Aktualności - Invest - Sprzedaż nieruchomości - Tryb przetargowy

Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 12 Stycznia 2021
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku. „PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i...
Więcej
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, o pow. użytkowej nr 20,73 m2, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej w Ełku.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 21 Grudnia 2020
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, o pow. użytkowej nr 20,73 m2, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej, wraz z udziałem wynoszącym 10/1025 części w nieruchomości wspólnej, stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działkę gruntu oznaczoną w...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Jana Pawła II, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 17 Grudnia 2020
„Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego nr 4, 19-300 Ełk, w dniach: 17.12.2020 r. – 08.01.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej...
Więcej
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na poddaszu (III kondygnacja) w budynku nr 17 przy ul. Suwalskiej w Ełku.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 15 Grudnia 2020
Prezydent Miasta Ełku ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na poddaszu (III kondygnacja) w budynku nr 17 przy ul. Suwalskiej w Ełku o pow. 55,67 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 7,64 m2 i z udziałem wynoszącym 140/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 14 Grudnia 2020
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Żelaznej oznaczonych nr: 2880/1, 2880/2, 2880/3, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 07 Grudnia 2020
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Żelaznej.  Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. 3 Maja 11, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części stanowiący własność Gminy Miasta Ełk
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 30 Listopada 2020
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części stanowiący własność Gminy Miasta...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze w budynku nr 8 przy ul. Wawelskiej w Ełku.
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 12 Listopada 2020
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze w budynku nr 8 przy ul. Wawelskiej w Ełku o pow. 88,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 9,55 m2 i z udziałem wynoszącym 58/644 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do...
Więcej