Ogłoszenia

| Data publikacji: 16 Maja 2023
Poznaj Polskę
Gmina Miasto Ełk w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” otrzymała dofinansowanie na wycieczki szkolne.

Informacja za rok 2021

Gmina Miasto Ełk w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” otrzymała dofinansowanie na wycieczki szkolne w wysokości 8 190 zł

Pozyskana kwota została przeznaczona na dofinansowanie wycieczki realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.


W ramach udziału w przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” 65 uczniów wyjechało do Białegostoku.


Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU i ma ono na celu na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stworzyć uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.


W roku 2021:

Dofinansowanie: 5 000 zł

Całkowita wartość : 8 190 zł


Informacja za rok 2023

Gmina Miasto Ełk w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” otrzymała dofinansowanie na wycieczki szkolne w wysokości 19 664 zł

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie trzech wycieczek realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku oraz Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Pawła w Ełku.


W ramach udziału w przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” ponad 130 uczniów wyjedzie  między innymi do Warszawy, Gdańska i Tykocina. 


Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU i ma ono na celu na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stworzyć uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.


W roku 2023:

Dofinansowanie: 19 664 zł

Całkowita wartość : 32 053 zł