Zakończenie projektu: Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

Data: 23 Września 2020
Zakończenie projektu: Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

zd

Dobiegła końca realizacja projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” realizowanego przez Miasto Ełk w partnerstwie z Miastem Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.Celem wspólnego polsko-rosyjskiego przedsięwzięcia było wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez nawiązanie i promocję gospodarczej współpracy transgranicznej pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi i samorządami, podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie przedsiębiorczości.

W okresie realizacji projektu, tj. w latach 2013-2014, Biuro Wspierania Przedsiębiorczości w Ełku zlokalizowane przy ul. Małeckich 3 lok. 12, zorganizowało następujące działania:

  • Forum Biznesowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele firm, instytucji otoczenia biznesu
    i samorządów z Ełku i Ozierska;
  • 2 wspólne szkolenia dla przedstawicieli firm z Ełku i Ozierska;
  • 16 szkoleń dla pracowników ełckich firm;
  • doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (udzielono 433 porad obejmujących 576 godzin) – dzięki wsparciu doradczemu 32 osoby
    z Ełku założyły własne firmy;
  • coaching i szkolenia dla 15 osób bezrobotnych z Ełku;
  • folder promocyjny ełckich firm w nakładzie 2 tys. egzemplarzy (w wersji polskiej i rosyjskiej).

                          

Całkowita wartość projektu po stronie Miasta Ełk wyniosła 366 960,20 zł, w tym wartość dofinansowanie UE 330 264,26 zł (90%).    

logaLTPLRU

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej