Polityka oświatowa

(POST) Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2016-2023
Program POST (Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego) to lokalna koncepcja oświatowa miasta oraz gmin powiatu ełckiego. Podstawowym celem naszej lokalnej polityki oświatowej jest przygotowanie uczniów do dorosłego życia, aby umieli oni podjąć się spełnienia wielu ról społecznych, a sposób w jaki je będą realizować był zgodny z oczekiwaniami rodziców, uczniów oraz...
Więcej