Miasto pozyskało środki na przebudowę ulicy Suwalskiej i ulicy Kolonia

Data: 24 Kwietnia 2018
Miasto pozyskało środki na przebudowę ulicy Suwalskiej i ulicy Kolonia

Projekt „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 13 550 982,34 zł. Realizowany będzie w latach 2016-2017.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań:
- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Suwalskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Ogrodową,
- budowa skrzyżowań skanalizowanych, - budowa wysp w miejscu przejść na pieszych,
- zastosowanie barier stalowych i ochronnych,
- budowa chodników na ul. Kolonia,
oraz wpłynie na usprawnienie ruchu poprzez usuwanie niedoborów w przepustowości poprzez:
- budowę ścieżek rowerowych na obu ulicach,
- poprawę nawierzchni jezdni,
- przebudowę skrzyżowań (wyspy kanalizujące ruch, wydzielenie pasów ruchu do skrętu, poszerzenie pasów ruchu na ul. Kolonia).
Na obu ulicach zamontowane zostanie również oświetlenie LED-owe.

Przetarg na przebudowę ulicy Suwalskiej już został ogłoszony. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.


materiał video: https://youtu.be/asJ8d6Lur44