Ogłoszenia - Posiedzenia Komisji Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 22 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Aplikacje na smartfony dla...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 25 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w systemie online.   Proponowany porządek obrad (plik PDF) - Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 12.00 w systemie online. Proponowany porządek obrad (plik PDF) - Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Ocena realizacji budżetu miasta Ełku za I półrocze 2020 r. 4. Finansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z budżetu miasta. 5. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku. 6. Sprawy...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój oświaty. 4. Informacja na temat przygotowania edukacji do rozpoczęcia roku szkolnego. 5. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta...
Więcej
Posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Analiza  wykonania budżetu miasta Ełku za I kwartał 2020 roku. 4.  Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2020 r. 5. Dyskusja nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2019 r. - opinia do projektu     uchwały w sprawie...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2020 r. 4. Dyskusja nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2019 r. - opinia do projektu     uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku wotum zaufania. 5. Dyskusja nad absolutorium...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku odbędzie się 24 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 8.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku,  przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Ełku w związku z przyjętym nowym system...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się online w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie  11.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Inwestycje miejskie – stan realizacji. 4. Opinia Komisji do uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku odbędzie się 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 14.30 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 Proponowany porządek obrad:    (.pdf) http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/pobierz.php?plik=Zawiadomienie_komisji_24.06.2020_r..pdf&id=3... Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek kulturalnych na terenie miasta Ełku. 4. Finansowanie zadań oświatowych. Informacja...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się w systemie online w dniu 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  09.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wystąpienie Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki Pro-Medica w Ełku. Omówienie bieżących spraw i problemów...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku, odbędzie się 10 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu odbędzie się w systemie online w dniu 26 maja 2020 roku (wtorek) o godzinie 09.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2020 roku. 4. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10.00 Proponowany porządek obrad: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Przyjęcie porządku obrad. 3.  Informacja na temat rozbudowy sieci gazowej w Ełku. 4.  Inwestycje miejskie – stan realizacji....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się w dniu 21 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie  9.00 w systemie online.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja  Prezydenta Miasta o przyznanych laurach (nagrodach i wyróżnieniach) dla najlepszych sportowców, trenerów i klubów za...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
W dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:00 zaplanowano posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku. Obrady odbędą się w systemie online i będą transmitowane na żywo w Internecie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w Ełku. 4. Ocena zasobów pomocy...
Więcej