Aktualności - Rewitalizacja

Lokalne Perspektywy
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 07 Grudnia 2018
Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 132 os.(75kobiet i 57 mężczyzn), mieszkańców MOF Ełk, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych (tzw. oddalonych od rynku pracy, III profil). Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r....
Więcej
Nabór do Akademii Liderów
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 05 Grudnia 2018
W ramach Akademii Liderów odbędzie się 5 – dniowy, wyjazdowy trening interpersonalny oraz 5 weekendowych sesji szkoleń. Młodzi liderzy w ten sposób przygotują się do pracy w środowisku otwartym w 3 - osobowych grupach razem ze streetworkerami i animatorami ulicznymi. Do Akademii Liderów zgłosić się może każdy, bez względu na wiek i wykształcenie. Musi spełnić jednak następujące...
Więcej
Zakończyła się modernizacja ulicy Bora Komorowskiego
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 02 Listopada 2018
Zakres robót na całej długości Bora Komorowskiego obejmował m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, parkingów, chodników oraz drogi dla rowerów z kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, a także wykonanie nawierzchni pętli autobusowej z kostki kamiennej. Pojawiły się też nowe oznakowania pionowe i poziome oraz oświetlenie uliczne. Łączny koszt...
Więcej
Nowe Śródmieście Miasta Ełk
Autor: admin | Data wpisu: 17 Października 2018
W spotkaniu, które zorganizowane zostało w nowej odremontowanej siedzibie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ul. Kościuszki 27a, uczestniczył m.in. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz. W ramach projektu miasto Ełk wypracowało rozwiązania z zakresu odnowy miast oparte na trzech filarach: partycypacji, aktywizacji, tworzeniu przestrzeni społecznej....
Więcej
Kolejne projekty społeczne będą realizowane w Ełku
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 12 Października 2018
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektu. Oba wnioski otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania. Projekty będą realizowane na rzecz mieszkańców Śródmieścia Ełku. 1. To Jest Moje Miejsce Bo Kocham To Miejsce (Human Lex Instytut) Projekt zakłada podjęcie działań metodą streetworkingu przez 3 streetworkerów i 2 animatorów...
Więcej
Nowoczesne oświetlenie na ełckich ulicach
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 02 Października 2018
Jest to kolejna miejska inwestycja dotycząca modernizacji oświetlenia drogowego. Zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - I etap, z podziałem na 2 części.” Prace zostały podzielone na dwie części. Część I - modernizacja oświetlenia na ul. Sikorskiego Wykonanie oświetlenia na ul. Sikorskiego...
Więcej
Nowe oblicze Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 28 Września 2018
Na terenie EKW, przy ul. Wąski Tor 1 zakończył się I etap zagospodarowania terenu. W ramach projektu renowacji został poddany zabytkowy budynek stacyjny. Tereny zielone znajdujące się wokół zabytkowego budynku stacji zostały zagospodarowane a obiekty będące w złym stanie technicznym usunięte. Odnowiono zabytkowy parowóz PX48-1452, węglarkę oraz wagon pocztowy z końca XIX wieku....
Więcej
Szkolenia z zakresu rewitalizacji
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 27 Września 2018
Celem szkoleń było przybliżenie uczestnikom współczesnego wymiaru rewitalizacji oraz wsparcie w programowaniu i realizacji procesów rewitalizacyjnych, z wykorzystaniem doświadczenia Gminy Miasta Ełk, w tym związanego z projektem „Nowe Śródmieście Miasta Ełk wzór na rewitalizację”. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele urzędów, organizacji pozarządowych, zarządców nieruchomości,...
Więcej
Zlikwiduj piec węglowy, skorzystaj z dotacji
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 13 Września 2018
O dofinansowanie na inwestycję związaną z modernizacją systemu grzewczego budynku mieszkalnego mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, jeżeli spełniają określone w regulaminie wymogi. Zobacz regulamin: http://www.elk.pl/files/multimedia/files/36ba2c6bfe6356d4fb233c10db812eae.pdf Jednym z warunków uzyskania dopłaty jest...
Więcej
Powstaje Forum Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 13 Września 2018
Forum składa się z osób chcących aktywnie włączyć się w procesy odnowy śródmieścia Ełku. Ponadto ma pełnić funkcje doradcze, pomysłodawcze, opiniujące dla Prezydenta Ełku w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Wewnętrzna struktura Forum Rewitalizacji, zasady współpracy oraz zadania zostaną wypracowane przez samych członków. Ekspertem jest...
Więcej