Aktualności - Organizacje Pozarządowe

Następne umowy z organizacjami pozarządowymi
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 22 Stycznia 2021
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Wczoraj w Urzędzie Miasta Ełku kolejne cztery umowy podpisały trzy organizacje: Fundacja Human „Lex” Instytut Zadanie: Dziurawa Skarpeta Refocus Liczba odbiorców: 30 osób Fundacja Human „Lex” Instytut Zadanie: Streetworking jako element...
Więcej
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 19 Stycznia 2021
Ekologia Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne Zadanie: Uśmiechnięte 4 łapy Przyznane środki: 2 500 zł Kultura fizyczna i sport Oferent: Miejski Klub Bokserski „Mazur” Zadanie: Przez trening do mistrzostwa - 2021 Przyznane środki: 7 000 zł Oferent: Miejski Klub Bokserski „Mazur” Zadanie: Udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie...
Więcej
Kolejne umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 08 Stycznia 2021
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały kolejne dwie organizacje: Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Ełk Zadanie: Szkółka kolarska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku Liczba odbiorców: 15 osób Uczniowski Klub Sportowy „Thor” Zadanie: Kickboxing –...
Więcej
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartego konkursu ofert
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 31 Grudnia 2020
Polityka społeczna : Oferent: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku Zadanie: Wsparcie osób niepełnosprawnych Przyznane środki: 10 000 zł   Wypoczynek zimowy : Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Zadanie: Półkolonie z JUNIOREM Przyznane środki: 4 000 zł Oferent: Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie...
Więcej
Prezydent Ełku ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 24 Grudnia 2020
Pomoc społeczna : Oferent: Caritas Diecezji Ełckiej Zadanie: Prowadzenie Ogrzewalni im. św. Ojca Pio Przyznane środki: 70 000 zł Polityka społeczna : Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Amazonki" Zadanie: Amazonki 2021 Aktywność-Integracja-Sport to zdrowie i życie Przyznane środki: 15 000 zł   Oferent:...
Więcej
Prezydent Ełku ogłasza pierwsze wyniki otwartego konkursu ofert
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 22 Grudnia 2020
Oferent: Stowarzyszenie MONAR Zadanie: Zapewnienie gotowości do przyjęcia osób bezdomnych z terenu Ełku w 2021 roku Przyznane środki: 160 000 zł   Oferent: Caritas Diecezji Ełckiej Zadanie: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w Schronisku im. Św. Ojca Pio Przyznane środki: 160 000 zł Informacja przygotowana przez Biuro Współpracy z...
Więcej
Konkurs ofert dla NGO. Zdrowie publiczne 2021
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 10 Grudnia 2020
Priorytetowe zadania samorządu miasta Ełku do realizacji w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego: 1)     zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 2)     zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej....
Więcej
Karma dla ełckich kotów
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 04 Grudnia 2020
Ełckie koty potrzebują głównie kociej karmy (suchej, jak i w puszkach), ale również kocy, legowisk, misek, mleka bez laktozy.  Dary można przynieść do: 1) Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (UM Ełk-BOP) przy ul. Małeckich 3, I piętro, lokal 10.1; 2) Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Grodzieńskiej 1; 3) Przychodni Weterynaryjnej "Reksio" przy ul. Kajki 34; Wspomóż...
Więcej
Aktywni Obywatele - konkurs dla NGO
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 02 Grudnia 2020
Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,...
Więcej
Nabór NGO do komisji konkursowej 2021
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 30 Listopada 2020
Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057), Prezydent Miasta Ełku zarządza, co następuje: Ogłaszam otwarty nabór na członków komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...
Więcej