Dobiegła końca realizacja projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście”

Data: 20 Września 2020
Dobiegła końca realizacja projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście”

zd

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Projekt obejmował rewitalizację i zagospodarowanie 2 ha zdegradowanych terenów położonych w pobliżu Jeziora Ełckiego u ujścia rzeki Ełk. Nadane im zostały nowe funkcje. Wybudowano edukacyjny Park Kopernika (przy ul. Wojska Polskiego w pobliżu mostu na rzece Ełk) oraz park rekreacyjno-sportowy przy ul. Parkowej (za skate-parkiem). Powstała nowa przestrzeń publiczna, która uzupełnia i podnosi standard istniejącej już oferty skierowanej do turystów, mieszkańców miasta Ełk i okolic.

Park rekreacyjno-sportowy posiada bieżnię o długości 400 m oraz cztery rozbudowane stanowiska treningowe z elementami do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych. Zasadzona zieleń, stoły piknikowe, huśtawki oraz inne zabawki dla dzieci będą sprzyjać wypoczynkowi i rekreacji.

W Edukacyjnym Parku Kopernika wykonano układ planetarny w formie 10 kul granitowych, w kolorach poszczególnych planet. Na podbudowie kuli umieszczone są informacje dotyczące planety, w ciągach pieszych między planetami opisane zostały odległości. W centralnej części parku zbudowane zostały place zabaw dla dzieci w formie gwiazdozbiorów: „Mały Wóz” i „Wielki Wóz”. Elementem podkreślającym edukacyjną funkcję parku jest siedząca na ławce postać Mikołaja Kopernika.

W obydwu parkach zasadzono ponad 13 tysięcy roślin: krzewów, bylin oraz drzew.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 3 607 272,38 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła: 2 367 662,35 zł

loga_RPO