Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data publikacji: 25 Października 2021

Ponad 27 mln zł dla Ełku na budowę „małej obwodnicy”

25 Października 2021, Autor: Iga Arciszewska

Dzisiaj ogłoszono wyniki naborów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto Ełk pozyskało ponad 27 mln zł na budowę ulicy Norwida, tj., „małej obwodnicy”.

Miasto Ełk złożyło trzy projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w trzech kryteriach wartości inwestycji, a mianowicie:

  • kryterium nieograniczonego dofinansowania - przebudowa odcinka ulicy Wojska Polskiego i  ul. Sikorskiego wraz z przebudową obszarów skrzyżowań;
  • kryterium dofinansowania do 30 mln zł – budowa ul. Norwida na odcinku od ulicy Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (IV etap budowy ul. Norwida);
  • kryterium dofinansowania do 5 mln zł  - budowa ulic Jagiełły i Grunwaldzkiej.

Miasto pozyskało 27 075 000 zł  na dalszą budowę „małej obwodnicy”, tj. na ul. Norwida (IV etap). Prace budowlane będą prowadzone na odcinku od ulicy Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami, który ma powstać w ramach inwestycji Rail Baltica. Ten etap budowy ul. Norwida jest kontynuacją będącego w fazie realizacji odcinka ulicy Norwida pomiędzy ul. Matejki, a ul. Cmentarną oraz zrealizowanego już odcinka pomiędzy ul. E. Plater i ul. Matejki.

W ramach prac w IV etapie budowy ul. Norwida powstanie most drogowy przez rzekę Ełk, a także dalsza część ulicy Norwida (odcinek od długości 550 metrów), fragment ulicy Kościuszki (o długości ok. 135 metrów)  oraz ścieżka rowerowa. Przebudowane będzie także skrzyżowanie ulic Norwida – Dąbrowskiego - Kościuszki wraz z wykonaniem dojazdu do istniejącego separatora wód deszczowych. Teren będzie odwodniony i oświetlony. Prace będą realizowane do 2024 roku. Warunkiem jest wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w ramach przewidzianego budżetu i uzyskanie stosownych pozwoleń.

Będzie to ostatni brakujący odcinek ulicy Norwida, który zapewni powstanie alternatywnej trasy śródmiejskiej dla ulicy Kilińskiego, Wojska Polskiego i Sikorskiego. Ulica Norwida, przebiegająca w całości wzdłuż torów kolejowych realizowanej trasy Rail Baltica, o łącznej długości około 2,3 km  stworzy ciąg drogowy łączący obwodnicę miasta (DK65) z centrum miasta Ełk.  Połączenie to skróci czas dojazdu do dworca kolejowego, przejmie część ruchu z okolicznych istniejących dróg miejskich i odsunie ruch od obszarów zabudowanych.

Głównym celem budowy ulicy Norwida jest poprawa bezpieczeństwa i sprawności dróg, zastosowanie rozwiązań infrastruktury zapewniającej powiązania gospodarcze i społeczne przy równoczesnym uwzględnieniu aspektów przyrodniczych (minimalizacja oddziaływań na środowisko), estetycznych, krajobrazowych i kulturowych. 

W II etapie naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych miasto Ełk ponownie złoży wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Sikorskiego.


Więcej o etapach budowy ul. Norwida:

  • Etap I, tj. na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki – dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych.
  • Etap II, tj. na odcinku od ul. Matejki do ul. Cmentarnej – na realizację tego etapu miasto Ełk pozyskało ponad 1,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  • Etap III realizowany będzie przez PKP w ramach budowy Rail Baltica. Będzie to odcinek od ul. Cmentarnej do planowanego ronda zjazdowego do tunelu pod torami
  • Etap IV prac rozpocznie się po przekazaniu przez PKP na rzecz miasta gruntu i obejmie odcinek od ronda pod torami do ul. Dąbrowskiego wraz z przeprawą mostową na rzece.

Kategorie aktualnośći: