Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data publikacji: 31 Maja 2022

26,6 mln zł dla Ełku na przebudowę ulicy Sikorskiego

31 Maja 2022, Autor: Iga Arciszewska

Przebudowa czterech skrzyżowań w obrębie ulicy Sikorskiego, chodników, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz budowa ścieżki rowerowej, to część działań zaplanowanych w inwestycji, na którą miasto Ełk pozyskało 26,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Miasto Ełk pozyskało  26 600 000 zł w na przebudowę ulicy Sikorskiego. Środki finansowe pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II nabór).

Inwestycja obejmuje przebudowę jednej z głównych dróg w układzie komunikacyjnym miasta Ełku, tj. ul. Sikorskiego na odcinku od przejścia dla pieszych przed skrętem w ul. Warszawską (od strony skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego) do przejazdu linii kolejowej nr 38 relacji Ełk- Korsze.

Łączna długość odcinka to około 0,9 km (900 mb).

Planowany zakres inwestycji zakłada przebudowę 4 skrzyżowań:

  • skrzyżowanie Warszawska – Sikorskiego – Piłsudskiego – powstanie rondo „ósemka”
  • na dwóch skrzyżowaniach, tj. Sikorskiego - Toruńska i Sikorskiego – Wileńska powstanie dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo
  • skrzyżowanie Sikorskiego – Gdańska stanie się rondem trójwlotowym

A ponadto przebudowane zostaną chodniki, które jednocześnie będą poszerzone. Powstanie także ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy. Na przejściach dla pieszych w obrębie dwóch rond zostaną zagospodarowane azyle bezpieczeństwa. W ramach prac przebudowane będą także zatoki autobusowe, zjazdy, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny. Całość uzupełniona zostanie nasadzeniami zieleni.

Ulica Sikorskiego jest ulicą o dużym natężeniu ruchu. Rozwiązania infrastrukturalne, które były wystraczające wiele lat temu, obecnie wymagają modernizacji i dostosowania do zmieniających się warunków. Sama ulica, jak i skrzyżowania z nią są w godzinach szczytu zakorkowane, przejścia dla pieszych wymagają korekty, a brak ciągu rowerowego na ulicy o tak dużym natężeniu pojazdów wpływa na poziom bezpieczeństwa rowerzystów.

Ważne jest wprowadzenie rozwiązań usprawniających ruch i zwiększających przepustowość (zastosowanie rond, lewoskrętów), poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów (ścieżka rowerowa, azyle bezpieczeństwa dla pieszych) oraz bezpieczeństwo kierowców (ronda uspokajające ruch).

Realizacja inwestycji będzie możliwa po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu.


Kategorie aktualnośći: