Aktualności - Rewitalizacja

Wizyta studyjna w Birmingham
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 02 Października 2019
Birmingham zamieszkuje ok. 1,1 mln mieszkańców. Wraz z Coventry, Wolverhampton, Solihull, Tamworth, Walsall i Dudley jest drugim pod względem liczby ludności ośrodkiem miejskim w Wielkiej Brytanii. Birmingham to ważny ośrodek przemysłowy, kulturalny i akademicki. Posiada system kanałów, których łącznie są dłuższe od tych w Wenecji. Podczas II Wojny Światowej Birmingham znacznie...
Więcej
Podsumowanie wizyty studyjnej przedstawicieli mołdawskiej administracji
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 05 Lipca 2019
Dzisiaj w Urzędzie Miasta stażyści z Mołdawii wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się z zastępcą prezydenta Arturem Urbańskim. Spotkanie miało charakter podsumowujący tygodniowy pobyt w naszym Mieście. W ciągu kilku ostatnich dni uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z działaniami samorządu miasta Ełku w zakresie rewitalizacji. Szczególny nacisk został położony na...
Więcej
Roczne podsumowanie działań na rzecz odnowy Śródmieścia Ełku
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 03 Czerwca 2019
29 maja br. w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia" odbyło się wspólne spotkanie Ełckiego Forum Rewitalizacji i zespołu ds. rewitalizacji Ełku działającego w strukturze Urzędu Miasta. Tematem spotkania było zaprezentowanie projektu sprawozdania za 2018 r. z wdrażania "Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023". Pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta omówili stan...
Więcej
Podsumowanie konsultacji społecznych dot. budynku przy ul. Armii Krajowej 16
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 03 Kwietnia 2019
W konsultacjach mogli  wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu miasta. Konsultacje społeczne były przeprowadzone w okresie od 11 - 29 marca 2019 r. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych: 1.    Forma pośrednia - przekazanie uwag/propozycji za pomocą formularza...
Więcej
Drugie spotkanie ws. zabytkowej hali sportowej
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 25 Marca 2019
Kolejne spotkanie miało miejsce 21 marca br. w Parku Solidarności przy pomniku M. Kajki. Miało charakter otwarty i było skierowane do mieszkańców Ełku i zainteresowanych podmiotów z terenu miasta. Uczestnicy spotkania mogli złożyć swoje propozycje osobiście pracownikom Urzędu Miasta Ełku, za pomocą anonimowych ankiet (wypełniono 34 ankiety) lub odnosząc się do propozycji wypracowanych...
Więcej
Rozmowy nt. nowych funkcji dla hali przy ul. Armii Krajowej 16
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 19 Marca 2019
Spotkanie odbyło się 18 marca br. Skierowane było do przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w sferze kultury, sportu i rekreacji. Wzięły w nim udział 24 osoby. Spotkanie rozpoczęło się wizytą w budynku hali, po czym uczestnicy udali się do Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, gdzie odbył się warsztat. Osoby biorące udział w...
Więcej
Konsultacje społeczne dot. określenia funkcji dla budynku przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 11 Marca 2019
Konsultacje społeczne mają na celu określenie szczegółowych potrzeb lokalowych/infrastrukturalnych społeczności lokalnej w zakresie realizacji własnych inicjatyw oraz możliwości ich zaspokojenia w wyniku modernizacji budynku hali. Zgodnie z przyjętymi założeniami, propozycje powinny koncentrować się na wykorzystaniu budynku pod cele kulturalne i/lub sportowo-rekreacyjne....
Więcej
Ełckie Forum Rewitalizacji rozpoczyna działaność
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 27 Lutego 2019
Celem działalności Ełckiego Forum Rewitalizacji jest podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących odnowie śródmieścia Ełku. W składzie znajdują się przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, policji, Powiatu Ełckiego, Urzędu Miasta Ełku i miejskich jednostek organizacyjnych. Dzięki swej różnorodności Forum ma kompleksowo i aktywnie wspierać...
Więcej
Lokalne Perspektywy
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 07 Grudnia 2018
Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 132 os.(75kobiet i 57 mężczyzn), mieszkańców MOF Ełk, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych (tzw. oddalonych od rynku pracy, III profil). Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r....
Więcej
Nabór do Akademii Liderów
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 05 Grudnia 2018
W ramach Akademii Liderów odbędzie się 5 – dniowy, wyjazdowy trening interpersonalny oraz 5 weekendowych sesji szkoleń. Młodzi liderzy w ten sposób przygotują się do pracy w środowisku otwartym w 3 - osobowych grupach razem ze streetworkerami i animatorami ulicznymi. Do Akademii Liderów zgłosić się może każdy, bez względu na wiek i wykształcenie. Musi spełnić jednak następujące...
Więcej