Ogłoszenia - Posiedzenia Komisji Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na        rzecz najemców. 4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok. 4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku,...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Funkcjonowanie oraz plany rozwojowe w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku. 4.    Informacja z przygotowań Straży Miejskiej w Ełku do okresu zimowego....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Szkolna infrastruktura sportowa: boiska i hale sportowe przy szkołach, diagnoza i kierunki na przyszłość. 4.    Inwestycje sportowe samorządu miejskiego. 5.    Funkcjonowanie Ełckiej Kolei...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Priorytety budżetu miasta...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3....
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinia...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 1 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku odbędzie się 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 22 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Aplikacje na smartfony dla...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 25 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w systemie online.   Proponowany porządek obrad (plik PDF) - Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 12.00 w systemie online. Proponowany porządek obrad (plik PDF) - Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Ocena realizacji budżetu miasta Ełku za I półrocze 2020 r. 4. Finansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z budżetu miasta. 5. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku. 6. Sprawy...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój oświaty. 4. Informacja na temat przygotowania edukacji do rozpoczęcia roku szkolnego. 5. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta...
Więcej
Posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Analiza  wykonania budżetu miasta Ełku za I kwartał 2020 roku. 4.  Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2020 r. 5. Dyskusja nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2019 r. - opinia do projektu     uchwały w sprawie...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2020 r. 4. Dyskusja nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2019 r. - opinia do projektu     uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku wotum zaufania. 5. Dyskusja nad absolutorium...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku odbędzie się 24 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 8.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku,  przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Ełku w związku z przyjętym nowym system...
Więcej