Ogłoszenia - Posiedzenia Komisji Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg oraz planowane remonty i inwestycje drogowe w 2021 roku. 4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. 4.    Przekazanie sieci wod-kan ul. Lekarska. 5.    Inwestycje miejskie stan realizacji. 6.   ...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Miejskiego Przedszkola Niezapominajka w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z Polityką         Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). 4.    Omówienie...
Więcej
Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z kontroli wybranej inwestycji miejskiej - Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – wiaty. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.  ...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: J.K
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Sytuacja epidemiologiczna w dobie pandemii COVID-19 w Powiecie Ełckim. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno        Epidemiologicznej w Ełku. 4.    Informacja o wynikach...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja z bieżącej działalności MKS Mazur Ełk. 4.    Bonifikaty dla klubów sportowych w Ełku – wysokości ulg w 2020 r. oraz stawki za wynajem obiektów sportowych i szkolnych       ...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z kontroli wybranej inwestycji miejskiej - Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – wiaty. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad. Posiedzenia...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w czterech kwartałach 2020 roku. 4.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z        Polityką Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST)....
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 4.    Prezentacja Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku. 5.    Omówienie planowanych inwestycji miejskich na rok 2021. Inwestycje miejskie –...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Pismo mieszkańca Ełku przekazane do rozpatrzenia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Ełku. 4. Zakończenie obrad. Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 4.    Informacja na temat działalności Klubu Sportowego Wilki Ełk. 5.    Informacja dotycząca oferty dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym....
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 4. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady     Miasta Ełku. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 6. Zakończenie obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinie dotycząca wniosków do budżetu miasta Ełku na 2021 rok. 4. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2021. 5. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034. 6. Opinia...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Dyskusja na temat projektu budżetu miasta Ełku na 2021 rok w działach podległych Komisji. 4.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej sesji Rady...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Dyskusja na temat projektu budżetu miasta Ełku na 2021 rok. 4.    Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku. 5.    Propozycje do planu pracy Komisji na 2021 rok. 6.    Opinia...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.      Otwarcie posiedzenia. 2.      Przyjęcie porządku obrad. 3.      Spotkanie z przedstawicielem Szpitala Pro-Medica. Omówienie bieżących spraw i problemów w funkcjonowaniu w funkcjonowaniu jednostki. 4.      Dyskusja na temat projektu...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Dyskusja na temat projektu budżetu miasta Ełku na 2021 rok 4.    Sprawy różne i wolne wnioski. 5.    Zakończenie obrad.   Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Informacja na temat działalności UMKS Mikro Ełk. 4.    Dyskusja na temat projektu budżetu miasta Ełku na 2021 rok w działach podległych Komisji. 5.    Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok....
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na        rzecz najemców. 4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie...
Więcej