Aktualności - Rewitalizacja

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem w obszarze rewitalizacji „Śródmieście” Gminy Miasta Ełk
Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 17 Stycznia 2018
Związek procesu rewitalizacji i problematyki zasobu komunalnego jest wyraźnie widoczny na różnych płaszczyznach. Realizacja Program Rewitalizacji wymaga spojrzenia na zasób komunalny jako na potencjał wspomagający zasadnicze, społeczne projekty rewitalizacyjne. W ten sposób zagadnienia dotyczące zasobu komunalnego znajdują się w głównym nurcie procesu rewitalizacji w Ełku. W pierwszym...
Więcej
Aspekty społeczne i kulturalne w zarządzaniu zasobem komunalnym w obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Ełk
Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 17 Stycznia 2018
Autorem opracowania jest firma Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. - zespół autorski: dr Adam Paluch (red.), Marek Karłowski. Opracowanie zawiera zbiór danych dotyczących następujących kwestii: a. zasady polityki czynszowej w zakresie warunków obniżania czynszu oraz nowatorskie propozycje programu oddłużeniowego w zakresie możliwości odpracowywania zaległości czynszowych i nowych form ulg w...
Więcej
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na remonty ełckich zabytków w 2018 r.
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 02 Stycznia 2018
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: 1.   wpisanym do rejestru zabytków 2.   będącym w złym stanie technicznym 3.   posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie...
Więcej
Termomodernizacja ełckich budynków - pozytywnie wpływa na komfort życia mieszkańców
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 21 Grudnia 2017
Samorząd Miasta Ełku od lat razem ze wspólnotami mieszkaniowymi realizuje inwestycje i remonty, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców poszczególnych budynków. Ponadto wyremontowana zabudowa zyskuje równocześnie atrakcyjny wygląd, jednocześnie stając się kolejną wizytówką miasta. Nowego oblicza doczekały się zabudowania m.in.: przy ul. Leśnej,...
Więcej
10 grudnia mieszkańcy Ełku spotkali się z Mikołajem na ul. Orzeszkowej
Autor: Emilia Pachucka | Data wpisu: 12 Grudnia 2017
Festyn został zorganizowany przez Urząd Miasta Ełku w ramach realizowanego projektu „Teraz czas na zmiany”, przez mieszkańców ulicy oraz Stowarzyszenie "Alternatywa". Podczas tego wyjątkowego wydarzenia integrującego mieszkańców Ełku, usłyszeć można było polskie kolędy, występy lokalnych muzyków, obejrzeć występ iluzjonisty z programu "Mam talent". W trakcie...
Więcej
Zapraszamy na drugie spotkanie ws. Polityki Funkcjonalnej Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej
Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 06 Grudnia 2017
Podczas spotkania autorzy opracowania, w tym projektant przekażą Państwu szczegóły dotyczące zakresu merytorycznego dokumentu, zostaną zaprezentowane funkcje pomieszczeń rekomendowane do wprowadzenia do obiektu. Zależy nam na wzbudzeniu dyskusji dotyczącej funkcjonowania Ełckiego Centrum Rewitalizacji oraz omówieniu w sposób szczegółowy Państwa potrzeb i planów związanych z...
Więcej
Czekamy na Państwa uwagi - wstępne koncepcje zagospodarowania skweru przy ul. Słowackiego - wersja do pobrania
Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 23 Listopada 2017
W spotkaniu wzięło udział ok. 20 mieszkańców. Architekt Zofia Sobolewska oraz architekt Agata Brzozowska z firmy Studium  zaprezentowały mieszkańcom szczegóły wstępnych koncepcji zagospodarowania skweru. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta - Tomasz Andrukiewicz. Podczas dyskusji mieszkańcy zaproponowali wiele nowych i funkcjonalnych rozwiązań. Poniżej prezentujemy pomysły i uwagi...
Więcej
Wstępne koncepcje zagospodarowania skweru przy ul. Słowackiego - Uwaga mieszkańcy, zapraszamy na spotkanie!
Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 15 Listopada 2017
Spotkanie odbędzie się 22 listopada (środa) o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.  Wstępne koncepcje zagospodarowania skweru im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka", zlokalizowanego przy ul. Słowackiego (w pobliżu dawnego kina "Polonia") powstały w oparciu o wnioski i sugestie mieszkańców, które pracownicy Urzędu Miasta w Ełku zebrali podczas konsultacji...
Więcej
Rewitalizacja następnych podwórek w ełckim Śródmieściu
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 15 Listopada 2017
Projekt „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum” – II Etap, został podzielony na 5 części i zakłada modernizację następujących podwórek: Część I - teren przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32 (pow. ok. 2018 m2) Koszt – ok. 441 tys. zł Część II - teren przy ul. Mickiewicza 33, 35 (pow. ok. 1062 m2)...
Więcej
Bardzo ciekawy mural powstaje przy ul. Wojska-Polskiego 7-9 (od strony jeziora) w ramach projektu „Teraz czas na zmiany”
Autor: Emilia Pachucka | Data wpisu: 14 Listopada 2017
Autorem muralu jest ełcki artysta Piotr “Puzon” Topczyłko ( http://puzonart.com.pl/mural/ ). Pierwszym impulsem, który spowodował, że przyszedł nam do głowy mural, były rozmowy  z mieszkańcami o stanie ich podwórka. Stwierdziliśmy, że mural byłby idealnym projektem do zrealizowania z lokalną społecznością, przy współudziale dzieci i młodzieży – mówi Ewa Dąbrowska,...
Więcej