Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data publikacji: 11 Stycznia 2022

Ponad 1,85 mln zł dla Ełku na cyfryzację

11 Stycznia 2022, Autor: Iga Arciszewska

Miasto Ełk pozyskało ponad 1,85 mln zł z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 na kompleksowe działania związane informatyzacją miasta. Projekt wpłynie na zwiększenie dostępności e-usług oraz usprawni pracę urzędu i szkół.

Projekt ma na celu kompleksowe działania w zakresie cyfryzacji miasta. Przyczyni się do poprawy zdalnej obsługi mieszkańców oraz zdalnej nauki w szkołach, rozwoju e-usług realizowanych w urzędzie, a także ochrony przetwarzanych danych.

W ramach projektu przewidziana jest dostawa do urzędu oraz szkół m.in.: laptopów i stacji roboczych z oprogramowaniem, serwerów, switch’ów, urządzeń UPS. Przeprowadzona zostanie także diagnoza cyberbezpieczeństwa, szkolenia dla pracowników urzędu w tym zakresie oraz działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa realizowanych e-usług.

Dofinansowanie w kwocie 1 857 090 zł pochodzi z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU).


Kategorie aktualnośći: