Godziny Otwarcia Biura Wspierania Przedsiębiorczości

Data: 18 Września 2020
Godziny Otwarcia Biura Wspierania Przedsiębiorczości

zd

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości w Ełku zlokalizowane przy ul. Małeckich 3 lok. 12 czynne jest w godzinach:

wtorek      13:30 – 15:30

czwartek   9:00 – 11:00

piątek       11:00 – 13:00

Zadaniem Biura Wspierania Przedsiębiorczości jest:

1) wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców Ełku,

2) prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju społecznego, gospodarczego
i przestrzennego poprzez nawiązanie i promocję gospodarczej współpracy transgranicznej pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi i samorządami,

3) wspieranie działalności przedsiębiorstw;

4) informowanie na temat możliwości pozyskania funduszy ze środków unijnych.

 

Biuro prowadzi:

Urząd Miasta Ełku

Wydział Strategii i Rozwoju

ul. Piłsudskiego 6,

19-300 Ełk

 

Osoby do kontaktu:

Emilia Pachucka

Tel.: 87 73 26 121

E-mail: e.pachucka@um.elk.pl

 

Andrzej Lemieszonek

Tel.: 87 73 26 132

E-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl

 

Projekt „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa – Polska – Rosja  2007 – 2013.


logaLTPLRU