007-2013. Tegoroczna wycieczka...
Więcej
W Ełku odbędzie się konferencja na temat rozwoju lotnictwa w Północno - Wschodniej Polsce.
Dnia 10 czerwca w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku przy ul. Podmiejskiej 5 odbędzie się konferencja „Lotnisko lokalne w okolicach Ełku szansą rozwoju Północno – Wschodniej Polski” organizowana przez Miasto Ełk, w ramach realizacji projektu „Odlotowa Polska Wschodnia”. Konferencja zaplanowana jest w godzinach: 10:00 – 15:00. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany...
Więcej
Raport z konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025”.
Konsultacje prowadzone były we wszystkich gminach tworzących Ełcki Obszar Funkcjonalny: w Mieście Ełk oraz gminach wiejskich: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy. W Ełku konsultacje trwały od 14 kwietnia do 18 maja 2014 r. Prowadzono je w dwóch formach: - pośredniej – poprzez formularz konsultacyjny, wpłynęły 4 formularze z uwagami, - bezpośredniej – poprzez...
Więcej
Szkolenie transgraniczne w Ełku
„Innowacje w zarządzaniu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwem” 24-25 czerwca 2014 r. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Ełku na dwudniowe szkolenie z zakresu innowacji w zarządzaniu. Szkolenie poprowadzi Paweł Adamski z Centrum Edukacyjnego Żelazna z Warszawy – trener z wieloletnim doświadczeniem w...
Więcej
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego
15 maja 2014 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” z firmą Budplan Sp. z o.o. – wykonawcą koncepcji zagospodarowania przestrzennego EOF. Koncepcja jest kolejnym dokumentem strategicznym, po „Diagnozie i delimitacji Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego” i...
Więcej
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – zapraszamy na BEZPŁATNE DORADZTWO
Biuro Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza mieszkańców Ełku zainteresowanych uzyskaniem pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do skorzystania z indywidualnego doradztwa. Szczegółowych informacji udzielają doradcy Biura Wspierania Przedsiębiorczości w Ełku przy ul. Małeckich 3, pok. 12. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prosimy o wcześniejszy kontakt...
Więcej
Nowe miejsca do aktywnego wypoczynku i więcej zieleni w Ełku
Dwa hektary zdegradowanych i niezagospodarowanych terenów w centrum Ełku zostanie zamienionych na park spełniający funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe i wypoczynkow e . Na ogłoszony przez miasto przetarg wpłynęły 2 oferty, z których wyłoniony został wykonawca - konsorcjum firm: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński (z miejscowości Pasym) oraz Palmett Markowe...
Więcej
Ełckie obchody “10 lat w UE” – zobacz kalendarz wydarzeń
W ramach obchodów 10 – lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej od 5 do 11 maja w Ełku odbędą się „Dni Otwarte Funduszy Europejskich", a 16 maja zaplanowano „Noc Europejską". W tym czasie na terenie miasta przewidziano szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z atrakcjami dla całej rodziny. W tym roku upływa 10 lat, odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przez...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu strategii ełckiego obszaru funkcjonalnego
14 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025”. Prezydent Miasta Ełku zaprasza przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów oraz wszystkich mieszkańców Ełku...
Więcej
Nowy program unijny
8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, który do 10 kwietnia 2014 r. zostanie skierowany do Komisji Europejskiej. Nowy program będzie w dużym stopniu różnił się od RPO obowiązującego w latach 2007 – 2013. W projekcie dokumentu zaplanowano 12 osi priorytetowych –...
Więcej
Konsultacje społeczne Strategii ZIT MOF Ełk
Prezydent Miasta Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 i Mandatu negocjacyjnego Związku ZIT MOF Ełk w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Konsultacje społeczne...
Więcej
Wydłużenie projektu
Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych", którego zasadniczym działaniem było docieplenie budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku będzie realizowany do 30.11.2014 r. Projekt miał zakończyć się 31.03.2014 r., jednak dzięki zgodzie Wspólnego Komitetu Sterującego i Monitorującego Programu Litwa – Polska na wykorzystanie powstałych oszczędności, projekt będzie...
Więcej
Prace nad Strategią rozwoju EOF na lata 2014-2025
Prezydent Miasta Ełku, Wójtowie Gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Starosta Ełcki zapraszają przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów oraz wszystkich mieszkańców, zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego, do udziału w pracach nad Strategią rozwoju ełckiego obszaru...
Więcej
Trwają prace nad strategią rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego
Od stycznia tego roku toczą się prace nad zintegrowaną strategią rozwoju dla ełckiego obszaru funkcjonalnego (EOF) na lata 2014-2025. Strategia to jeden z dokumentów, jakie powstaną w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konsultacje społeczne projektu Programu organizowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Regionalny Program Operacyjny będzie głównym instrumentem prowadzenia polityki rozwoju województwa na lata 2014 - 2020. Konsultacje odbędą się dnia 31 stycznia 2014 r. o godz. 12:45....
Więcej
COACHING INDYWIDUALNY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z EŁKU
COACHING INDYWIDUALNY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z EŁKU   w ramach projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Coaching ma na celu pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej uczestników. W trakcie sesji trener przy współpracy z...
Więcej
Zakończenie projektu „Klaster Suwalszczyzna-Mazury”
Z dniem 31.12.2013 r. zakończyła się realizacja wspólnego dla Mazur i Suwalszczyzny (obszaru EGO SA) projektu pn. Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi. Projekt połączył samorządowców i pracowników organizacji pozarządowych z Krainy Pięciu Miast we wspólnym dążeniu do wypracowania silnej marki i rozwoju...
Więcej
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Ełku”
Miasto Ełk pozyskało refundację środków poniesionych na budowę i modernizację odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania przedstawione do refundacji realizowane były na terenie Ełku w latach 2007-2011. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował modernizację starej sieci wodociągowej (ul. Piękna – 316 mb, ul. Sikorskiego – 885 mb), budowę sieci wodociągowej (ul. Tuwima –...
Więcej
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Rozpoczęła się realizacja projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 . Projekt realizowany będzie przez Miasto Ełk w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa), w okresie do 31.12.2014. Celem projektu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez wspólną realizację działań związanych z oszczędzaniem energii w...
Więcej
Zlot Kreatywnych - Grudniowe Warsztaty Prezentacji i Inspiracji
Myślisz kreatywnie? Poszukujesz inspiracji? Chcesz spotkać bratnie dusze? Pragniesz przedstawić swoje dokonania, a może wyroby? Przybądź do Nowej Wsi na „Zlot Kreatywnych"! Zapraszamy 28 grudnia 2013 r. Maniówka – CeTIK, godz. 14.00, Nowa Wieś 9 (koło Suwałk). Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Zapisy prowadzą: Magdalena Sulżycka – m.sulzycka@um.elk.pl, tel. 665 386 924 Michał...
Więcej
Dobiegają końca prace nad ostatecznym kształtem dokumentu „Diagnoza i delimitacja ełckiego obszaru funkcjonalnego”.
Jest to pierwszy z dokumentów, jakie powstaną w wyniku realizacji wspólnego projektu przez Gminę Miasto Ełk i partnerów – gminy: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy i Prostki oraz Powiat Ełcki.  Opracowanie dokumentu było poprzedzone badaniami, których celem była identyfikacja powiązań w ramach ełckiego obszaru funkcjonalnego. Powstała w wyniku badań diagnoza posłuży jako punkt wyjścia do...
Więcej
Zakończono realizację projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”
Projekt był bezpośrednią kontynuacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” W wyniku realizacji projektu 4000 osób uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu w tym z terenów wiejskich – 20 osób. Do szerokopasmowego Internetu zostało podłączonych 27 jednostek publicznych. W ramach projektu wybudowano 9 km sieci Internetu...
Więcej
Przebudowa skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Zamkowej i Pułaskiego.
Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie. Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasto Ełk w partnerstwie z Administracją Gminy Miasta Alytus. Realizacja projektu potrwa do końca grudnia 2014 r. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Ełku i Alytusa poprzez zagospodarowanie terenów w miastach Ełk i Alytus,...
Więcej
Home Made - Listopadowe Warsztaty Prezentacji i Inspiracji
30 listopada 2013 r. od godz. 14.00 w Ośrodku Maniówka k. Suwałk odbędzie się kolejna edycja Warsztatów prezentacji i inspiracji. W tym miesiącu tematem przewodnim będzie Home Made, czyli przedmioty, wypieki domowej roboty.. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach poświęconych tematyce Home Made. Zapisy prowadzą: Magdalena Sulżycka – m.sulzycka@um.elk.pl, tel. 665 386...
Więcej
Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych
Prace polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków szkoły oraz stropodachów Inwestycja trwała od maja do października tego roku i pochłonęła 680 tys. zł, z czego 85 proc. to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Wcześniej w budynku szkoły wymieniono źródło energii, stare kotły węglowe na kotły na biomasę....
Więcej
SLOW LIFE - Październikowe Warsztaty Prezentacji i Inspiracji
26 października 2013 r. od godz. 14.00 w Ośrodku Maniówka k. Suwałk odbędzie się kolejna edycja Warsztatów prezentacji i inspiracji. Październikowe warsztaty będą okazją do ukazania sposobu na życie - Slow Life. Zapisy prowadzą: Magdalena Sulżycka – m.sulzycka@um.elk.pl, tel. 665 386 924 Michał Kociński – m.kocinski@um.elk.pl, tel. 503 410 742 Jak wielką sztuką jest życie u w a ż n e?...
Więcej
Badania ankietowe w Ełku i okolicach
W dniach 14-30 października br. na terenie Ełku oraz okolicznych gmin realizowane będą badania ankietowe dot. kwestii społeczno-gospodarczych. Celem badania jest określenie m.in. zasięgu i skali problemów występujących na obszarze ełckiego obszaru funkcjonalnego.  Ankieterzy z firmy EU-Consult, którzy realizują badanie, pytać będą mieszkańców, jak oceniają...
Więcej
Uczniowie Gimnazjum nr 1 wzięli udział w polsko-rosyjskiej wymianie
Urząd Miasta Ełku zorganizował gimnazjalistom 3-dniowy wyjazd do Ozierska w obwodzie kaliningradzkim w ramach polsko-rosyjskich wymian turystycznych zaplanowanych w projekcie „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”. U czniowie przebywali w obwodzie kaliningradzkim w dniach 04-06 października b.r . Była to trzecia 10 zaplanowanych w projekcie wymian...
Więcej
Wizyta studyjna w Ełku
26-27 września w Ełku odbyła się wizyta studyjna p.n. „Technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii – moda czy przyszłość Ziemi?”, w której udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Alytusie (Litwa) Wizyta studyjna zorganizowana była w ramach projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”,...
Więcej
Dzień Jaćwinga
Chcesz odkryć w sobie Jaćwinga? Przybądź W niedzielę 22 września do Nowej Wsi k. Suwałk. O godz. 12.00 w Ośrodku Maziówka rozpoczną się Warsztaty Prezentacji i Inspiracji poświęcone tematyce jaćwieskiej. Mazury i Suwalszczyzna to nie tylko malowniczy krajobraz, ale również legendarna przeszłość związana z Jaćwingami. Owiane tajemnicą jaćwieskie plemiona znane były z niezwykłej...
Więcej
Studenci wzięli udział w polsko-rosyjskiej wymianie
Urząd Miasta Ełku zorganizował dla studentów mieszkających w Ełku 3-dniowy wyjazd do Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim w ramach polsko-rosyjskich wymian turystycznych zaplanowanych w projekcie „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”. W dniach 26-28 sierpnia br. odbyła się druga z 10 zaplanowanych w projekcie wymian turystycznych, w której udział...
Więcej
Sześć osób bezrobotnych z Ełku rozpocznie działalność gospodarczą dzięki uzyskanemu wsparciu z projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”.
Bezrobotni uzyskali dotację w wysokości maksymalnie 38 170,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dodatkowe wsparcie pomostowe w kwocie 1 200,00 zł/m-c przez 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności . Dotacje zostały przyznane w ramach projektu pod nazwą „Mój cel – przedsiębiorczość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany...
Więcej
Pierwsze szkolenie transgraniczne dla przedsiębiorców Oziersk, 23-24 lipca 2013 r
Efektywny marketing w przedsiębiorstwie to temat pierwszego transgranicznego szkolenia w ramach realizowanego wspólnie przez Gminę Miasto Ełk i Administrację Miasta Oziersk projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”. W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy z Ełku i Ozierska – przedstawiciele firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uczestnicy szkolenia mogli...
Więcej
Miasto Elk zrewitalizuje kolejne niezagospodarowane tereny komunalne
Prezydent Miasta podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście” Projekt jest komplementarny do projektów w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych położonych nad jeziorem Ełckim w celu nadania im funkcji turystycznych i rekreacyjnych realizowanych przez Gminę...
Więcej
Rozpoczęła się realizacja projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jest to wspólne przedsięwzięcie Gminy Miasta Ełk, Gmin: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy i Prostki oraz Powiatu...
Więcej
Otwarcie parku linowego w Oziersku
W dniu 6 lipca br. odbyło się w Oziersku otwarcie parku linowego wybudowanego w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”. W otwarciu wzięła udział 10-osobowa delegacja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta Ełku, Rady Miasta Ełku i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku oraz 21-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum Nr 3 w Ełku...
Więcej
Festyn staroci
27 lipca 2013 r. od godz. 12.00 w Ośrodku Maniówka k. Suwałk odbędzie się kolejna edycja Warsztatów prezentacji i inspiracji. Lipcowe warsztaty będą okazją do zaprezentowania swoich kolekcji w ramach „Festynu staroci". Zapisy: Magdalena Sulżycka – m.sulzycka@um.elk.pl, tel. 665 386 924 Michał Kociński – m.kocinski@um.elk.pl, tel. 503 410 742. Wyszukane na strychach, zbędne na...
Więcej
Pierwszy w regionie Teatr Stodolany zaprasza!
20 lipca w ramach Lipcowych Warsztatów Prezentacji i Inspiracji zapraszam Państwa na Teatr Stodolany. Jest to pierwszy tego typu teatr na Suwalszczyźnie. Program: 1. Oficjalne otwarcie prywatnego teatru stodolanego! 2. Prezentacje na stodolanej scenie: A. Spektakl teatralny oparty na obrzędach związanych z korowajem - grupa "Zgryz" B. Warsztaty ze śpiewu poprowadzi zespół z...
Więcej
Trwa realizacja wspólnego projektu Ełku i Alytusa
14 maja 2013 r. rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno – szatniowego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych do podgrzewania wody przy SP Nr 9 w Ełku. Inwestycja to efekt projektu „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska...
Więcej
Festiwal Kolekcjonera
Zbierasz ulubione przedmioty? Kolekcjonujesz ciekawe rekwizyty? Pasją Twoją jest zbieractwo? A może sam tworzysz coś oryginalnego i pragniesz swoje dzieła zaprezentować innym? Przyjedź do Ośrodka Maniówka w ostatnią sobotę czerwca! Pokaż swoją kolekcję. Opowiedz o swojej pasji. Podziel się swoimi wrażeniami z innymi. To będzie ciekawy początek wakacji! A może również początek...
Więcej
Wizyta studyjna w mieście Alytus
16-17 maja w Alytusie odbyła się wizyta studyjna poświęcona zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, w której udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Panemune w Alytusie (Litwa) Wizyta studyjna zorganizowana była w ramach projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”, którego zasadniczym elementem...
Więcej
DZIEŃ KRASNOLUDKA! MAJOWE WARSZTATY PREZENTACJI I INSPIRACJI
25 maja 2013 r. od godz. 14.00 w Ośrodku Maniówka k. Suwałk odbędzie się już V edycja Warsztatów prezentacji i inspiracji. Tematem przewodnim majowych warsztatów będzie Światowy dzień Krasnoludka. Zapisy na to wydarzenie prowadzą (wyjazd bezpłatny): Magdalena Sulżycka – m.sulzycka@um.elk.pl, tel. 665 386 924 Michał Kociński – m.kocinski@um.elk.pl, tel. 503 410 742. W programie m. in.:...
Więcej
Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku
Już wkrótce rozpocznie się docieplanie budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej Z końcem kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu. Zgodnie z harmonogramem prac inwestycja rozpocznie się jeszcze wiosną, natomiast zakończy się w sierpniu tego roku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmie docieplenie ścian...
Więcej
Kwietniowe warsztaty prezentacji i inspiracji ze Świętem Ziemi w tle
27 kwietnia 2013r. od godz. 14.00 w Ośrodku Maniówka k. Suwałk odbędzie się już IV edycja Warsztatów prezentacji i inspiracji. Tematem przewodnim kwietniowych warsztatów będzie Ziemia oraz otaczająca ją przyroda. Zapisy: Magdalena Sulżycka – m.sulzycka@um.elk.pl, tel. 665 386 924 Michał Kociński – m.kocinski@um.elk.pl, tel. 503 410 742. Część I Głosy serca Dariusz Pojawa odgłosami...
Więcej
Bezpłatne doradztwo dla uczestników Turystycznej Sieci Współpracy Klaster „Suwalszczyzna-Mazury”
W ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy Klaster „Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do współpracy mogą korzystać z doradztwa w następującym zakresie: 1. Zagadnień ekonomiczno-finansowych (pomoc w założeniu działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania itp.) Doradztwa udziela od...
Więcej
Wielkanocne Warsztaty Prezentacji i Inspiracji z kiermaszem w tle
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w marcowych warsztatach Prezentacji i Inspiracji. Warsztaty odbędą się 16 marca w godz. 14 – 17 w Centrum Tradycji, Inspiracji i Kreacji (Nowa Wieś 9 k./Suwałk). Artyści z regionu Mazur Garbatych i Suwalszczyzny w najbliższą sobotę w CeTIK-u zaprezentują wyroby związane z Wielkanocą oraz metody ich wytwarzania. Planowane są między innymi...
Więcej
Szkolenie: „Techniki zdobnictwa drewna”
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu „Techniki zdobnictwa drewna", realizowanego w ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury". Miasto Ełk wspólnie z Gminą Gołdap, Miastem Augustów, Suwalską Organizacją Turystyczną, Lokalną Organizacją Ziemi Oleckiej oraz Suwalską Izba Rolniczo – Turystyczną realizuje projekt Rozwój...
Więcej
Miasto Ełk rozpocznie realizację kolejnego projektu związanego z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Prezydent Miasta podpisał umowę o dofinansowanie projektu Elkman II – „rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”. Projekt jest bezpośrednią kontynuacją projektów: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” i „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”. Dofinansowanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Więcej
Parki linowe w Ełku i Oziersku
Rozpoczyna się realizacja wspólnego projektu miast Ełku i Ozierska – „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy". Projekt przewiduje budowę parków linowych w Ełku i Oziersku, utworzenie międzynarodowego programu rozwoju turystyki oraz zintegrowanego systemu informacji turystycznej, a także wymiany dzieci i młodzieży. „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną...
Więcej
Rozpoczęła się realizacja projektu „Biuro wspierania przedsiębiorczości".
Jest to kolejne wspólne przedsięwzięcie Ełku i rosyjskiego miasta Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego. Celem projektu jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego poprzez nawiązanie i promocję gospodarczej współpracy transgranicznej pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi i samorządami oraz wspieranie przedsiębiorczości....
Więcej
Zakończenie rewitalizacji Placu Jana Pawła II
Dobiegła końca realizacja projektu „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Ełku" Projekt był kompleksową inwestycją obejmującą swoim zakresem fragment śródmieścia położony pomiędzy ulicą Kościuszki, Wojska Polskiego i Kilińskiego w Ełku. Celem projektu była poprawa estetyki i podniesienie...
Więcej
Konferencja o technologiach energooszczędnych
23 listopada w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyła się konferencja poświęcona technologiom energooszczędnym stosowanym w gospodarstwach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Konferencja zorganizowana była w ramach projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013....
Więcej
Konferencja nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
21. listopada b.r. w Ełku odbyła się konferencja poświęcona technologi om w ykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ich efektywności energetycznej. Konferencja zorganizowana była w ramach projektu „Zwiększenie Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym w Polsce i Litwie” realizowanego z Programu Współpracy...
Więcej
Zakończenie realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowej Miasta Ełku”
Realizacja projektu przyczyniła się do prawdziwej rewolucji internetowej w naszym mieście. Oprócz dużej liczby podłączeń do szerokopasmowego internetu, zarówno osób fizycznych jak również szkół i instytucji publicznych, projekt przyniósł wiele rozwiązań w dostępie do internetu. Jak grzyby po deszczu wyrosły w Ełku infokioski. Dzięki nim mieszkańcy i turyści odwiedzający Ełk, w...
Więcej
Zaproszenie na konferencję
29 listopada 2012 r. w Karczmie Stary Spichlerz w Ełku odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pn. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” Celem konferencji jest zaprezentowanie i podsumowanie rezultatów osiągniętych  w wyniku realizacji projektu pn. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” oraz promocja streetworkingu, jako alternatywnej metody wsparcia...
Więcej
Zaproszenie na konferencję
W dniu 23 listopada w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbędzie się konferencja poświęcona technologiom energooszczędnym stosowanym w gospodarstwach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska....
Więcej
Już jutro prezentacja 10 mini-projektów „Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”
Prezentacja mini-projektów przygotowanych przez ełcką młodzież - uczestników projektu "Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej" odbędzie się w Ełckim Centrum Kultury, w sali Zebra, w dniu 19 października (piatek) o godz. 15.00. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” to projekt społeczny, który Miasto Ełk realizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem „ALTERNATYWA”. Jest to...
Więcej
Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 9
Rozpoczęła się realizacja projektu „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Miasto Ełk w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa) oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie, w okresie od 1.10.2012 do 31.03.2014....
Więcej
Termomodernizacja ełckiej szkoły
Rozpoczęła się realizacja projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 Projekt realizowany będzie przez Miasto Ełk w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Alytusie (Litwa) w okresie od 1.10.2012 do 31.03.2014. Celem projektu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru...
Więcej
Zbliża się ku końcowi inwestycja w Zespole Szkół Samorządowych.
W wyniku realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych” wymieniono żródło ciepła w szkole. W ramach inwestycji wykonano prace: zainstalowano dwa kotły na pallety (BioMatic250 firmy HERZ o mocy 250 kW, każdy z mocą regulowaną płynnie w zakresie od 30 do 100 proc. Mocy znamionowej...
Więcej
Zakończył się remont ulicy Bema
Modernizacja ulicy była możliwa dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej. Remontu dokonano w ramach projektu „Modernizacja ulicy Bema”. W ramach projektu wykonano: nową nawierzchnię asfaltową, progi zwalniające, chodniki i wjazdy z kostki betonowej, miejsca parkingowe. W ramach modernizacji przebudowano także sieć wodociągową,...
Więcej
Rozbudowa Techno-Parku w Ełku
Rozbudowa Techno-Parku jest w trakcie realizacji i dotyczy budowy budynków, w których będą się znajdować: centrum badań i rozwoju, centrum logistyczno-usługowe, inkubator technologii, inkubator przedsiębiorczości wraz z zaawansowaną infrastrukturą do obsługi użytkowników Techno-Parku. Będzie to zespół budynków przestrzennie i funkcjonalnie tworzący spójną całość, lecz każdy z nich...
Więcej
Wyposażenie budynków Techno – Parku w Ełku
Dnia 30 grudnia 2010 r została podpisana umowa, między Prezydentem Miasta Ełku, Tomaszem Andrukiewiczem a Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Urszulą Pasławską, o dofinansowanie projektu „Wyposażenie budynków Techno – Parku w Ełku”. Projekt „Wyposażenie budynków Techno – Parku w Ełku” jest III etapem tworzenia ełckiego Techno – Parku. W ramach projektu zostaną...
Więcej
E - usługi w Ełku dla przedsiębiorców
Pod koniec września 2012 roku ruszy nowa e-usługa dla małych i średnich przedsiębiorców – Wirtualne Biuro, które znacznie ułatwi pracę zwłaszcza mobilnych biznesmenów. Wszystko w ramach kolejnego projektu dofinansowanego z EU. Dnia 27 grudnia 2011 r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców” w ramach: Osi priorytetowej 7 –...
Więcej
Miasto Ełk rozpoczyna realizację projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku
Projekt jest kontynuacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa nr 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Nr działania 7.1 – Tworzenie...
Więcej
Ełk- kulinarna stolica Mazur
Zakończyła się realizacja projektu „Ełk – kulinarna stolica Mazur” Projekt otrzymał 547 339,37 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W ramach projektu odbyło się osiem dużych imprez kulinarnych: - Konkurs o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku (VI 2010, VI 2011) - Podróż ze...
Więcej
RUSZA STREETWORKING
Projekt pn. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” to program rewitalizacji społecznej, który Miasto Ełk realizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem Ełcka Grupa Animacji i Pedagogiki Społecznej „ALTERNATYWA” w ramach projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...
Więcej
Zakończyła się realizacja projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna – Mazury”
Projekt realizowany był w sześciu powiatach: suwalskim, sejneńskim, augustowskim, gołdapskim, oleckim oraz ełckim. Liderem inicjatywy była Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczną, która realizowała przedsięwzięcie w partnerstwie z Augustowską Organizacją Turystyczną, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej oraz Gminą Miastem Ełk. Najważniejsze...
Więcej
Portal dla branży turystycznej
Zapraszamy do zamieszczenia ofert podmiotów działających w branży turystycznej na bezpłatnym portalu internetowym. Portal realizowany jest w ramach projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „SUWALSZCZYZNA – MAZURY" przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną w partnerstwie z Augustowską Organizacją Turystyczną, Miastem Ełk, Gminą Gołdap oraz Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi...
Więcej
Międzynarodowy obóz artystyczny w Ełku
Urząd Miasta w Ełku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Międzynarodowy Obóz Artystyczny”. W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie obozu taneczno - wokalnego dzieci w wieku 10-14 lat z Ełku i z Ozierska. Projekt zostanie zrealizowany w Ełku i zakończy się międzynarodowym festiwalem taneczno - wokalnym. Warsztaty zostaną poprzedzone rekrutacją uczestników....
Więcej
Mieszkańcy Ełku opowiedzieli o minionych tradycjach
Zbliża się ku końcowi realizacja projektu „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona”. Celem projektu było pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych Ełku i Ozierska z zakresu dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy na temat obyczajów starszych pokoleń i historii miast ich młodszym mieszkańcom. W ramach projektu...
Więcej
Kolejne zmiany na placu Jana Pawła II
Pod koniec 2011 roku Prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Ełku”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013....
Więcej
Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa
Zakończyła się realizacja projektu „Nasze Dziedzictwo – Ełcka kolej Wąskotorowa”. To już drugi projekt – inwestycja w ełcką wąskotorówkę, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 W ramach projektu wykonano: - remont kapitalny budynku warsztatu...
Więcej
Zakończono prace przy ul. Krzemowej
Prace przy ul. Krzemowej rozpoczęły się w marcu i trwały do grudnia 2011r. Ulica Krzemowa znajduje się w przemysłowej części Ełku. W ramach projektu wyremontowany został fragment nawierzchni ulicy Krzemowej. Wybudowano także nowe ulice o długości 82 i 343 metrów. Zakres prac obejmował regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kanalizacji...
Więcej
Zakończyła się modernizacja układu energetycznego w Parku Wodnym.
W obiekcie Parku Wodnego zmodernizowano układ energetyczny z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Przy ogrzewaniu budynku Parku Wodnego oraz przy zasilaniu w energię elektryczną wykorzystywana będzie energia słoneczna. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie energii odnawialnej w globalnym bilansie obiektu, ograniczając w znacznym stopniu zapotrzebowanie na energię ze źródeł...
Więcej
Spotkania informacyjne w gminach
W dniach 15 i 16 grudnia w Kalinowie i Prostkach odbyły się spotkania informacyjne w ramach realizacji projektu “Turystyczna Sieć Współpracy - klaster Suwalszczyzna-Mazury”. W czasie spotkań eksperci z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku oraz Urzędu Skarbowego w Ełku odpowiadali na pytania dotyczące zakładania i pozyskiwania dofinansowania na działalność...
Więcej
Będzie dalsza współpraca w obszarze EGO SA
Dobiega końca realizacja projektu „Platforma Współpracy EGO SA”, w którym uczestniczy pięć samorządów: Miasto Ełk, Gmina Gołdap, Gmina Olecko, Miasto Suwałki i Miasto Augustów. W dniu 8 grudnia w Ełku odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w czasie której podpisano porozumienie w sprawie dalszej współpracy. W dniu 8 grudnia w Ełku odbyła się konferencja...
Więcej
Konferencje w Gdańsku, Warszawie i Ełku
W listopadzie i grudniu b. r. zaplanowano 3 konferencje w ramach projektu „Platforma Współpracy EGO SA” W dniu 18 listopada b.r. odbyła się w Gdańsku konferencja pt. "Produkty turystyczne i oferta inwestycyjna Polski Północno - Wschodniej". Na konferencji została zaprezentowana Platforma Współpracy EGO SA i wygłoszone prelekcje na tematy:...
Więcej
Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki.
Zakończyła się rozbudowa sportowo-rekreacyjnej części miejskiego stadionu. Projekt „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki” został zrealizowany dzięki unijnemu dofinansowaniu. Całkowita wartość inwestycji to 4 573 377,14 zł. Samorząd miejski pozyskał na ten cel 2 992 591,56 zł ze środków Europejskiego...
Więcej
Urząd Miasta w Ełku zatrudni 20 pedagogów ulicznych i animatorów do realizacji projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”
Konferencją otwierającą rozpoczną się główne działania realizowane w ramach projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 26 października br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Konferencja otwierająca projekt „Ełckie...
Więcej
Wizyta przedstawicieli biur podróży
W ramach projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna – Mazury” odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli biur podróży z całej Polski. W ciągu trzydniowej wizyty goście zwiedzili naciekawsze miejsca i atrakcje obszaru EGO SA (Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów), jej celem było nawiązanie współpracy w zakresie promocji i sprzedaży wspólnej oferty Mazur...
Więcej
Informacja dla ełckich przedsiębiorców
Urząd Miasta Ełku oddaje do dyspozycji interesantów nową formę załatwiania spraw za pośrednictwem technologii teleinformatycznych. E-Ełk to urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym można załatwić sprawy niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. Do rąk ełckich przedsiębiorców trafią przewodniki informujące o możliwościach jakie umożliwia projekt pn.:„e-Ełk:...
Więcej
Spotkania informacyjne w gminach
W dniach 29 i 30 września w Starych Juchach i Ełku odbyły się spotkania informacyjne w ramach realizacji projektu “Turystyczna Sieć Współpracy - klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY”. W czasie spotkania eksperci z dziedzin: rejestracja działalności gospodarczej (Urząd Gminy Stare Juchy i Urząd Miasta w Ełku), pozyskanie dofinansowania na rozpoczęcie...
Więcej
Wizyty studyjne po Mazurach i Suwalszczyźnie
W dniach 12, 16 oraz 19 września odbyła się druga edycja jednodniowych wizyt studyjnych po Suwalszczyźnie i Mazurach w ramach projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazur”. Uczestnikami wizyt były osoby związane z branżą turystyczną z powiatów ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, suwalskiego, augustowskiego oraz sejneńskiego: przedsiębiorcy, przedstawiciele...
Więcej
Zakończyła się realizacja projektu „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku”
Dobiegł końca remont zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3. Modernizowany budynek będzie siedzibą organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Około 3,5 mln zł. kosztowały prace renowacyjne w Parku Solidarności a 4 mln w kamienicy. W ramach projektu odnowiono parkowe pomniki, nawierzchnie alejek, oświetlenie, zbudowano kanalizację teletechniczną...
Więcej
Spotkanie informacyjne
W dniu 30 września 2011 r. o godzinie 10.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób związanych z branżą turystyczną.   Przedmiotem spotkania będą zagadnienia związane z zakładaniem działalności gospodarczej, możliwościami pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności, a także kwestie podatkowe dotyczące usług...
Więcej
Budowa III etapu promenady dobiegła końca.
W sierpniu Urząd Miasta zakończył budowę III etapu promenady nad południową częścią Jeziora Ełckiego. Całkowita wartość projektu to 2 795 137,54 zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 1 851 521,50 zł. Wkład Miasta wyniósł 943 616,04 zł....
Więcej
Mapy wspomnień w ełckim muzeum
Obecnie jest realizowany projekt „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona”, którego celem jest pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych miast z zakresu dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy na temat obyczajów starszych pokoleń i historii miast ich młodszym mieszkańcom. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu...
Więcej
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych
Ruszyły prace w Zespole Szkół Samorządowych. 30 czerwca b.r. podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego. Rozpoczęto realizację projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych”. Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenie zapewniające pozyskiwanie energii z...
Więcej
Wizyty studyjne po Suwalszczyżnie i Mazurach
W dniach 24 maja, 2 oraz 14 czerwca odbyły się jednodniowe wizyty studyjne po Suwalszczyźnie i Mazurach w ramach projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazur”. Uczestnikami wizyt były osoby związane z branżą turystyczną z powiatów ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, suwalskiego, augustowskiego oraz sejneńskiego: przedsiębiorcy,...
Więcej
Wizyty studyjne w Bałtowie
W dniach 16-19 maja oraz 6-9 czerwca odbyły się wizyty studyjne do Bałtowa w województwie świętokrzyskim jako jedno z działań w projekcie „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazur”. Zgodnie z założeniami projektu uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele samorządów poszczególnych gmin, uczelni wyższych, stowarzyszeń, rękodzielnicy oraz przedsiębiorcy...
Więcej
Zakończono prace na promenadzie przy ul. Pułaskiego i ul. Nadjeziornej.
Dobiegły końca prace przy rozbudowie promenady pieszo-rowerowej nad jeziorem Ełckim. Prace obejmowały: budowę Miejskiego Ogrodu Zabaw przy ul. Pułaskiego oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż nabrzeża jeziora w ciągu ulic: Nadjeziornej i Pułaskiego. W maju dobiegła końca realizacja rzeczowa projektu: „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego”. Celem...
Więcej
Rozpoczęła się realizacja projektu „Modernizacja ulicy Bema”
Po ul. Mickiewicza kolej na modernizację ulicy Bema na osiedlu Zatorze. W marcu rozpoczęły się prace przygotowawcze. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Wartość projektu wynosi 3 643 461,29 zł. Środki europejskie to kwota: 2 264 363,40...
Więcej
Modernizacja ulicy Mickiewicza dobiegła końca
Zakończył się II etap modernizacji ulicy Mickiewicza polegający na przebudowie ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Projekt obejmował również skrzyżowania z ulicami: Gdańską, Orzeszkowej oraz Wawelską. W kwietniu ukończono realizację projektu „Modernizacja ulicy Mickiewicza”. Celem projektu była poprawa infrastruktury drogowej...
Więcej
Ruszyły prace przy ulicy Krzemowej w Ełku
W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca prac przy ul. Krzemowej. Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. Po zakończeniu prac będzie to jeden z bardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Ulica Krzemowa położona jest w przemysłowej części miasta. Tereny, które zostaną uzbrojone w ramach realizacji...
Więcej
Badanie potencjału branży turystycznej EGO SA
W ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „SUWALSZCZYZNA – MAZURY” rozpoczęła się ankietyzacja przedsiębiorstw branży turystycznej jak również podmiotów otoczenia biznesu. Celem badań jest zdiagnozowanie potrzeb i potencjału branży turystycznej na terenie sześciu powiatów: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, augustowskiego, sejneńskiego i...
Więcej
Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”
Zapraszamy do udziału w projekcie Na obszarze powiatów obszaru EGO SA realizowany jest projekt „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY”. Projekt ten podobnie jak „Platforma Współpracy EGO SA” skupia się na wspólnych działaniach podejmowanych na tym obszarze. O ile „Platforma Współpracy EGO SA” zakłada przede wszystkim współpracę samorządów, o tyle...
Więcej
Pierwsze przetargi w ramach projektu „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców” dofinansowanego z RPO Warmia Mazury na lata 2007-2013
Na początku lutego b.r. Gmina Miasto Ełk ogłosiła dwa przetargi na „ Cyfryzację oraz wykonanie Portalu gospodarczego. Wyszukiwarki działalności gospodarczej z wizualizacją i wdrożeniem”, oraz „ Wykonanie Portalu o drogach z wizualizacją miejsc, wdrożeniem i instalacją”. Podczas rozmów z przedsiębiorcami wynikła potrzeba stworzenia portalu umożliwiającego przedsiębiorcom...
Więcej
Konkurs „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”
Samorząd    Województwa   Warmińsko - Mazurskiego ogłosił konkurs, którego celem jest pozyskanie  pamiątki  regionalnej jednoznacznie  kojarzonej z Warmią i Mazurami,  służącej  promocji  regionu  oraz  stanowiącej  atrakcyjną  pamiątkę turystyczną. Uczestnikami  konkursu mogą być twórcy i artyści prowadzący własną działalność gospodarczą, zrzeszeni w...
Więcej
Trwa modernizacja obiektów MOSiR w Ełku.
Modernizacja obiektów jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki”. Dotychczas zostało wykonane: boisko piłkarskie dla młodzieży o nawierzchni trawiastej, boisko o nawierzchni syntetycznej jako 2 korty tenisowe, a w okresie zimowym wykorzystywane jako plac pod...
Więcej
Kolejne tereny pod inwestycje
Jeszcze w tym roku zrealizowany zostanie projekt: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku”. Trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę inwestycji. Projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku” obejmuje teren położony na obszarze przemysłowym w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta oraz Suwalskiej Specjalnej...
Więcej
Trwa budowa i rozbudowa promenady w Ełku.
Działania są dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Trwają roboty drogowe III etapu promenady, w ramach których powstanie kolejny fragment ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 1048 metrów. Będzie to odcinek od schodów na os. Jeziorna do ulicy św. Wojciecha. Promenada zostanie częściowo poprowadzona nad wodą na specjalnych palach. Po...
Więcej
Dalsza modernizacja EKW
Dzięki realizacji projektu „Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa” jeszcze w tym roku wykonany zostanie remont obiektów oraz infrastruktury na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Projekt ten będzie polegał na remoncie budynków lokomotywowni i warsztatu pomocniczego, budynku socjalno-biurowo-warsztatowego oraz zagospodarowaniu terenu i wymianie oświetlenia zewnętrznego na...
Więcej
Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Małeckich 3
W chwili obecnej prowadzone są prace renowacyjne i nadbudowa kamienicy. Po zakończeniu prac będzie ona przekazana do użytku organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność non-profit na rzecz mieszkańców Ełku. Do dyspozycji  organizacji pozarządowych będzie 35 lokali użytkowych z sanitariatami. W kamienicy zostały już wykonane: - prace rozbiórkowe: ścianek działowych, podłóg,...
Więcej
Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”
Zapraszamy do udziału w projekcie Na obszarze powiatów obszaru EGO SA realizowany jest projekt „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY”. Projekt ten podobnie jak „Platforma Współpracy EGO SA” skupia się na wspólnych działaniach podejmowanych na tym obszarze. O ile „Platforma Współpracy EGO SA” zakłada przede wszystkim współpracę samorządów, o...
Więcej
Podpisano umowę na budowę kanalizacji magistralnej i światłowodu w ramach projektu "Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku".
Gmina Miasto Ełk podpisała umowę z wykonawcą na budowę kanalizacji teletechnicznej, zaprojektowanie i budowę studni  kablowych na ww. kanalizacji oraz zaprojektowanie i budowę kabla optotelekomunikacyjnego w kanalizacji teletechnicznej w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”. Dnia 14 grudnia Gmina Miasto Ełk podpisała pierwszą umowę w ramach projektu...
Więcej
Turystyczna Sieć Współpracy - klaster "Suwalszczyzna - Mazury"
Miasto Ełk rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”” Założeniem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie branży turystycznej w sześciu powiatach: suwalskim, sejneńskim, augustowskim, gołdapskim, oleckim oraz ełckim. Główne działania projektu to: stworzenie sieci współpracy przedsiębiorców...
Więcej
Podpisana umowa o dofinansowanie projektu „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”
W dniu 6 grudnia 2010 r. w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Gminą Miasto Ełk została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”. Pieniądze w kwocie 2 120 872,40 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Oś...
Więcej
Kolejne modernizacje EKW
„Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa” to projekt, który umożliwi remont obiektów oraz infrastruktury na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Na realizację inwestycji miasto pozyskało prawie 696 tys. zł z Unii Europejskiej. W październiku 2009 r. zakończyła się realizacja miejskiego projektu „Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”. Dzięki czemu...
Więcej
Kolejne tereny pod inwestycje
Miasto otrzyma prawie 3,2 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej. Miejski projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku” otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W tym tygodniu prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisze stosowną...
Więcej
Mickiewicza otwarta już od piątku
Już w piątek modernizowany odcinek ulicy Mickiewicza od ul. Konopnickiej do ul. Wawelskiej będzie otwarty dla ruchu samochodów i innych pojazdów. Prezydent Ełku po konsultacji z wykonawcą podjął decyzję o otwarciu tego odcinka, dzięki czemu poprawi się przejezdność w centrum miasta. Ruch po ulicy Wawelskiej będzie odbywał się dwukierunkowo (tak jak obecnie), przy czym będzie to na czas...
Więcej
„Eko-spacer do wiedzy”
Miasto Ełk zrealizowało projekt „Eko-spacer do wiedzy”, którego celem była współpraca transgraniczna na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Ełku i w Rejonie Oziersk w obwodzie kaliningradzkim. W ramach projektu, który był skierowany do turystów oraz mieszkańców powstały dwie ścieżki eko-turystyczne. Został wydany folder (3000 szt.) zawierający mapy ścieżek, zdjęcia budynków i miejsc o...
Więcej
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych
Miasto Ełk pozyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2 – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 26 sierpnia b.r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Wykorzystanie...
Więcej
Szybki Internet już za dwa lata
Miasto Ełk otrzyma ponad 4,6 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku". Dzisiaj prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał w Olsztynie umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu, który otrzyma 4 635 314 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Więcej
Nowe boiska i lodowisko
Niebawem rozpocznie się kolejny etap modernizacji stadionu miejskiego. Dziś w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki”, który otrzymał dofinansowanie (70% wartości) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...
Więcej
Podpisano umowę na budowę budynków Techno-Parku w Ełku
Gmina Miasto Ełk podpisała umowę z wykonawcą na budowę budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Parku w Ełku, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Rozbudowa Techno – Parku w Ełku”. Dnia 4 stycznia Gmina Miasto Ełk podpisała umowę  z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, Panem Zenonem Szyłakiem –...
Więcej
5 mln zł dofinansowania na modernizację ul. Mickiewicza
Miasto Ełk pozyskało prawie 5 mln zł dofinansowania na realizację projektu "Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap". Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Poddziałanie 5.2.1. "Infrastruktura transportowa warunkująca rozwój lokalny" i zostały przyznane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego...
Więcej
Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych.
W IV kwartale 2009 roku rozpocznie się realizacja projektu „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki”. Dnia 29 lipca b.r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Ełk. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Więcej