Aktualności - Rewitalizacja

Film o rewitalizacji Ełku
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 21 Kwietnia 2020
Zapraszamy do obejrzenia filmu o działaniach na rzecz odnowy Śródmieścia Ełku, realizowany przez samorząd miejski w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Film został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. https://www.youtube.com/watch?v=7L6crFXw7Og&list=PLSoHIHWmvfwo-vJRGuyCHK23qAox764xt&index=3 Na stronie...
Więcej
Spotkanie Ełckiego Forum Rewitalizacji
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 02 Marca 2020
Celem Ełckiego Forum Rewitalizacji jest rozwijanie komunikacji i współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w Ełku w zakresie odnowy śródmieścia Ełku oraz społeczna refleksja nad różnymi aspektami rewitalizacji tego obszaru. W ramach spotkania w ECRS Stajnia dyskutowano o następujących zagadnieniach:...
Więcej
Ponad 2,3 mln zł dla Ełku na przebudowę dawnej hali bokserskiej
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 14 Lutego 2020
Modernizacja rozpocznie się, gdy rozstrzygnięty zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji. W budynku powstanie sala główna wraz ze sceną oraz antresola z dodatkowym pomieszczeniem. Zakres prac obejmuje także: powstanie pokoi biurowych, toalet, magazynu, wykonanie podpiwniczenia sceny oraz nowego wejścia z obniżonym poziomem posadzki, umożliwiającym komunikację między...
Więcej
Poradnictwo specjalistyczne przy ECRS „STAJNIA”
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 30 Stycznia 2020
Od marca 2019 r. Poradnia Rodzinna  mieści się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ulicy Kościuszki 27 A.  Celem Poradni Rodzinnej jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Ełku w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Szczegółowe informacje można znaleźć na Ełckim Portalu Rewitalizacji pod poniższym linkiem...
Więcej
Wizyta studyjna w Birmingham
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 02 Października 2019
Birmingham zamieszkuje ok. 1,1 mln mieszkańców. Wraz z Coventry, Wolverhampton, Solihull, Tamworth, Walsall i Dudley jest drugim pod względem liczby ludności ośrodkiem miejskim w Wielkiej Brytanii. Birmingham to ważny ośrodek przemysłowy, kulturalny i akademicki. Posiada system kanałów, których łącznie są dłuższe od tych w Wenecji. Podczas II Wojny Światowej Birmingham znacznie...
Więcej
Podsumowanie wizyty studyjnej przedstawicieli mołdawskiej administracji
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 05 Lipca 2019
Dzisiaj w Urzędzie Miasta stażyści z Mołdawii wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się z zastępcą prezydenta Arturem Urbańskim. Spotkanie miało charakter podsumowujący tygodniowy pobyt w naszym Mieście. W ciągu kilku ostatnich dni uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z działaniami samorządu miasta Ełku w zakresie rewitalizacji. Szczególny nacisk został położony na...
Więcej
Roczne podsumowanie działań na rzecz odnowy Śródmieścia Ełku
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 03 Czerwca 2019
29 maja br. w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia" odbyło się wspólne spotkanie Ełckiego Forum Rewitalizacji i zespołu ds. rewitalizacji Ełku działającego w strukturze Urzędu Miasta. Tematem spotkania było zaprezentowanie projektu sprawozdania za 2018 r. z wdrażania "Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023". Pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta omówili stan...
Więcej
Podsumowanie konsultacji społecznych dot. budynku przy ul. Armii Krajowej 16
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 03 Kwietnia 2019
W konsultacjach mogli  wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu miasta. Konsultacje społeczne były przeprowadzone w okresie od 11 - 29 marca 2019 r. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych: 1.    Forma pośrednia - przekazanie uwag/propozycji za pomocą formularza...
Więcej
Drugie spotkanie ws. zabytkowej hali sportowej
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 25 Marca 2019
Kolejne spotkanie miało miejsce 21 marca br. w Parku Solidarności przy pomniku M. Kajki. Miało charakter otwarty i było skierowane do mieszkańców Ełku i zainteresowanych podmiotów z terenu miasta. Uczestnicy spotkania mogli złożyć swoje propozycje osobiście pracownikom Urzędu Miasta Ełku, za pomocą anonimowych ankiet (wypełniono 34 ankiety) lub odnosząc się do propozycji wypracowanych...
Więcej
Rozmowy nt. nowych funkcji dla hali przy ul. Armii Krajowej 16
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 19 Marca 2019
Spotkanie odbyło się 18 marca br. Skierowane było do przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w sferze kultury, sportu i rekreacji. Wzięły w nim udział 24 osoby. Spotkanie rozpoczęło się wizytą w budynku hali, po czym uczestnicy udali się do Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, gdzie odbył się warsztat. Osoby biorące udział w...
Więcej