Aktualności - Organizacje Pozarządowe

Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 16 Października 2020
Wyniki z podziałem na poszczególne zadania: Polityka społeczna : Oferent: Caritas Diecezji Ełckiej Zadanie: Ogrzewalnia im. Św. Ojca Pio Przyznane środki: 9 500 zł Oferent: Stowarzyszenie Monar Zadanie: Powrót osób bezdomnych do społeczności - edycja 2020 Przyznane środki: 9 500 zł Oferent: Caritas Diecezji Ełckiej Zadanie: Schronisko...
Więcej
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 22 Września 2020
Polityka społeczna: Oferent: Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk Zadanie: Szkolenie dziewcząt i udział w lidze wojewódzkiej młodziczki 2020/2021 Przyznane środki: 3 000 zł Oferent: Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk Zadanie: Szkolenie i udział w lidze wojewódzkiej kadetki sezon 2020/2021 Przyznane środki: 6 000 zł Oferent: Ełckie...
Więcej
Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 08 Września 2020
Dwa dni intensywnych spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń oraz integracji III sektora województwa warmińsko-mazurskiego. Zachęcamy do skorzystania z okazji i poczucia tej niepowtarzalnej atmosfery dziewiątej już edycji FIL-a. Największe wydarzenie społeczników w Województwie Warmińsko – Mazurskim, czyli Forum Inicjatyw Lokalnych odbędzie się w dniach 18-19 września br. W Osadzie...
Więcej
Ełk`2021! Konsultujesz-decydujesz!
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 07 Września 2020
Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021. Zasięg terytorialny konsultacji...
Więcej
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 02 Września 2020
Wyniki zakresu działalności na realizację zadań z zakresu polityki społecznej: Oferent: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls” Zadanie: Punkt konsultacyjno – terapeutyczny Impulsownia 2020 Przyznane środki: 30000 zł Oferent: Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Ełku Zadanie: Śladami Pamięci – Dzieci Wojny 2020 Przyznane środki: 7000 zł Oferent:...
Więcej
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 11 Sierpnia 2020
Wyniki z podziałem na poszczególne zadania: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Oferent: Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku Zadanie: Napisanie i wydanie książki pt.: "Ełczanie wielkiego serca, zasług, pasji twórczej i działalności społecznej" Przyznane środki: 3500 zł Polityka społeczna: Oferent: Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia Zadanie:...
Więcej
EGO. Konsultacje społeczne strategii i prognozy
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z: „Prognozą oddziaływania...
Więcej
Rozwój lokalny. Spotkanie eksperta z NGO
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 29 Maja 2020
Będziemy chcieli porozmawiać o przyszłych celach i kierunkach rozwoju Ełku oraz możliwości Państwa włączenia i udziału w planowanym projekcie.  Jesteśmy przekonani, że udział w spotkaniu i ewentualne włączenie się do projektu będzie interesujące i pożyteczne dla Waszej organizacji. Gospodarzem spotkań będzie socjolog dr Grzegorz Kaczmarek, doradca Związku Miast...
Więcej
Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy 2019
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 29 Maja 2020
Zachęcamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem syntetycznie opisującym współpracę finansową i pozafinansową samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym. Dokumentem towarzyszącym sprawozdaniu jest pełny raport opisujący wszystkie zrealizowane przez organizacje pozarządowe zadania samorządu miasta Ełku w roku 2019. Link do Sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy za rok 2019:...
Więcej
Ostatni tydzień na wsparcie ełckich Organizacji Pożytku Publicznego „1% z Pożytkiem dla Ełku”
Autor: Paweł Butwiłowski, Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 25 Maja 2020
Kampania samorządu miasta "1% z Pożytkiem dla Ełku" ma na celu dodatkowe wsparcie działających na rzecz mieszkańców Ełku organizacji pożytku publicznego. Kto może przekazać 1% podatku: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); podatnicy opodatkowani ryczałtem...
Więcej