Aktualności - Rewitalizacja

Ełk dzieli się doświadczeniami
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 18 Kwietnia 2018
Goście z Mazowsza zainteresowani byli przede wszystkim społecznym wymiarem odnowy Ełku. Na spotkaniu w Urzędzie Miasta, jak i podczas spaceru po śródmieściu, zaprezentowano model eliminowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez streetworking, który prowadzony jest w Ełku od 2009 r. Omówiono charakterystykę pracy metodą streetworkingu i pedagogiki ulicy, kwestie organizacyjne i...
Więcej
Rewitalizacja kolejnych podwórek w Centrum Ełku
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 12 Kwietnia 2018
W ramach inwestycji zostaną zrewitalizowane dwa podwórka przy ul. Armii Krajowej 38-58 oraz Słowackiego 22A i Kościuszki 1. Prace będą polegały m.in. na: ·         budowie kanalizacji deszczowej, studzienek i wpustów ulicznych ·         budowie nowego oświetlenia LED na słupach parkowych z...
Więcej
Wkrótce rozpocznie się kolejna miejska inwestycja
Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 06 Kwietnia 2018
W ramach zakończonego przetargu został wyłoniony wykonawca inwestycji, z którym została podpisana umowa na kolejną miejską inwestycję. Zadanie będzie polegało na budowie separatora z systemem podczyszczania ścieków deszczowych z ul. Parkowej i Kilińskiego w Ełku. W ramach zadania będą prowadzone następujące prace: budowa układu podczyszczającego ścieki deszczowe...
Więcej
Nowy odcinek "Wiadomości miejskich" – 23 marca
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 23 Marca 2018
W programie znalazły się informacje dotyczące m.in. o przyznaniu przez Prezydent Ełku 34 stypendiów sportowych w 6 dyscyplinach dla wyróżniających się ełckich sportowców oraz trenera na łączną kwotę 123 540 zł, budowie ulicy 07KDW na osiedlu Tuwima, podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”....
Więcej
Model funkcjonowania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 07 Marca 2018
ECRS będzie fundamentem rewitalizacji oraz siedzibą zapewniającą pełną infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia tego procesu. Będą się tam koncentrowały działania mające na celu partycypację, aktywizację, wsparcie kooperacji usług społecznych i formowanie nowej przestrzeni społecznej. Polityka funkcjonalna ECRS do 2025 r. zawiera strategię funkcjonowania z...
Więcej
Park Odkrywców Kolei – kolejny etap przebudowy Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 13 Lutego 2018
Inwestycja będzie polegała na m.in. utworzeniu Parku Odkrywców Kolei. Miejsca, które stanie się sercem aktywizacji społecznej i edukacyjnej mieszkańców miasta oraz nową atrakcją turystyczną. Na terenie parku zostaną zainstalowane następujące urządzenia, które pozwolą w prosty sposób pokazać zasady fizyki, które wykorzystywane są w pracy kolei wąskotorowej. Będzie to m.in.:...
Więcej
Dotacje na remonty ełckich zabytków w 2018 roku
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 07 Lutego 2018
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: 1.    wpisanym do rejestru zabytków 2.    będącym w złym stanie technicznym 3.    posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne Kwota przewidziana do...
Więcej
Koncepcja zagospodarowania skweru przy ul. Słowackiego
Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 06 Lutego 2018
Wstępne dwie koncepcje zagospodarowania skweru przygotowała  firma Studium Sp. z o.o sp. k. z Warszawy, bazując na wnioskach i sugestiach ełczan zebranych podczas konsultacji społecznych organizowanych metodą Planning form Real 13 maja 2017 r. Następnie, 22 listopada 2017 r., w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się spotkanie z projektantami, podczas którego mieszkańcy  zaprezentowali...
Więcej
Otwarcie Klubu Seniora w Ełku
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 30 Stycznia 2018
Dzisiaj (30 stycznia) odbyło się uroczyste otwarcie Klub Seniora „Senior+” w Ełku. Z zajęć w Klubie będą mogli skorzystać przede wszystkim nieaktywni zawodowo mieszkańcy Ełku, powyżej 60 roku życia, również osoby niepełnosprawne. Łączny koszt inwestycji to 150 tys. zł, w tym dofinansowanie w wysokości 120 tys. zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej....
Więcej
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem w obszarze rewitalizacji „Śródmieście” Gminy Miasta Ełk
Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 17 Stycznia 2018
Związek procesu rewitalizacji i problematyki zasobu komunalnego jest wyraźnie widoczny na różnych płaszczyznach. Realizacja Program Rewitalizacji wymaga spojrzenia na zasób komunalny jako na potencjał wspomagający zasadnicze, społeczne projekty rewitalizacyjne. W ten sposób zagadnienia dotyczące zasobu komunalnego znajdują się w głównym nurcie procesu rewitalizacji w Ełku. W pierwszym...
Więcej